Nový knihovní řád Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i.

 

Pracovníci Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., během roku 2014 usilovně pracovali na nové podobě knihovního řádu. Příležitostí pro vytvoření nové verze byl zejména nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Základní práva a povinnosti uživatelů se v podstatě nezměnily, ale společně s právničkou se vedoucí pracovníci shodli, že je vhodné knihovní řád po několika letech přehodnotit a přepracovat jej v mnohem větším rozsahu, než jak byly změny prováděny dříve.

V minulých letech se knihovní řád vždy jen drobně aktualizoval a samozřejmě probíhaly změny v návazných dokumentech, mezi něž se řadí například ceník poskytovaných služeb, ale struktura i valná většina obsahu zůstávaly stejné.

S významným ohledem na uživatele vypracovala vedoucí Oddělení výpůjčních služeb Kateřina Kalinová (t.č. na mateřské dovolené) společně s vedoucím Odboru služeb Tomášem Janderou velmi propracovaný a logicky strukturovaný dokument, který explicitně vysvětluje všechny potřebné otázky, často přímo odpovídající konkrétním paragrafům nového občanského zákoníku. Primární snaha byla neopomenout žádný bod, který by se mohl v budoucnu stát sporným jak ze strany uživatelů, tak i pracovníků knihovny. Inspirací byly také knihovní řády několika zahraničních knihoven a lze bez nadsázky říci, že takový knihovní řád nemá v českém prostředí obdoby.

Nový knihovní řád již nebude k dispozici v tištěné podobě, jeho aktuální podoba bude společně se všemi návaznými dokumenty zveřejněna na webových stránkách knihovny. Výhodou zpřístupnění online je rozhodně možnost prolinkování napříč dokumentem (např. rychlý odkaz na ceník), ale také snadný přístup a okamžité zveřejnění případných dalších úprav. Pokud by měl uživatel zájem o papírovou verzi, bude mu na jeho přání vytištěna.

V současné době probíhají poslední jednání, nový knihovní řád by měl vstoupit v platnost v časovém horizontu několika týdnů.

 

 

 

Grillová, Jana. Nový knihovní řád Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i.. Informace [online]. , č. [cit. 2021-05-13]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/novy-knihovni-rad-knihovny-akademie-ved-cr/

Tisknout stránku