Oznámení Redakční rady

 

Od druhého čísla INFORMACÍ v tomto roce dochází ke změně v sestavě Redakční rady. Funkce šéfredaktorky se ujímá Tereza Melichová, funkce jazykové redaktorky se chopila PhDr. Jarmila Burgetová.

Za tímto stručným sdělením je třeba vidět mnoho let obětavé a trpělivé práce dr. Burgetové, která dokázala přivést na svět v tištěné formě přes dvacet ročníků Informací v průběžně narůstajícím objemu a kvalitě tisku i obsahu. Sama obohatila obsah o sedmdesát článků, informací a připravených rozhovorů se zajímavými osobami. Neviditelná je její zásluha na hlídání termínů, autorů a organizačním zajištění k finalizaci každého dalšího čísla.

Vedení KNAV prostřednictvím Redakční rady děkuje PhDr. Jarmile Burgetové za dlouholetou aktivní činnost.

Kompletní bibliografie PhDr. Jarmily Burgetové je dostupná na:
https://www.lib.cas.cz/wp-content/uploads/Sbornik-k-8-narozeninam-J-Burgetove.pdf

 

 

. Oznámení Redakční rady. Informace [online]. , č. [cit. 2020-05-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/oznameni-redakcni-rady/

Tisknout stránku