OPAC VuFind z pohledu uživatele

Všechny informační zdroje KNAV, spojte se! aneb OPAC VuFind – komplexní vyhledávání pro uživatele Knihovny AV ČR

Vzhledem k neustále se rozšiřující nabídce informačních zdrojů poskytovaných uživatelům Knihovny AV ČR, začalo být stávající řešení vyhledávání tištěných dokumentů v OPACu Aleph a vyhledávání v elektronických informačních zdrojích pomocí federativního vyhledávače Metalib a link serveru SFX, nedostačující. Vyvstala tedy potřeba nalézt systém, který by umožnil současné vyhledávání ve všech zdrojích, z jednoho místa, a to nejlépe z jednoho pole tak, jak jsme zvyklí z vyhledávání na internetu. V druhé polovině roku 2012 byl vybrán discovery systém VuFind, který byl po téměř ročním testování nasazen jako hlavní vyhledávací rozhraní Knihovny AV ČR.

Systém VuFind umožňuje uživatelům vyhledávat zároveň v elektronickém katalogu tištěných dokumentů, v kolekcích elektronických knih a časopisů a plnotextových, citačních a bibliografických databázích (EBSCO index), které knihovna předplácí.

OPACuje lépe aneb OPAC VuFind usnadňuje uživatelům práci s informačními zdroji

Výsledky vyhledávání

Velmi snadná je v OPACu Vufind již základní práce s výsledky vyhledávání. Ty jsou zobrazovány ve formě stručných záznamů a uživatel je může jediným kliknutím třídit pomocí faset přímo ze stránky výsledků. Fasety umožňují uživateli filtrovat výsledky dotazu dle typu výpůjčky, formátu dokumentu, autora, jazyka, žánru, období nebo regionu. Dle výchozího nastavení systému zůstávají zvolené fasety aktivní během celého přístupu pro všechna vyhledávání, a to až do doby, kdy je uživatel odstraní, nebo zvolí jiné omezení výsledků dotazu. Funkci ponechání současných filtrů pro další vyhledávání lze na stránce výsledků kdykoli deaktivovat.

Zadávání požadavku

Není-li uživatel při zadávání požadavku na objednání tištěného dokumentu přihlášen, je k tomuto aktu vyzván a poté, co přihlášení provede, je automaticky přesměrován na dokončení objednávky zvoleného titulu.

Přístup k EIZ

Přístup k elektronickým informačním zdrojům je při vyhledávání z IP adres knihovny (počítačová studovna a WiFi) v OPACu VuFind řešen prostřednictvím link serveru přímo z výsledků vyhledávání. Většina těchto zdrojů navíc umožňuje i využívání mimo knihovnu. V tomto případě se stačí před přesměrováním přihlásit ke vzdálenému přístupu prostřednictvím IdP knihovny, k čemuž je uživatel automaticky vyzván.

Hromadné prodloužení výpůjční lhůty titulů

OPAC VuFind nabízí také možnost hromadného prodloužení výpůjční lhůty. Hromadně prodloužit lze buď výpůjční lhůtu všech titulů, u kterých je to možné, nebo jen titulů vybraných uživatelem. Výběr se provádí zaškrnutím políčka u jednotlivých výpůjček. Pokud uživatel vyčerpal veškerá možná prodloužení, na titul je zadána rezervace nebo již byla výpůjční lhůta titulu překročena, není zaškrtávací políčko u dané výpůjčky nabízeno. U jednotlivých vypůjčených titulů je uváděna i informace o počtu možných a již provedených prodloužení.

Statistiky 12. 3. 2013–31. 10. 2013

Graf_pocet-dotazu

Počet dotazů s upřesněním:

– podle hledaného formátu

Dle_formatu

– podle hledaného jazyka

Dle_jazyka

 

 Graf_prihlaseni

Graf_prodlouzeni

 

 

 

 

Jandera, Tomáš; Kalinová, Kateřina. OPAC VuFind z pohledu uživatele. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/opac-vufind-z-pohledu-uzivatele/

Tisknout stránku