Nová služba KNAV – Demand-driven acquisition

 

Oddělení akvizice KNAV provádí výběr a nákup českých a zahraničních tištěných monografií a periodik, a zároveň trvalý nákup českých a zahraničních jednotlivě vybíraných e-knih, vše dle profilu fondu knihovny. Nákup převážně formou předplatného a správu databází a kolekcí e-časopisů a e-knih má na starosti Oddělení elektronických informačních zdrojů. Nákupy jednotlivých e-knih i předplatné celých kolekcí však doprovází řada nevýhod, ať už se jedná o jejich vysoké ceny, složení kolekcí, které knihovna většinou nemůže ovlivnit, nestálost obsahu kolekcí, nebo stále narůstající poptávku i nabídku informačních zdrojů a tedy nutnost investovat více finančních prostředků, aby knihovna uspokojila potřeby všech svých uživatelů. Navíc výběr jednotlivých titulů provádí knihovníci, a někdy není jednoduché odhadnout potřeby či vkus uživatelů.

Na tyto problémy samozřejmě vydavatelé a producenti informačních zdrojů reagují, a proto přišli s několika novými způsoby akvizice elektronických knih. Jedná se o tzv. Patron/Demand-driven acquisition (akvizice řízená uživatelem/požadavky) či Evidence based acquisition (akvizice založená na důkazech, dále EBA).

Jednotlivé modely se od sebe liší v závislosti na vydavateli, ale princip zůstává stejný – na začátku knihovna vloží finance, producent/vydavatel otevře kolekci e-knih a o tom, co se následně zakoupí, rozhodují uživatelé.

EBA nabízejí většinou přímo vydavatelé na svých platformách, knihovna nadefinuje kolekci titulů, které chce uživatelům zpřístupnit a ty jsou po určitý časový úsek dostupné. Většinou po roce pak dojde k vyhodnocení jejich statistik a ty nejvyužívanější tituly knihovna zakoupí. V případě velkých producentů či agregátorů jako Ebsco či ProQuest je situace obdobná, knihovna vloží poplatek, otevře kolekci titulů, ale tentokrát už uživatel přímo spustí nákup knihy, o kterou projeví zájem.

V případě nemoderované verze, kterou nabízí Ebsco, uživatel čtením knihy více než 5 minut, stažením části či celé knihy nebo tiskem vyvolá přímo proces nákupu daného titulu (proto Patron driven acquisition).

Společnost ProQuest pak nabízí moderovanou verzi, kdy uživatel vyplní žádost o nákup knihy, ale až ji knihovník následně schválí, tím teprve dojde k nákupu (Demand-driven acquisition, dále DDA). Oba producenti zároveň kromě nákupu nabízejí i možnosti krátkodobých výpůjček (Short-term loan, dále STL) jednotlivých titulů, kdy si čtenář může titul stáhnout do vlastního zařízení a číst i offline.

V KNAV byla vybrána moderovaná verze programu, aby byla možnost otevřít co největší kolekci elektronických knih bez ohledu na obor, vydavatele či rok vydání i bez finančního omezení u jednotlivých titulů.

Zároveň je uživatelům umožněno rozhodnutí, zda mají zájem o nákup titulu nebo jen krátkodobou výpůjčku, a to na 1 den, 7, 14, či 28 dní.

Byla tedy provedena pouze tzv. deduplikace kolekce, tzn. z celkové nabídky elektronických knih společnosti ProQuest byly vyřazeny pouze tituly, které již byly zakoupeny, a to i na jiných platformách, či které jsou již předplaceny.

Momentálně je na platformě ProQuest Ebook Central zpřístupněno přes 803 tisíc titulů z nejrůznějších oborů. Z toho je 75 % všech titulů v angličtině, 272 titulů je v češtině. Obsah kolekce se mění, nové tituly přibývají, ale některé tituly jsou z DDA programu stahovány, a to buď na základě rozhodnutí vydavatelů (kteří rozhodují i o možnosti STL) či společnosti ProQuest.

Záznamy titulů získaných od dodavatele jsou nahrány do lokálního indexu Discovery Systému, který je potom zahrnut i v souhrnném vyhledávacím nástroji VuFind. Samozřejmě jsou přidávány pravidelné aktualizace s dávkami záznamů titulů, které do DDA kolekce přibyly. Tituly v tomto modelu jsou přístupné našim registrovaným uživatelům po přihlášení knihovním ID a heslem. Uživatel je o zvláštním režimu přístupu k těmto titulům informován již přímo ve VuFindu, takže DDA tituly lze snadno odlišit od již zakoupených titulů. Po přihlášení si pak uživatel může knihu pět minut číst, nebo si ji rovnou vyžádat. Po pěti minutách užívání knihy je systémem dotázán, zda má zájem o výpůjčku či zakoupení knihy knihovnou. Vyplní krátký formulář se jménem, e-mailem a požadovaným typem přístupu. Žádost je odeslána knihovníkovi ke schválení. Přímo u záznamu knihy na platformě ProQuest i u formuláře je čtenář informován, že jeho žádost bude posouzena knihovníkem během jednoho pracovního dne. Většina žádostí je však schválena rychleji, a to v řádu minut, max. hodin, a to i mimo pracovní dobu či o víkendech.

Nová služba byla spuštěna v půlce října 2018 a o pár dní později již byly přijaty první žádosti, v současné době je jich evidováno přes 260. Nově bylo takto nakoupeno přes 100 nových e-knih, které již využil konkrétní uživatel. Většina žádostí přichází mimo pracovní dobu a o víkendech, takže uživatelé získávají přístup k požadovaným titulům bez ohledu na otevírací dobu knihovny.

Za povšimnutí stojí oborové zařazení a data vydání žádaných titulů. Při nákupu knih byly doposud preferovány tituly z humanitních a společenských oborů v tištěné verzi, z elektronických knih převážně ty nejnovější z oborů přírodních věd a matematiky. Otevřením široké kolekce v DDA programu zůstal výběr plně na uživatelích a ukázalo se, že žádají ve velké míře právě tituly z humanitních a společenských oborů, např. sociologie, politologie, historie či umění. Je i několik uživatelů, kteří mají zájem specificky o Japonsko, jeho historii, kulturu, literaturu atd. Asi 67 % žádaných titulů bylo vydáno před rokem 2015 a při běžné akvizici už by nejspíš nakupovány nebyly.

Přestože zatím tato nová služba nebyla nikde ve větší míře propagovaná, uživatelé si k ní sami našli cestu. Vzhledem k její využívanosti byl na další období navýšen její rozpočet. Zatím sledovaná data ukazují, že se jedná o významný nástroj akvizice, který doplňuje ostatní způsoby nákupu knih a stává se jedním z důležitých pilířů akvizice informačních zdrojů do fondu KNAV.

 

 

 

Polomská, Kateřina. Nová služba KNAV – Demand-driven acquisition. Informace [online]. , č. [cit. 2020-05-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/nova-sluzba-knav-demand-driven-acquisition/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.