Research Evaluation Seminar 2013

Seminář, který se konal 17. 4. 2013 v budově AV ČR pod záštitou Knihovny AV ČR, v. v. i., a Thomson Reuters, zahájil a moderoval Martin Lhoták. Účastníky z řad rektorů a prorektorů pro VaV vysokých škol, zástupců Akademické a Vědecké rady přivítal předseda AV ČR profesor Jiří Drahoš, který ve svém úvodu připomněl, že politici vždy budou chtít co nejjednodušší hodnocení vědy a že každou statistiku lze nesprávně použít.

Dopolední sekci moderoval David Horký (Thomson Reuters), který přivítal účastníky a poté předal slovo svému kolegovi Philipu Purnellovi (Strategic Business Manager, TR). V první přednášce na téma „The involving use of data in University Research Assessment and Management“ se P. Purnell věnoval různým ukazatelům, s jejichž pomocí se dá hodnotit věda na různých úrovních od země po jednotlivce.

Ve druhé přednášce s názvem „New trends in research evaluation in Europe“ představil novinky ve Web of Knowledge jako např. možnou synchronizaci ORCID s ReseacherID (jednoznačné identifikátory vědce), dostupnost SciELO (brazilská Scientific Electronic Library Online) přes platformu Web of Knowledge i další novinky jako např. Data Citation Index (citační index dat).

Ještě před přestávkou vystoupil Ing. Martin Matějka z Úřadu vlády ČR s příspěvkem Metodika 2013. Zabýval se změnami v metodice hodnocení na roky 2013–2015 oproti stávající metodice. Nová metodika vznikla na základě mezinárodního auditu, který jednoznačně nedoporučil pokračovat ve stávajícím systému hodnocení. Na tento audit by měl navázat Projekt IPn Metodika, jehož výsledky pravděpodobně nebude možné aplikovat dříve než v roce 2016. Nová metodika by se měla opírat o tři pilíře – v prvním (75 % hodnocení) budou strojově hodnocena „tvrdá data“ z Web of Science, SCOPUS a ERIH, ve druhém potom proběhne peer review hodnocení (10 %) v 11 oborových skupinách. Výstupem nové metodiky budou body, nikoli peníze. Třetí pilíř se týká aplikovaného výzkumu (15 %).

Po přestávce svůj příspěvek přednesl profesor Petr Ráb, který se přímo podílel na hodnocení probíhajícího v AV ČR a jeho úspěchu a neúspěchu. V nedávné době proběhlo již šesté kolo hodnocení a značná část příspěvku byla soustředěna na procesy, které je třeba do budoucna zlepšit. Jako základ této etapy hodnocení byl použit Standard Evaluation Protocol z Holandska.

Semináře se zúčastnil diskusním příspěvkem, v němž se věnoval průběhu programu IPN Metodika, náměstek ministra školství, Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda. Dále vystoupil profesor Málek z RVVI, který se zabýval univerzitním výzkumem a publikačními výsledky univerzit ve srovnání s AV ČR, ale i s dalšími státy.

Jako poslední se představila profesorka Moravcová z VŠCHT s projektem Ipn Metodika, který si klade za cíl zlepšit systém hodnocení vědy v ČR. Původně byl projekt plánován do 30. 6. 2014, nyní byl jeho konec posunut do 30. 6. 2015. Hodnocení by mělo probíhat jednou za 4-5 let a to dvoukolově. V rámci projektu se očekává malé pilotní ověření (vybrané instituce) a velké pilotní ověření.

O seminář byl velký zájem, registrovaných účastníků bylo 65 a živé diskuse byly nejen k jednotlivým příspěvkům, ale i v kuloárech během přestávek.

 

 

Burešová, Iva. Research Evaluation Seminar 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/research-evaluation-seminar-2013/

Tisknout stránku