Open Access – cesta k vědeckým poznatkům v Bratislavě

 

První větší konference týkající se Open Access (OA) byla zorganizována Slovenskou akademií věd, zúčastnilo se jí přes 60 účastníků z různých institucí napříč celým Slovenskem.

Konference se konala v areálu Slovenské akademie věd (Bratislava, Dúbravská cesta 9), kde své příspěvky prezentovalo 6 odborníků, z toho 2 z České republiky.

Prezentace byly rozděleny do dvou bloků, a to: OA obecně a politiky otevřeného přístupu v Evropě a konkrétní aktivity v oblasti OA.

Mezi prvními vystoupila PhDr. Jindra Planková ze Slezské univerzity v Opavě s příspěvkem o obecných principech a historii otevřeného přístupu. v úvodní části představila téma otevřeného přístupu, definovala pojem a stručně osvětlila základní principy volného publikování a zpřístupňování informačních zdrojů (open access) v prostředí internetu. v další části se zaměřila na trendy ve vývoji tohoto hnutí a aspekty otevřeného přístupu. Zajímavou byla zmínka o Bribanské deklaraci, v níž australské univerzity vyzývají k vytváření národních politik otevřeného přístupu.

Mezi dalšími vystupujícími byl dr. Alojz Androvič z Univerzitní knihovny v Bratislavě, který v příspěvku „Medzinárodné projekty na podporu otvoreného prístupu“ představil různé mezinárodní projekty podporující OA – např. Pilot FR7, Horizon 2020 Evropské unie nebo Global Open Access Portal UNESCa, zmíněna byla též ALLEA a její činnost v této oblasti.

V mém příspěvku byla představena politika otevřeného přístupu v Akademii věd ČR, aktivní podpora otevřeného publikování v AV ČR – tedy dotační fond určený pro autory AV ČR publikující v režimu volného přístupu a další kroky, které knihovna a AV ČR podnikají v této oblasti.

Poslední část příspěvku byla věnována aktivitám KNAV v oblasti institucionálního repozitáře a ukládání autorských děl především z hlediska autorských práv a vyjednávání s vydavateli tak, aby autorům AV ČR bylo umožněno uložení (zveřejnění) článků v některé z jejich podob v repozitáři – volně dostupných pro uživatele. v současné době probíhá vyjednávání s jednotlivými vydavateli, v jejichž časopisech autoři z AV ČR publikují nejčastěji. Smlouva umožňující (systematické) ukládání do institucionálního repozitáře byla už uzavřena s vydavatelstvím Elsevier – součástí je mimo jiné seznam časových embarg jednotlivých titulů – tj. po jak dlouhé době může být obsah z tohoto titulu volně zpřístupněn.

Další přednášející byla PhDr. Mária Žitňanská z Centra vědecko-technických informácií SR, která se zabývala rolí Centra v podpoře open access publikování a možností finanční podpory autorů publikujících tímto způsobem.

Poslední přednášející potom byla Natalia Timiraos z BioMed Central (BMC), prvního komerčního OA vydavatelství, která představila toto vydavatelství a seznámila obecenstvo s počty prací publikovanými autory ze Slovenska právě u vydavatelství BMC.

Prezentace z tohoto i z předchozích ročníků budou dostupné na webových stránkách Knihovny SAV.

http://www.uk.sav.sk

 

 

Burešová, Iva. Open Access – cesta k vědeckým poznatkům v Bratislavě. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/open-access-cesta-k-vedeckym-poznatkum-v-bratislave/

Tisknout stránku