Program Informace – základ výzkumu (LR)

 

V květnu 2012 byl schválen nový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Informace – základ výzkumu“ (LR).

Tento program si klade za cíl podpořit informační infrastrukturu výzkumu v letech 2013 – 2017 a podpora efektivního zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum. Žádosti byly přijímány do 4. února 2013.

Výsledky veřejné soutěže byly zveřejněny 30. května 2013. Uzavření smluv o poskytnutí podpory a zahájení řešení projektů se předpokládá nejdříve k 1. červenci 2013.

Seznam podpořených projektů:

  • LR1308 – Národní knihovna ČR (NL 4 HSS)
  • LR1310 – České vysoké učení technické v Praze (INFOTECH)
  • LR1301 – Národní technická knihovna (Infra VaV)
  • LR1303 – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (Biomedinfo)
  • LR1305 – Západočeská univerzita v Plzni (HSS-INFO)
  • LR1304 – Vysoká škola ekonomická v Praze (PQ-ECON)
  • LR1312 – Univerzita Karlova v Praze (IPEP)
  • LR1307 – Masarykova univerzita (ELIZA)
  • LR1306 – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (ChemElib)

KNAV je účastníkem projektů Národní knihovny (EBSCO), Národní technické knihovny (Scopus, ScienceDirect, Wiley, Springer), VŠE (ProQuest), UK (BioOne) a VŠCHT (ACS).

Poskytovatel dotace rozhodl o navýšení finančních prostředků programu LR v roce 2013 o částku 23 107 tis. Kč. I přes toto opatření byl poskytovatel nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků programu LR snížit u všech 9 vybraných projektů podporu v roce 2013 o 3 % a v roce 2014 o 17 % oproti částce doporučené odborným poradním orgánem. Současně však rozhodl o recipročním navýšení podpory v roce 2015.

Více informací na http://www.msmt.cz/vyzkum/program-informace-zaklad-vyzkumu, kontaktní osobou je Ing. Jana Hakenová.

Burešová, Iva. Program Informace – základ výzkumu (LR). Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-25]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/program-informace-zaklad-vyzkumu-lr/

Tisknout stránku