Praktický den se ScienceDirect a Scopus

 

Během neveselého období povodní se uskutečnilo v Knihovně AV ČR na Národní třídě školení produktů firmy Elsevier.  Díky rozvodněné Vltavě se bohužel nepodařilo dorazit všem účastníkům, ale ti, kteří dorazili, se dozvěděli a vyzkoušeli spoustu nových i základních funkcí, které nabízí článková databáze ScienceDirect a citační báze Scopus.

Na začátku byl představen zastřešující portál SciVerse (dostupný na http://sciverse.com ), který po vzoru moderních vyhledávacích nástrojů slouží zejména jako rozcestník k prvnímu průzkumu dostupných informací. Jedním dotazem umožňuje prohledat obě zmíněné databáze i prostředí volného webu včetně obsahu třetích stran (např. medicínské databáze, dokumenty z velkých vydavatelství jako Springer nebo Wiley) .Výsledky pak zobrazí s barevným ukazatelem, který na první pohled odliší záznamy z databází i volného webu. Pomocí filtrů v levé části obrazovky je možné dotaz dále specifikovat a zužovat skupinu nalezených dokumentů.

Jako další prvek, který se uplatňuje ve všech bázích, byly prezentovány aplikace. Jejich přehled lze najít v Galerii aplikací (dostupná na http://applications.sciverse.com). Nabízejí nadstavbové možnosti při práci s vyhledanými daty, jako např. četbu článku nebo stahování tabulek a další. Jsou jednak multifunkční, tedy aplikovatelné na ScienceDirect i Scopus, tak i speciální, pro každou databázi samostatně. Vývojářem takové aplikace se může stát kdokoliv, stačí se zaregistrovat na stránce developerů u firmy Elsevier.

Po představení aplikací následovala půl hodina, která byla věnována samostatnému hledání v databázi ScienceDirect (dostupné na http://sciencedirect.com ). Tato článková databáze nabízí přes 11,4 mil. odborných článků, 2,5 tisíce časopisů i tak zvaných Open Access a 11 tisíc elektronických knih, rozdělených a prohledatelných po kapitolách. Zobrazení vyhledaných článků nabízí možnost hromadného stažení PDF článků nebo zobrazení grafického abstraktu. Zajímavé jsou také alertové služby, např. na nové číslo vybraného časopisu.

Nejzajímavější a nejrychleji se rozvíjející částí databáze je zobrazení článku (obr. 1), který umožňuje nejen pracovat samostatně s jednotlivými částmi, zobrazit obsah včetně náhledů obrázků, ale také rovnou nabízí odkaz na příbuzné články a články, které jej citují, a odkaz do Scopusu. ScienceDirect tedy nabízí nejen plné texty vědeckých článků, ale také odborné informace v kontextu.

 

Zobrazení článku

Obr. 1 – Zobrazení článku (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

 

Nakonec dvouhodinového školení byla představena citační databáze Scopus, která se postupně stává nejlepším nástrojem k hodnocení vědecké činnosti nejen v Evropě. Pro porovnání s nejbližším rovnocenným produktem je možné využít službu ADAT dostupnou na adrese http://adat.crl.edu .Scopus obsahuje přes 50 miliónů záznamů a 23 miliónů patentů z více než 5 patentových úřadů z celého světa. Z funkcí byly představeny zejména moderní „Discovery nástroje” – Author and Affiliation search, Author Analyzer, Journal Analyzer a Citations Tracking (Obr. 2 a 3). Všechny pomáhají k přesnému zmapování vývoje vědeckého tématu či výzkumu, anebo ke zhodnocení vědecké činnosti autora a instituce, ve které působí. Nejen vědci si tak mohou udělat jednoduše přehled o odborných činnostech probíhajících v jejich bezprostřením okolí,  zemi nebo na mezinárodní úrovni. Dokumenty i odborníci jsou v rámci citační báze odborně hodnoceni pomocí speciálních kritérií SJR – SCImago Journal Rank, SNIP – Source Normalized Impact per Paper a Hirch Index. Definici kritérií lze nalézt v elektronické publikaci Metodika tvorby bibliografických citací (dostupná na http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html). Scopus může, mimo jiného,umožnit  studentům a výzkumníkům snadný přístup k potřebnému akademickému obsahu a optimalizovat využití knihovních zdrojů. Lze jej vyzkoušet na http://scopus.com.

 

Journal Analyzer

Obr. 2 – Journal Analyzer (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

 

 

Autor Analyzer

Obr. 3 – Author Analyzer (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

 

Cílem školení bylo seznámit účastníky s funkcemi jednotlivých databází firmy Elsevier tak, aby byli schopni je samostatně využívat a dál představovat svým uživatelům v knihovnách jednotlivých ústavů. ScienceDirect i Scopus jsou profesionální nástroje,  jejichž užívání je intuitivní a snadné k osvojení jak pro vědecké pracovníky, tak i odbornou veřejnost :-)

 

 

Ševčíková, Barbora. Praktický den se ScienceDirect a Scopus. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/prakticky-den-se-sciencedirect-a-scopus/

Tisknout stránku