Pražská muzejní noc 2016 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě

 

V sobotu 11. června 2016 proběhl 13. ročník Pražské muzejní noci, ke které se letos připojilo už 82 institucí různorodých velikostí i zaměření z Prahy a blízkého okolí.

Knihovna AV ČR se Muzejní noci zúčastnila už podruhé. Obohacena o cenné zkušenosti z loňského roku především povolala více pracovníků, aby mohla celá noc proběhnout klidně, bezproblémově, pro všechny návštěvníky uspokojivě a pro zaměstnance o něco méně stresově. Jako nutné se po loňském ročníku Noci ukázalo také vyškolení dalšího pracovníka pro provádění komentovaných prohlídek ve studovně. Návštěvníky Muzejní noci pochopitelně nejvíce zajímal právě samotný prostor studovny, původní dvorany pro styk s veřejností Spořitelny české, a její historie. Časté dotazy se týkaly také služeb knihovny a možností jejich využití.

muzejní noc 2016

Program v knihovně se neomezil pouze na exkurze. Ti, kdo se rozhodli v knihovně pobýt déle, si mohli bez omezení projít celý prostor knihovny i s přilehlými volně dostupnými fondy. Ke zhlédnutí byly dvě výstavy – jednak odborná výstava Kazatel – učenec – kacíř: Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.–18. století, jednak výstava vybraných knižních titulů z fondu knihovny s krátkými doprovodnými charakteristikami pod názvem Takový normální středověk – každodenní život nejen za Karla IV. ve vybraných knihách z fondu Knihovny AV ČR.

muzejní noc 2016

Během večera byl návštěvnický ruch dvakrát přerušen koncertem Komorního orchestru Akademie Praha a ten, kdo vystoupení navštívil, mohl v předpremiéře ocenit pásmo vybraných symfonických skladeb tanečního charakteru, které orchestr odehrál z ochozu nad dvoranou. Hudební zážitek podpořený příznivou akustikou sálu byl úchvatný.

muzejní noc 2016

Vítanou změnou oproti loňskému roku bylo zapojení Střediska společných činností AV ČR, jehož Galerie Věda a umění se stala jedním z nováčků letošního ročníku Pražské muzejní noci. Nabídla příchozím výstavu Ozvěny EXPO 2015, která představila exponáty čtyř ústavů Akademie věd ČR, s nimiž se Česká republika prezentovala na světové výstavě v italském Miláně. Návštěvníci se tak mohli projít virtuálním lesem, prohlédnout si vizualizaci buňky či nahlédnout mezi kořeny stromů. Součástí výstavy byl interaktivní workshop s názvem Výprava do světa rostlin, který připravili pracovníci Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Zájemci měli možnost vydat se za poznáním životních procesů rostlin a jejich DNA. Po úspěšném splnění zadaných úkolů si odnesli rostlinný dáreček či mohli vyhrát den práce v profesionální laboratoři. Workshop se setkal s velikým úspěchem jak u dětí, tak u dospělých fanoušků vědy.

muzejní noc 2016

Národní 3 zaznamenala během Pražské muzejní noci vstup více než 2 000 návštěvníků. Všechny zpřístupněné prostory (vstupní část, foyer, hala služeb KNAV a Galerie Věda a umění) byly během celé akce zcela zaplněny. To nedává příliš velkou šanci návštěvnický rekord v příštím roce zásadně překonat, ale hlavní cíl organizátorů – představovat a přibližovat Knihovnu AV ČR a Galerii Věda a umění veřejnosti – se snad zopakovat podaří.

muzejní noc 2016

 

 

 

Kopecká, Tereza; Krahulcová, Marina. Pražská muzejní noc 2016 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/pmn-2016/

Tisknout stránku