Otevřené repozitáře 2013

 

http://www.akvs.cz/aktivity/2013-seminar-otevrene-repozitare.php

Šestý ročník tohoto setkání byl i tentokrát organizován Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Asociací knihoven vysokých škol a zúčastnilo se ho téměř 60 účastníků z různých institucí napříč celou ČR.

Konference navazuje na pět ročníků Setkání uživatelů systému DSpace, v letošním roce přejmenovaném na Otevřené repozitáře 2013. Konference se tentokrát konala v Brně – v Aule Rektorátu VUT a své příspěvky předneslo 10 odborníků.

Prezentace byly rozděleny do tří bloků, a to: Prosazování politiky otevřeného přístupu v praxi; Vědecká komunikace, veřejné licence a otevřený přístup a Repozitáře a systémy pro hodnocení vědeckých výsledků.

Mezi prvními vystoupila Pavla Rygelová z Vysoké školy báňské – Technické univerzity s úvodním slovem a příspěvkem o repozitáři pro publikační činnost VŠB-TU. Pavla Rygelová krátce představila repozitář VŠB-TU a dále se věnovala novinkám, které od loňského setkání přibyly. Mezi zmíněné zajímavosti patřila i zmínka o účtech na Google Scholar, který vědcům doporučuje uložení plného textu do institucionálního repozitáře.

Jako další promluvil dr. Bartošek z Masarykovy univerzity v Brně (MU), který se ve svém příspěvku věnoval politice otevřeného přístupu na Masarykově univerzitě, která od 1. března letošního roku ustoupila od povinného ukládání všech univerzitních prací. Nyní jednotlivé fakulty samostatně rozhodují o povinnosti či dobrovolnosti ukládání článků – povinnost článek uložit zavedla zatím pouze Pedagogická fakulta MU. Dále zmínil i několik střípků ze světa OA (například petice v USA) a tzv. „predátory“ mezi vydavateli, kteří berou open access pouze jako příležitost pro výdělek bez ohledu na kvalitu publikovaného materiálu. Informace k repozitáři MU jsou dostupné na http://www.is.muni.cz/repozitar.

Jeden z nejzajímavějších příspěvků přednesl Matěj Myška z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Na stránkách http://www.flip.law.muni.cz je k dispozici příručka k aplikaci veřejných licencí. Dr. Myška se zabýval veřejnými licencemi a jejich využitím. Uvedl, že je třeba odkazovat na znění té které konkrétní licence v případě jejich užití. Jeho prezentace je dostupná na tiny.cc/OPEN-REPO13.

Mezi dalšími vystupujícími byla např. Lucie Vyčítalová z Univerzity Pardubice, která v příspěvku „DSpace, OBD, WoS: naše první pokusy o propojení“ představila systém ukládání plných textů Univerzity Pardubice a jejich propojení na ostatní služby. Kromě toho byly předvedeny repozitáře Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a novinky v Projektu OpenAire+, který navazuje na OpenAire.

Dr. Jiří Rákosník z Matematického ústavu AV ČR prezentoval příspěvek s názvem „Jak (ne)hodnotit vědu“, ve kterém se zabýval historií hodnocení vědy v ČR a současným vývojem. Byla též zmíněna Sanfranciská deklarace, která upozorňuje na současný stav hodnocení vědy a jeho úskalí (http://abicko.avcr.cz/aktuality/pdfka/sanfranciska_deklarace.pdf).

Prezentace z tohoto i minulých ročníků konference jsou dostupné v repozitáři VŠB-TU.

 

 

Burešová, Iva. Otevřené repozitáře 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/otevrene-repozitare-2013/

Tisknout stránku