Otevřené repozitáře 2016

 

www.akvs.cz/akce/or-2016/

Devátý ročník tohoto setkání byl i tentokrát organizován Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Asociací knihoven vysokých škol a zúčastnila se ho téměř stovka účastníků z různých institucí napříč celou ČR. Konference se i letos konala v Brně – v Aule Rektorátu VUT a své příspěvky předneslo 12 odborníků.

Dvoudenní seminář zahájila sekce k politikám otevřeného přístupu. K tématu vystoupil videokonferenčně profesor Stevan Harnad, který zdůraznil význam zelené cesty otevřeného přístupu v přechodu k rozumnému (férovému) modelu zlaté cesty. Jádro semináře tvořila sekce věnovaná tématu predátorských praktik ve vědeckém publikování. Druhý den byl zaměřen na budování datových repozitářů. Vystoupení Stevana Harnada proběhlo přes Skype. Připomněl v něm, že první volně dostupný časopis vznikl už v roce 1989, krátce na to (1991) vznikl archiv volně dostupných textu ArXiv.org. Část svého příspěvku věnoval problematice autorských poplatků u gold OA a neadekvátnosti jejich výše a uvedl, že náklady na recenzní řízení jsou maximálně 200 USD, zbytek vybíraných částek je neobhajitelný. Dále v diskuzi uvedl, že obecně je v repozitářích uloženo kolem 25 % produkce, ovšem v institucích, kde je autoarchivace (green OA) povinná, dosahuje až 95 %. Z publika byl vznesen dotaz, kterou státní OA politiku by bylo vhodné následovat. S. Harvard uvedl, že nejlépe si vede Velká Británie, ale dobrá politika hodná plošného následování vlastně neexistuje.

Jako další promluvil Jiří Kotouček z Technologického centra AV ČR o národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím a uvedl, že ukládání a zpřístupňování odborných textu vzniklých na základě financování z veřejných prostředků by se mělo promítnout také do hodnocení vědy. Národní strategie podporuje obě cesty OA, zatím není úplně jasné, jak naložit s články v hybridních časopisech a s daty.

Poté vystoupila Petra Dědičová, která posluchačům představila knihu Otevřený přístup v České republice a oznámila, že po naprostém rozebraní tištěné verze bylo rozhodnuto, že bude zpřístupněna verze elektronická, a to zdarma.

Jeden z nejzajímavějších příspěvků přednesl Michael Komm z fóra Věda žije! na téma Manuál pro boj s predátory aneb Jak mohou akademické instituce bojovat s nekvalitní publikační praxí. Znovu upozornil na seznam pana Bealla, který porovnali s výsledky uveřejněnými v RIVu; seznamu odpovídá cca 600 záznamů, za které bylo čerpáno 50 mil. a ještě 30 mil. bude. 78 % procent výsledků je z vysokých škol, 22 % tvoří AV ČR. Nakonec nastínil, jakým způsobem se vyvarovat publikování v nekvalitních časopisech (např. etickým kodexem pracoviště, funkční etickou komisí, elektronickou nástěnkou, kde budou publikovány všechny články ke zhlédnutí kolegy ještě před odesláním do redakce časopisu apod.).

Jako další vystoupila Tereza Simandlová z Univerzity Karlovy, která poreferovala o DOAJ a českém časopiseckém rybníčku. DOAJ (Directory of Open Access Journals) vznikl v roce 2003 a na seznamu bylo pouhých 300 časopisů. V roce 2013 už jich bylo 10 000 a přišla první čistka, kdy se vyřazovaly duplicity a neaktivní a ukončené časopisy. Ihned poté následovalo zpřísnění podmínek pro zařazení časopisu do seznamu. V březnu 2014 byly obeslány všechny redakce a časopisy postupně prochází novým hodnocením, kdy v rozšířeném dotazníku je nutno vyplnit 54 otázek. Nově ohodnocené tituly jsou označené zelenou fajfkou, 75 % přihlášek přísná kritéria nesplňují. Nově bylo vyřazeno 3300 časopisů. Z ČR bylo zařazeno 98 časopisů, po prvním čištění jich zůstalo 86 a nyní je znovuhodnoceno (podalo si přihlášku) pouhých 44 titulů. Pouze 13 titulů vybírá poplatky od autorů, z vědních oblastí převažují sociální vědy a zemědělství, z jazyků je to potom angličtina, čeština a slovenština.

Prezentace z tohoto i minulých ročníků konference jsou dostupné v repozitáři VŠB-TU.

 

 

 

Burešová, Iva. Otevřené repozitáře 2016. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/otevrene-repozitare-2016/

Tisknout stránku