Nové elektronické knihy v Knihovně AV ČR

 

Od ledna letošního roku KNAV rozšířila nabídku elektronických knih pro své registrované čtenáře. Bylo zakoupeno několik specializovaných oborových kolekcí e-knih formou předplatného i trvalého nákupu.

Kromě čtenářům již dobře známých multioborových kolekcí Ebrary Academic Complete a EBSCOeBook Academic Collection, které KNAV předplácela a zpřístupňovala již v předchozích dvou letech, a trvalého nákupu 70 titulů Ebsco a 71 titulů Wiley Online Library KNAV nyní nově zpřístupňuje 8 dalších kolekcí e-knih.

Výběr kolekcí probíhal na podzim roku 2013 podle předem stanovených kritérií. Nejprve byly specifikovány obory, ze kterých měly být e-knihy zakoupeny. Po tomto omezení na vybrané obory byla dále stanovena kritéria pro další výběr: cena, rozsah kolekce (žádoucí byl nejvyšší počet titulů), aktuálnost obsahu (žádoucí byly nejnovější publikace).

Jednotlivé kolekce byly následně bodově ohodnoceny dle míry splnění uvedených specifikací a vybrány byly ty, jež získaly nejvyšší počet bodů v součtu. Jedná se o šest oborových kolekcí.

EBSCO Clinical Collection

je kolekce e-knih z oboru medicíny tvořená 2016 tituly vydanými v letech 2008–2014. V kolekci se objevují témata ze všech odvětví medicíny, ale také zdraví a fitness, historie, právo, psychologie a sociologie. Mezi vydavateli zastoupenými v kolekci jsou: Springer Publishing, Elsevier Science, Wiley, Clinical Publishing Oxford, Health Press Limited, American Academy of Orthopedic Surgeons, Landes Bioscience, People’s Medical Publishing House USA, Demos Medical Publishing, American Academy of Oral Medicine, De Gruyter. Obsah kolekce je pravidelně aktualizován, starší tituly jsou zaměňovány za novější, nemusí tedy být přístupné trvale.

EBSCO Sociology Collection 2012

V této kolekci zaměřené na obor sociologie je zastoupeno 55 titulů vydaných v letech 2010–2012, které bude KNAV zpřístupňovat trvale, obsah kolekce se tedy nemění. E-knihy jsou zaměřené na ekonomii, politologii, psychologii. Z vydavatelů jsou zastoupeni: Oxford University Press, Routledge, Cambridge University Press, Salem Press, University of Minnesota Press, Wiley a další.

EBSCO World History 2013

obsahuje 123 titulů z oboru historie vydaných v letech 2010–2013 těmito vydavatelstvími: Cambridge University Press, Harvard University Press, I. B. Tauris, Indiana University Press, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Palgrave Macmillan, Princeton University Press, Routledge aj. V kolekci jsou zastoupeny obory: ekonomie, politologie, právo a sociologie, biografie osobností. E-knihy zůstanou zpřístupněny trvale.

EBSCO Condition and Disease 2013

Tato rovněž natrvalo zakoupená kolekce obsahuje 73 e-knih z různých odvětví medicíny, jako kardiologie, onkologie, neurologie, hepatologie, endokrinologie, a také se věnuje tématu zdraví a nemocí. Mezi vydavateli jsou opět známá vydavatelství jako Elsevier, Elsevier Health Sciences Division, John Wiley & Sons, Oxford University Press USA a Springer Science & Business Media.

Oxford Scholarship Online Political Science a Oxford Scholarship Online Psychology

jsou kolekce e-knih z produkce vydavatelství Oxford University Press předplacené na rok 2014. Kolekce Political Science obsahuje 833 e-knih z oboru politologie, kolekce Psychology obsahuje 502 e-knih zaměřených na psychologii.

Kolekce NATO Science for Peace and Security Series

Tato kolekce nebyla vybrána způsobem uvedeným v úvodu článku.

Jedná se o řady vědeckých publikací prezentující výsledky vědeckých konferencí sponzorovaných NATO Science Committee. NATO Science for Peace and Security Series vychází jako pokračující zdroj nepravidelně několikrát ročně a jsou rozděleny podle oborového zaměření na následujících pět publikačních řad:

Vydavatel Springer

  • NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology (27)
  • NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics (50)
  • NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security (108)

Vydavatel IOS Press

  • NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security (27)
  • NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Societal Dynamics (98)

Tato kolekce elektronických knih navazuje na dřívější ročníky NATO Science Series vydávané v papírové formě od r. 2007 a jim předcházející NATO Science Series I-V, které jsou čtenářům k dispozici prezenčně ve studovně. KNAV nyní zpřístupňuje ucelený obsah pěti řad sborníků NATO Science Series od počátku jejich vydávání až po nejnovější tituly, ve formě elektronické nebo tištěné. V elektronické formě jsou zpřístupněny sborníky vydávané od r. 2007, jejich počet vzrůstá o aktuálně vydávané tituly. Číslo uvedené v závorce udává počet e-knih v čase vzniku tohoto článku.

Online přístup ke kolekcím e-knih pro registrovaného uživatele KNAV

Elektronické knihy z výše uvedených kolekcí jsou pro registrovaného uživatele KNAV přístupné online v nativním rozhraní poskytovatele nejen z PC ve studovně KNAV, ale i prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu. Podmínky přihlášení a zásady využívání vzdáleného přístupu jsou uvedeny na https://www.lib.cas.cz/online-databaze/vzdaleny-pristup/. Po odsouhlasení podmínek se uživateli zobrazí jednotlivé přístupové odkazy (Shibboleth přístup, EZproxy přístup) k elektronickým informačním zdrojům. Pro e-knihy jsou relevantní přístupové odkazy do rozhraní EBSCOhost, Ebrary, Oxford Scholarship Online, SpringerLink, Wiley Online Library a IOS Press Ebooks. Samotné přihlášení se realizuje přes Identity Providera KNAV.

Pro vyhledávání dostupných elektronických knih, které KNAV předplácí nebo trvale zakoupila, je možné využít jak nativní rozhraní poskytovatele, tak portálová řešení KNAV:

EBSCOeBooks na EBSCOhost

E-knihy z multioborových nebo předmětových kolekcí EBSCO jsou dostupné přes rozhraní EBSCOhost. Uživatel, který nemá zřízený uživatelský účet My EBSCOhost, může v online režimu e-knihy vyhledávat, číst a prohledávat jejich obsah. Offline lze e-knihy ukládat (do PDF, maximálně 60 stran) a tisknout jejich části. Uživatel, který je registrovaný u EBSCA a je přihlášený ke svému účtu My EBSCOhost, může navíc využít offline vypůjčení e-knihy až na 7 dní, zadání rezervací na vypůjčené e-knihy nebo nastavení vlastních alertů podle svých požadavků. Současně může mít uživatel až 50 offline výpůjček. Pro offline výpůjčku je potřeba registrace u Adobe ID a nutné programové vybavení (viz https://www.lib.cas.cz/sluzby/navody/e-books/doporucene-programy-pro-stazeni/), především programy pro čtení e-knih s DRM ochranou:

  • pro PC (Windows, iOS) – Adobe Digital Editions
  • pro tablety (Android) a iPady (iOS) – BlueFire Reader nebo Aldiko

Oxford Scholarship Online

E-knihy lze v online režimu vyhledávat, číst, prohledávat jejich obsah a offline je možné tisknout po kapitolách přes stažený příslušný PDF soubor.

SpringerLink

Tituly e-knih z NATO Science for Peace and Security Series A-C lze v online režimu vyhledávat, číst, prohledávat jejich obsah a lze je offline stáhnout po kapitolách nebo jako celkový PDF soubor.

IOS Press Ebooks

Tituly e-knih z NATO Science for Peace and Security Series D-E lze v online režimu vyhledávat a lze je offline stáhnout po kapitolách nebo jako celkový PDF soubor.

 

 

Krouzová, Lucie; Meixner, Jaroslav. Nové elektronické knihy v Knihovně AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/nove-elektronicke-knihy-v-knihovne-av-cr/

Tisknout stránku