PASIG – Preservation and Archiving Special Interest Group

 

Konference PASIG, která se konala v říjnu 2012 v irském Dublinu, je shromážděním odborníků na dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů. Setkávají se zde zástupci specializovaných firem dodávající technická řešení a specialisté ze známých institucí, jakými jsou například univerzity v anglickém Oxfordu nebo americkém Stanfordu.

Knihovna AV ČR již na základě předchozích účastí na této konferenci pořídila centrální úložiště digitálních dokumentů založené na technologii SAM FS. Na konferenci zazněly jak příspěvky shrnující problematiku dlouhodobé archivace (LPT) z hlediska přístupu, teorie a referenčního modelu, tak i z hlediska hardwarových možností. Na řadě konferencí není obvyklé, aby naprostá většina příspěvků byla na tak vysoké úrovni jako na letošním PASIGu.

Prezentace jsou dostupné na adrese https://lib.stanford.edu/preservation-archiving-special-interest-group/presentations-pasig-meetings-dublin-ireland-october-20 a jsou vhodným podkladem pro vytváření archivačního modulu systému ProArc v rámci projektu Česká digitální knihovna. Za zvlaštní upozornění stojí například příspěvky Ed Faye z London School of Economics nebo Toma Cramera ze Stanfordu.

Na dlouhodobé uchovávání a využitelnost dat je potřeba nahlížet i ze strany technologií, na které data fyzicky ukládáme. Na toto téma byly dvě prezentace: Gary Francis „Tape … It’s Dead … It’s Alive … It’s Dead … It’s Alive“ a Chris Wood – Data Stored Today, Used Tomorrow, Kept Forever“, jejichž obsah je popsán v následujícím textu:

Gary Francis „Tape … It’s Dead … It’s Alive … It’s Dead … It’s Alive“

Název přednášky odkazuje k neustále se měnícímu vztahu k pásce coby médiu pro ukládání dat. Pokud budeme přemýšlet o datech v řádech maximálně stovek gigabytů, tam lze uvažovat o diskovém poli jako o médiu pro tyto účely vhodnějšímu. I když i tento pohled se mění, například s přihlédnutím k nově vyvinuté technologii LTFS, která umožňuje pružnější, průhlednější a rychlejší komunikaci s páskovými mechanikami. o tom podrobněji dále.

Páska je mnohdy považována za médium zastaralé, dražší než disk, hůře přístupné, nespolehlivé. Páskové technologie se však vyvíjejí, přičemž možnosti disků začínají pomalu narážet na technické meze. Se zvyšující se kapacitou (a tedy i hustotou zápisu) hrozí v určitém bodě snížení spolehlivosti. Gary Francis předložil výsledky, ze kterých vyplývá, že páska je nejen spolehlivější, ale i odolnější proti okolním vlivům, trvanlivější a levnější. Významným faktorem je např. spotřeba elektrické energie.

Jedním z prvků, který posouvá využití páskových technologií dále, je LTFS (Linear Tape File System). Přes protokol LTFS lze na pásková média nahlížet jako na externí disk s jeho adresářovou strukturou. Takto lze k páskám přistupovat z počítače, na kterém je nainstalován příslušný software. Tím přestává být páska „černou skříňkou”, na kterou nebyl možný přístup bez zálohovacího programu. Významně se zvyšuje i rychlost přístupu k páskám. Výhodou technologie je také nezávislost formátu na operačním systému.

Chris Wood – Data Stored Today, Used Tomorrow, Kept Forever

Po převzetí firmy SUN společností Oracle byla jednou z potěšujících zpráv ta, že firma Oracle hodlá i nadále pokračovat v rozvoji technologie SAM/FS, což je vrstvené řešení úložiště (tiered storage). Je to souborový systém, v němž jsou použity rychlé primární disky, dále pomalejší archivní disky a nakonec nejpomalejší archivní pásky. Tento systém je pak skryt za virtualizační vrstvou a je na něj nahlíženo jako na jeden celek. Kromě popisu technologie, výhod jejího využití, Chris Wood zmínil možnost rozšíření možností SAM/FS začleněním výše zmíněného LTFS.

 

 

Lhoták, Martin; Tichý, Zdeněk. PASIG – Preservation and Archiving Special Interest Group. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/pasig-preservation-and-archiving-special-interest-group/

Tisknout stránku