Pierre Curie

 

15. 5. 1859 Paříž – 19. 4. 1906 Paříž

(Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie#/media/File:Curie-pierre.jpg)

Francouz, který se narodil před 160 lety, byl nejen známý fyzik, chemik, vědec a nositel Nobelovy ceny, ale i manželem a otcem vědkyň, které dosáhly stejného ocenění. Všechny spojovalo kromě vědy i slavné příjmení Curie.

Pierre Curie se narodil 15. května 1859 v Paříži v rodině lékaře a se svým bratrem Jacquesem se od mládí zajímal o přírodní vědy. Pierrovo vzdělání v dětství obstarával soukromý učitel. Už v šestnácti letech maturoval a v osmnácti získal hodnost bakaláře. Na Sorbonně, kde byl jeho bratr Jacques asistentem, navštěvoval přednášky a laboratorní praktika. V roce 1878 se stal asistentem i Pierre a začal vědecky pracovat – studoval symetrii ve vztahu k magnetismu, elektrickému a magnetickému poli, zkoumal růst krystalů a magnetické vlastnosti látek při různých teplotách. S bratrem Jacquesem společně zkoumali vlastnosti krystalů a přitom objevili piezoelektrický jev.

Od roku 1883 Curie vyučoval na pařížské Škole fyziky a chemie, kde působil dvaadvacet let, nejprve jako vedoucí praktických cvičení a později jako profesor. Roku 1895 obhájil doktorskou disertaci na téma Magnetické vlastnosti látek při různých teplotách a stal se profesorem. Téhož roku se oženil s Polkou Marií Skłodowskou, která v té době končila studia fyziky a chemie na Sorbonně. Marie Curie-Skłodowská potřebovala při svém výzkumu manželovu odbornou pomoc, a tak Pierre opustil svůj vlastní výzkum magnetismu a začal s manželkou spolupracovat na její práci v oblasti radioaktivity.

Spolupráce manželů přinesla výsledky a roku 1898 objevili radioaktivní prvky radium a polonium. Aby dokázali existenci nově objevených prvků, potřebovali získat čisté polonium a radium. Trvalo čtyři roky, než se jim po mnoha obtížích a v primitivních podmínkách podařilo z jáchymovského smolince získat desetinu gramu čisté soli radia. Pierre Curie se zaměřil na studium záření emitovaného radiem a v roce 1903 zjistil, že radium stále vydává teplo, a příčinu tohoto jevu hledal v samotné přeměně atomu radia. Dokázal také, že radioaktivní přeměny nelze ovlivnit vnějšími podmínkami. Zkoumal účinky radioaktivního záření na živý organismus a otevřel tím možnosti léčby radiem. Léčení radiem bylo nazváno curieterapií.

Poté, co se vědecký svět seznámil s prací manželů Curieových, začaly přicházet ze zahraničí projevy uznání. Ocenění vědecké práce přišlo konečně i z Francie. Pierre Curie byl v roce 1904 jmenován profesorem na katedře fyziky a radioaktivity na Sorbonně a v následujícím roce se stal členem francouzské Académie des sciences. Největšího ocenění, jakého se může vědci dostat, se Pierre Curie dočkal v roce 1903. Spolu s Marií Curie-Skłodowskou a francouzským fyzikem Antoinem Henrim Becquerelem obdržel v roce 1903 Nobelovu cenu za fyziku za výzkum přirozené radioaktivity, kterou A. H. Becquerel objevil.

Úspěšnou vědeckou práci však přerušila tragická nehoda. Pierre Curie zemřel v nedožitých 46 letech, 19. dubna 1906, kdy byl smrtelně sražen koňským povozem.

Na počest manželů Curieových byla pojmenována jednotka aktivity curie. Za zmínku stojí i to, že starší dcera Curieových Irène Joliot-Curie (1897–1956) získala spolu se svým manželem v roce 1935 Nobelovu cenu za chemii. Mladší dcera Ève, provdaná Labouisse (1904–2007), byla spisovatelka a dožila se 102 let.

Zdroje:

Chemikové. Praha: Encyklopedický dům, 1998. Encyklopedická edice Listy, 11. ISBN 80-86044-11-4.

BOREC, Tomáš. Dobrý den, pane Ampére. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

 

 

 

Vitouchová, Veronika. Pierre Curie. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/pierre-curie/

Tisknout stránku