Open Access ve Velké Británii

 

V dubnu 2013 zveřejnil Research Councils UK (RCUK) novou politiku otevřeného přístupu, ve které vyžaduje, aby všechny publikační výsledky výzkumu, hrazeného z veřejných prostředků, byly bez omezení veřejně dostupné. (http://www.rcuk.ac.uk/research/Pages/outputs.aspx)

Na základě tzv. „Finch reportu“ se RCUK rozhodlo vyžadovat především Gold Open Access, tedy způsob, kdy jsou předem hrazeny publikační náklady a následně jsou publikační výstupy volně dostupné. Nová, dá se říci až „revolučně“ pojatá, open access politika vzbudila velkou diskusi spojenou s pozitivními i negativními ohlasy.

Britská ambasáda v Praze, přesněji řečeno zástupce UK Science and Innovation Network v České republice dr. Otakar Fojt, připravila dvoudenní program, který byl nazván Open Access Policy Mission to the UK a skládal se ze setkání s představiteli státní správy, kteří (většinou) prosazují novou Open Access policy a se zástupcem British Academy for humanities and social sciences během prvního dne jednání a z návštěvy konference Westminster Higher Education Forum Keynote Seminar: Implementing open access policy ve druhém dni.

Z České republiky přijali pozvání zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) prof. Rudolf Haňka a dr. Miroslava Kopicová, zástupci vysokých škol Mgr. Daniela Tkačíková, dr. Eugen Kvašňák a dr. Miroslav Bartošek, zástupci Akademie věd ČR Ing. Martin Lhoták a Mgr. Iva Burešová a Ing. Jana Hakenová z MŠMT ČR.

První den proběhlo setkání se Suzanne Jones (Science and Innovation Network Europe), Geraldine Clement-Stoneham a Markem Thorley z Research Council UK, Nigelem Vincentem (viceprezident Britské akademie), Davidem Sweeneym (ředitel Higher Education Funding Council for England – HEFCE) a Ronem Eggintonem (Research Funding Unit, Department for Business, Innovation and Skills – BIS). Jednotliví učastníci prezentovali stav otevřeného přístupu v jejich organizaci a jeho možný budoucí vývoj v souvislosti s nedávným opatřením vlády Velké Británie, které ukládá za povinnost volně zpřístupňovat výsledky hrazené z veřejných prostředků.

Suzanne Jones nás seznámila s fungováním Science and Innovation Network Europe – mají 90 zaměstnanců ve 28 zemích – SIN týmy mají následující cíle: zlepšit UK politiku založenou na mezinárodní zkušenosti, stimulovat strategickou vědeckou spolupráci a využívat mezinárodní technologická partnerství a investice.

Geraldine Clement-Stoneham a Mark Thorley z Research Council UK účastníky seznámili s fungováním RCUK, které zajišťuje strategické partnerství mezi sedmi radami výzkumu Spojeného království, jež poskytují veřejné finance na výzkum a vývoj v různých oblastech. To umožňuje spolupracovat efektivněji a posílit celkový dopad a účinnost svých výzkumných, vzdělávacích a inovačních aktivit. Geraldine a Mark nás také seznámili s politikou otevřeného přístupu RCUK (http://www.rcuk.ac.uk/research/Pages/outputs.aspx), která ukládá povinnost volně zpřístupnit díla publikovaná z finančních prostředků poskytnutých RCUK a to i zpětně.

David Sweeney, ředitel HEFCE, informoval o podmínkách poskytování finanční podpory od HEFCE, kde platí, že výstupy takto podpořeného výzkumu musí být volně dostupné. HEFCE spolupracuje i s jinými financujícími orgány Spojeného království. V současné době probíhají konzultace k Open access in the post-2014 Research Excellence Framework, které budou v nejbližší době vyhodnoceny.

Druhý den následovala konference The Westminster Higher Education Forum : Implementing Open Access (Implementace otevřeného přístupu). Delegáti byli seznámeni s výzvami a příležitostmi zavedení národní politiky otevřeného přístupu veřejně financovaného výzkumu ve Velké Británii, kdy vláda přijala rady a doporučení ve zprávě o přístupnosti Janet Finchové. Seminář rovněž navazuje na nedávné publikování zprávy BIS o otevřeném přístupu, který kritizoval vládu za její preferenci „zlatého“ modelu otevřeného přístupu.

O čem se diskutovalo :

  • implementační výzvy a důsledky financování směrem k „zlatému“modelu otevřeného přístupu
  • úloha „zeleného“ modelu otevřeného přístupu ve Velké Británii, a to zejména s ohledem na doporučení BIS Select Commitee
  • jak rozdíly mezi britskou politikou otevřeného přístupu a přístupem jiných národů mohou ovlivnit výstupy výzkumu Velké Británie
  • potenciál otevřeného přístupu s ohledem na vývoj v oblasti elektronického publikování
  • jak podporovat instituce a veřejnost, aby co nejlépe využili volný přístup k vědě a byl tak maximalizován jejich dopad

Na konferenci se sešli politici, akademici a vysoké školy, dále také zástupci vydavatelského průmyslu, výzkumně orientovaných podniků, výzkumných rad a dalších výzkumných organizací a zainteresovaných stran. Klíčovými diskutovanými tématy byly implementační problémy Open Access a maximalizace potenciálu volného přístupu k e-knihám a dalším typům publikací tak, aby byly výsledky výzkumu a vývoje šířeny v co největší možné míře. Byla diskutována role „zelené“ Open Access cesty a důsledky striktního prosazování „zlaté cesty“. Z velmi živé diskuse na konferenci bylo zřejmé, že prosazování zlaté cesty má mezi příjemci dotací poměrně negativní ohlas. Lze očekávat, že implementance nové OA politiky RCUK bude ještě procházet postupným vývojem a bude velmi zajímavé sledovat dopady této politiky na vědecké publikování ve Velké Británii i s ohledem na možný vývoj v České republice.

Prof. Haňka společně s dr. Kopicovou se rozhodli iniciovat pracovní skupinu při RVVI, která se bude zabývat přípravou Open Access politiky v České republice, přičemž oslovili účastníky „mise“, aby se stali jejími členy. První jednání by mělo proběhnout v lednu 2014.

 

 

Burešová, Iva; Lhoták, Martin. Open Access ve Velké Británii. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/open-access-ve-velke-britanii/

Tisknout stránku