Premiéra Pražské muzejní noci v Knihovně Akademie věd ČR

 

prazska-muzejni-noc-2015

V sobotu 13. června v 19 hodin odstartoval v pořadí již dvanáctý ročník oblíbené Pražské muzejní noci propagující činnosti muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Široké veřejnosti byla v roce 2015 nabídnuta možnost prozkoumat kulturní dědictví ve 48 institucích a jejich 80 objektech. Vítanou tradicí zůstal mimořádný čas otevření (19 až 01 hod.), vstupy a doprava zdarma, speciální autobusové linky a bohatý doprovodný program, který si pro své návštěvníky jednotlivé instituce připravily.

Jedním z nováčků letošního ročníku se stala také Knihovna Akademie věd ČR se sídlem v Praze na Národní 3. Návštěvníci mohli obdivovat úchvatný prostor bývalé ústřední dvorany České spořitelny s její neobarokní a secesní výzdobou (Ignác Ullmann, Friedrich Schachner, 1858–1896), ve kterém v současné době sídlí právě studovna knihovny. S historií budovy i současností jedné z nejprogresivnějších českých knihoven je pak měly seznámit komentované prohlídky. Množství zájemců o prohlídku knihovny bylo ale tak velké, že vedle exkurzí pro menší skupiny muselo proběhnout také několik vstupů přímo v centrální části studovny, během kterých byl obsah prohlídky přednesen většímu množství návštěvníků najednou.

Komentovaná prohlídka Knihovny AV ČR

Vedle informací o knihovně měli návštěvníci možnost zhlédnout čtyři výstavy, od připomenutí Roku světla 2015 (výstava „Světlo je život“), přes nahlédnutí do historického knižního fondu knihovny a její sbírky dobové literatury o začátcích vzduchoplavby (výstava „Umění putovat vzduchem aneb Balony“), až k odlehčeným fotografickým výstavám „S hlavou v oblacích“ a „Idiot v knihovně“.

Hlavní a nejúspěšnější částí programu bylo zcela nepochybně vystoupení Komorního orchestru Akademie pod vedením jeho uměleckého vedoucího Pavla Hryzáka. V průběhu večera hned dvakrát zazněla Symfonie č. 8 G dur „Anglická“ Antonína Dvořáka, kterou orchestr nacvičil pro slavnostní koncert věnovaný 125. výročí vzniku Akademie věd (koncert proběhl 16. 6. v pražském Rudolfinu).

Koncert Komorního orchestru Akademie Praha a zaplněná dvorana Knihovny AV ČR

Výběr této skladby má v souvislosti s oslavami výročí AV ČR zvláštní symboliku. Antonín Dvořák (1841–1904), který byl jedním z devatenácti prvně jmenovaných řádných členů původní České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, totiž tuto symfonii složil právě v období zakládání oné České akademie a Akademii ji též dedikoval.

Titulní list partitury dedikované Antonínem Dvořákem České akademii věd a umění

(Titulní list partitury s dedikací, zdroj: http://antonin-dvorak.cz)

Během celého otevření knihovny ji a jednotlivé části doprovodného programu navštívilo více než 1300 návštěvníků, což při kapacitě 120 studijních míst znamenalo zcela zaplněnou knihovnu a tedy i úspěšnou premiéru Muzejní noci v Akademii věd.

Pro Knihovnu AV ČR se Pražská muzejní noc stala vítanou příležitostí, jak široké veřejnosti představit architektonicky hodnotné sídlo Akademie věd a knihovny a zároveň ukázat, že v centru Prahy se neskrývá uzavřené místo vyhrazené pouze pro pracovníky Akademie, ale moderní instituce, která nabízí špičkovou informační podporu všem pracovníkům ve sféře vědy a výzkumu, studentům vysokých škol a všem další zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

 

 

Krahulcová, Marina. Premiéra Pražské muzejní noci v Knihovně Akademie věd ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/premiera-prazske-muzejni-noci-knihovne-akademie-ved-cr/

Tisknout stránku