Nástroje pro správu digitální identity

 

Společnost Google nabízí hned několik nástrojů, s nimiž mohou uživatelé získat přehled o informacích a datech, které jsou ukládány při využívání různých služeb, a také tato data spravovat. Reaguje tak na rostoucí zájem uživatelů o ochranu soukromí v prostředí internetu.

Většina těchto nástrojů je dostupná již delší dobu, dříve však byly provozovány jako samostatné služby a o jejich existenci vědělo pouze velmi málo uživatelů. V rámci zlepšování reputace a zvyšování transparentnosti začala společnosti Google tyto nástroje postupně integrovat do běžného nastavení uživatelského účtu. Od 1. 6. 2015, kdy byla spuštěna nová verze jednotného rozhraní uživatelského účtu, jsou již všechny dostupné nástroje pro správu digitální identity v rámci společnosti Google jeho plnohodnotnou součástí. Nástroje jsou navíc doplněny o informace, které uživatelům vysvětlují, jaká data jsou ukládána, za jakým účelem či jaký vliv na funkčnost služeb může případná změna konkrétního nastavení mít. Množství dalších užitečných informací o nakládání s daty a ochraně soukromí je možné získat na nově zřízeném informačním webu www.privacy.google.com, odkud mohou uživatelé po seznámení s nezbytnými informacemi snadno přejít k jednotlivým nastavením. Tento krok tak představuje velmi výrazný posun v oblasti správy digitální identity a ochrany soukromí uživatelů.

Kontrola ochrany soukromí

Pro rychlou kontrolu a úpravu základního nastavení týkajícího se ukládání historie aktivit v různých službách lze kromě hlavního panelu v uživatelském účtu využít také samostatnou stránku služby Kontroly ochrany soukromí.[1] Stránka funguje na principu tutoriálu a provádí uživatele jednotlivými položkami nastavení.

První položkou je správa sdíleného obsahu na portálu YouTube. Zde lze nastavit viditelnost nahraných videí, vytvořených playlistů, odběrů kanálů a dalších aktivit pro ostatní uživatele.

Druhou položkou je nastavení možností ukládání záznamů o činnosti uživatele ve vybraných službách. Jedná se o historii vyhledávání, historii polohy, informace o přidružených zařízeních (kontakty, záznamy v kalendáři, aplikace a další provozní data), historii hlasového aktivity (ovládání aplikací hlasem) a historii vyhledávání a sledování videí na serveru YouTube. Toto nastavení se následně projeví na všech zařízeních připojených k danému účtu. U všech položek je možné ukládání jednoduše vypnout či přejít k pokročilejšímu nastavení. Více informací o této možnosti je uvedeno v následující části.

Poslední položkou je správa informací, na základě kterých dochází k zobrazování zájmově orientované reklamy. Součástí je také možnost odhlášení ze zobrazování cílené reklamy.

Historie účtu

Nabídka služeb, u kterých je možné prostřednictvím nastavení v uživatelském účtu spravovat či vypnout ukládání historii, je stejná jak ve výše zmíněné službě Kontroly ochrany soukromí.[2] Z tohoto důvodu tedy přejdu rovnou k pokročilejším možnostem nastavení a obsahu jednotlivých služeb.

 • Aktivita na webu a v aplikacích
  V tomto nastavení mají uživatelé přístup k historii vyhledávání a prohlížení webu, která byla uložena při interakci s vyhledávačem Google prostřednictvím internetového prohlížeče, příslušné mobilní aplikace, či ostatních služeb Google (např. mapách). Zahrnuje také historii všech aplikací spuštěných na mobilních zařízení s operačním systémem Android. Aktivita je ukládána pouze v případě, je-li uživatel v době vyhledávání aktuálně přihlášen ke svému účtu. Data následně slouží ke zlepšení relevance při dalších vyhledávání a pro zlepšení zobrazovaných doporučení.Ukládány jsou zadané dotazy, interakce s výsledky vyhledávání (u hledaného termínu jsou následně zobrazeny všechny webové stránky, na které uživatel přistoupil prostřednictvím odkazu ve výsledcích vyhledávání), informace o platformě (počítač, aplikace) a IP adresa, ze které bylo vyhledávání uskutečněno, interakce se zobrazenými reklamami (kliknutí, ale i následné zakoupení produktu), zobrazené výsledky, včetně výsledků z ostatních služeb Google (profilů Google+ u lidí, které má uživatel v kontaktech). Mezi ukládané informace lze v případě souhlasu uživatele zahrnout také obecnou historii prohlížení z prohlížeče Chrome a dalších aplikací, které sdílejí data s Googlem nebo jsou nainstalované na zařízení s operačním systémem Android připojeném k účtu uživatele.Historii vyhledávání je možné prohlížet, vyhledávat v ní pomocí klíčových slov a časových údajů, nebo smazat. Odstranit lze jak jednotlivé záznamy, určitý časový úsek (dnes, včera, týden, čtyři týdny), tak celou historii. Uživatelé mohou záznamy také exportovat do formátu HTML a následně celý archiv stáhnout či uložit na Disk Google.
 • Historie polohy
  Má-li uživatel ve svém zařízení povolenou možnost sdílení polohy, vytváří se soukromá mapa míst, která uživatel navštívil. Informace o poloze jsou získávány prostřednictvím signálu GPS, Wi-Fi a mobilních sítí. Ke sběru dochází i v případě, že uživatel aktuálně nevyužívá žádnou aplikaci společnosti Google. Uložená data jsou využívána k zobrazování užitečných informací v asistenční aplikaci Chytré karty a pro poskytování relevantnějších výsledků vyhledávání.Uživatelé mohou zobrazit navštívená místa ve formě seznamu či interaktivní mapy, která také nabízí uživateli možnost přehrát jeho pohyb za vybrané období. Historii polohy lze exportovat do formátu KML (Keyhole Markup Language) nebo smazat. Možnosti mazání jsou obdobné jako u historie vyhledávání, jedná se tedy o kompletní historii polohy, vybraný časový úsek či jednotlivá místa.
 • Informace o zařízení
  Mobilní zařízení s operačním systémem Android mohou v rámci snahy o zlepšení optimalizace služeb odesílat mnoho údajů o činnosti, stavu a datech v aplikacích do účtu uživatele. Ukládáno jsou dva typy dat – uživatelská a stavová. Mezi data uživatelská patří kontakty, kalendáře, budíky, nainstalované aplikace a hudba, filmy, knihy a další obsah, který je spravován přes příslušné aplikace Google. Stavové údaje obsahují informace o stavu baterie, o zapnutí obrazovky, kvalitě a době síťových připojení (Bluetooth, Wi-Fi), obsah zpráv o selhání systému a také údaje ze všech dostupných senzorů, jako je gyroskop, akcelerometr, proximitní senzory či dotykové senzory v obrazovce.Uživatelé mohou uložené informace prohledávat podle data vzniku, klíčových slov a zařízení, ze kterého pochází. Jednotlivé záznamy pak mohou, stejně jako celou historii nebo vybrané období, smazat.
 • Hlasová a zvuková aktivita
  Hlasová aktivita ukládá zvukové záznamy hlasového ovládání vyhledávání v mobilní aplikaci Google či v prohlížeči Chrome. Hlasové vyhledávání může být aktivováno příkazem „Ok Google“ nebo kliknutím na ikonku mikrofonu. Poté uživatel vysloví požadovaný výraz, který je pomocí rozpoznávání řeči převeden do textové podoby a následně vyhledán prostřednictvím vyhledávače. Záznamy obsahují zvukový záznam příkazu, hledaného výrazu, a několika vteřin před aktivací služby. Je potřeba zmínit, že zvukové záznamy z hlasového vyhledávání jsou ukládány i když není služba povolena. V takovém případě nejsou spojena s uživatelským účtem (ani při přihlášení), ale s anonymním identifikátorem. Data slouží především ke zlepšení nástrojů pro rozpoznávání řeči a zrychlení poskytování výsledků vyhledávání.|Záznamy je stejně jako u ostatních služeb možné přehrávat, prohledávat či mazat podle výše zmíněných kritérií.
 • Historie hledání YouTube
  Pro videoserver YouTube jsou v současnosti dostupná dvě samostatná nastavení. Je však velmi pravděpodobné, že budou v budoucnu sloučena do jednoho rozhraní, jak je tomu u ostatních služeb. První nastavení obsahuje historii vyhledávání videí na serveru YouTube. Uložené údaje jsou využívány ke zrychlení budoucích vyhledávání pomocí našeptávače. Seznam hledaných výrazů lze procházet a jednotlivé záznamy či celou historii smazat.
 • Historie sledování YouTube
  V druhém nastavení uživatelé naleznou chronologicky seřazený seznam shlédnutých videí, který mohou procházet a vybrané záznamy odstraňovat. Samozřejmostí je možnost označení všech záznamů, čímž dojde k odstranění kompletního historie shlédnutých videí.

Hlavní panel služeb (Google Dashboard)

Hlavní panel služeb je ucelený nástroj pro správu aktivní digitální identity utvářené u společnosti Google. Prostřednictvím sumarizace dat uložených v jednotlivých službách poskytuje uživatelům souhrnný přehled o jejich aktivitě a rozsahu informací spojených s účtem Google. Zobrazení aktivit zároveň slouží jako nástroj pro kontrolu podezřelých aktivit, které by mohly znamenat neoprávněné využití účtu. Uživatel může jeho prostřednictvím zjistit kdy, odkud a z jakých zařízení došlo k přihlášení k danému účtu a jaké akce byly provedeny. Ve většině případů je k tomuto účelu dostačující celkový přehled a detailní výpis pouze u poslední aktivity. V případě služeb účet, kalendář, aktivita na webu a v aplikacích a YouTube, jsou však z důvodu zvýšení bezpečnosti zahrnuty detaily všech aktivit za posledních 28 dní. Díky množství odkazů může Hlavní panel služeb sloužit také jako jednotné rozhraní pro přístup k dalšímu nastavení jednotlivých služeb.

Když byl nástroj v roce 2009 spuštěn, pokrýval přes 20 hlavních služeb společnosti Google.[3] V současnosti jich zahrnuje minimálně 31, žádný ucelený přehled podporovaných služeb ovšem neexistuje.[4] I přesto, že nástroj neobsahuje všechny dostupné služby (chybí například nástroj na tvorbu poznámek a seznamů Google Keep), je rozsah dostatečně široký na to, aby pokryl potřeby většiny běžných uživatelů.

Rozsah Hlavního panelu se odvíjí od počtu využívaných služeb spojených s daným účtem a může se tedy u jednotlivých uživatelů lišit. Z tohoto důvodu není možné popsat obsah všech služeb. Uvedeny budou tedy služby, které jsou společné pro všechny účty, či takové, které jsou podle názoru autora pro tuto práci důležité:

 • Účet – poskytuje přehled o základních informacích o uživatelském účtu (případně více propojených účtech). Obsahuje název účtu (jméno a příjmení), primární e-mail, připojené aplikace a weby a aktivitu za posledních 28 dní. Přehled připojených aplikací a webů obsahuje všechna zařízení (mobilní telefony, tablety, chytrá elektronika) a aplikace, kterým uživatel udělil přístup k účtu. Aplikacemi jsou myšleny například doplňky třetích stran rozšiřující funkce kancelářského balíku Dokumenty Google či klient Google Drive pro počítače. U všech zařízení a aplikací je uvedeno datum autorizace a výčet oprávnění, která vyžadují. V rozšířeném nastavení má uživatel možnost vybraným zařízením či aplikacím přístup k účtu odebrat. V přehledu aktivit na účtu lze zjistit, odkud, přes jaké poskytovatele připojení, prostřednictvím jakých platforem a prohlížečů došlo k přihlášení k účtu. V rozšířeném nastavení je možné prohlížet seznam všech připojení s přesnými daty a časy. Pokud uživatel v daném období autorizoval nové zařízení či aplikaci, je tato aktivita také zahrnuta do přehledu.
 • Android – výčet všech zařízení s operačním systémem Android, která jsou přihlášená k účtu. Seznam obsahuje název zařízení, operátora, kód IMEI, výrobce, název modelu, datum registrace, datum poslední zjištěné aktivity na daném zařízení a v případě zálohování aplikací na serverech Google také výčet záloh aplikací pro jednotlivá zařízení, jejich velikost a datum provedení.
 • Dokumenty a dynamické tabulky – počty dokumentů spravovaných ve službě Dokumenty Google. Dokumenty jsou rozděleny do několika skupin – vytvořené uživatelem, sdílené s uživatelem, veškeré otevřené, smazané a skryté. U všech typů je uveden název ve formě hypertextového odkazu a datum naposledy využitého dokumentu.
 • Gmail – přehled počtu konverzací vedených ve stejnojmenné službě. Kromě celkového počtu jsou uvedeny také počty doručených, odeslaných, smazaných zpráv a historie chatu včetně předmětu a data posledních konverzací.
 • YouTube – obsahuje veřejně dostupné informace o účtu (uživatelské jméno a pohlaví) a přehled nahraných videí, vytvořených seznamů a kontaktů, rozdělených do dvou skupin podle viditelnosti pro ostatní uživatele. V rámci aktivity na účtu lze zjistit počet zobrazených videí s rozdělením na jednotlivé dny a porovnání s předchozím obdobím, počet vyhledaných videí, udělená kladná a záporná hodnocení u ostatních videí, počet zhlédnutí uživatelem nahraných videí spolu s denním rozdělením a porovnáním, nejoblíbenější nahrané video a umístění diváků.
 • Historie vyhledávání – v případě, že uživatel povolil ukládání historie vyhledávání, zobrazí se mu seznam naposledy hledaných výrazů pro jednotlivé typy vyhledávání – web, obrázky, zprávy, nákupy, videa, mapy, knihy a aplikace – opatřených časovými údaji. V přehledu aktivity za posledních 28 dní lze nalézt celkový počet vyhledávání včetně rozdělení na jednotlivé dny a zobrazení nárůstu či poklesu oproti minulému období, nejčastěji pokládané dotazy a procentuální rozdělení typů vyhledávání.
 • Kontakty – výčet všech kontaktů, které uživatel využívá v rámci služeb Gmail, Google+ či mobilního zařízení. Zobrazují se také nejčastěji využívané kontakty. Kalendář – seznam kalendářů připojených k uživatelskému účtu doplněný o nastavený časová pásma a podrobnější informace o sdílení s ostatními uživateli a posledních přidaných událostech. Celkový přehled aktivity obsahuje počet událostí, celkovou dobu jejich trvání a grafické rozdělení uživatelových odpovědí ohledně účasti události (ano, ne, možná, bez odpovědi).
 • Peněženka – poskytuje informace o nákupech provedených prostřednictvím platebních služeb Peněženka či Checkout. Kromě přehledu nákupu zobrazuje také všechny platební metody (typ karty a poslední čtyřčíslí), dodací adresu a poslední provedenou transakci.
 • Mapy – data obsažená ve službě Mapy Google jsou v rámci Hlavního panelu rozdělena do dvou částí – Historie polohy a Mapy.

Kromě výše zmíněných vybraných služeb může Hlavní panel obsahovat také služby Blogger, Talk, Weby Google, Upozornění, Obchod Play, Cloud print, Fotky Google (dříve Picassa), zvukovou historii, Úkoly, Google+, Profil, Synchronizace Chrome, Sledování zásilek, Moderátor, Google Analytics, AdSense či Hudba Play.

Správa obsahu služeb

1. Google Takeout

Google Takeout je nástroj sloužící k exportu uživatelských dat z vybraných služeb Google. Byl vytvořen v roce 2011 inženýrským týmem Data Liberation Front s cílem usnadnit uživatelům sloučení více účtů Google či přechod k jiným poskytovatelům služeb bez ztráty dat. Umožňuje vytvořit a následně stáhnout či uložit na Disk Google archiv obsahující kopie všech dat uložených ve vybraných službách.

V době spuštění bylo možné prostřednictvím Google Takeout stáhnout data pouze z pěti služeb – Google Buzz, Stream, kontaktů a kruhů, webového alba Picassa a profilu.[5] I když se jejich seznam dále rozrůstá, stále nejsou podporovány všechny dostupné služby. V současnosti je možné exportovat data minimálně z 24 služeb Google.[6] Jedná se o služby Blogger, Disk, Fotky Google, Hangouts, Helpouts, Historie polohy, Kalendář, Keep, Knihy Google Play, Kontakty, Gmail, Mapy (Moje místa), uživatelem vytvořené Mapy, Úkoly, Voice, Youtube, záložky, hodnocení +1, Kruhy Google+, Moderátor, Pokec, Profil, Stránky Google+ a Stream služby Google+.[7]

Takeout podporuje stažení celého archivu, konkrétních služeb či pouze jejich částí (například konkrétního blogu ze služby Blogger). Uživatelé také mohou vytvářet více různých archivů obsahujících libovolné kombinace služeb. Po jejich vytvoření zůstávají k dispozici po dobu sedmi dnů.

Jelikož nástroj slouží primárně pro export dat do jiných služeb, jsou jejich formáty voleny s ohledem na kompatibilitu s jinými službami a snadnost exportu. Odvíjejí se však také od charakteru daných služeb. V některých případech mohou uživatelé zvolit z více dostupných formátů, viz níže.

 • Disk
  • dokumenty – MS Word, RTF, OpenDocument, prostý text, PDF;
  • nákresy – PDF, JPEG, PNG, SVG;
  • formuláře – PDF, MS Excel OpenDocument;
  • prezentace – PDF, MS Powerpoint, OpenDocument, PNG, prostý text;
  • tabulky – PDF, MS Excel, OpenDocument;
 • Blogger – XML Atom;
 • Fotky Google – původní formát nahraných fotek;
 • Historie polohy – JSON, KML;
 • Kalendář – iCalendar;
 • Keep – HTML;
 • Knihy Google Play – HTML, JSON;
 • Kontakty – vCard, CSV, HTML;
 • Google+
  • Stream Služby Google+ – HTML, JSON;
  • +1 – HTML;
  • Kruhy – CSV, HTML, vCard;
  • Profil – JSON;
  • Stránky – HTML, JSON;
 • Voice
  • historie – HTML;
  • nahrávky, hlasové zprávy – mp3;
  • kontakty – vCard;
 • Youtube
  • videa – původní formát nahraných videí;
  • odběry – OPML (RSS), JSON;
 • Gmail – MBOX;
 • Mapy – GeoJSON;
 • Záložky – HTML;
 • Pokec – JSON.

Je však potřeba zdůraznit, že vytvořením a stažením archivu dat prostřednictvím služby Google Takeout nedochází k jejich odstranění. To je možné pouze při smazání účtu či vybrané služby.

2. Správa neaktivních účtů

Služba správy neaktivních účtů dává uživatelům možnost rozhodnout, co se má stát s daty spojenými s jejich účtem v případě, že ho již nebudou moci nadále využívat. V prvním kroku uživatelé zvolí lhůtu v rozmezí 3–18 měsíců, po kterou nesmí být na účtu evidována žádná aktivita. Tato doba začíná plynout od posledního přihlášení. V druhém kroku pak uživatelé nastaví, k jakým akcím má po uplynutí nastavené doby dojít. Zvolit mohou mezi smazáním účtu a sdílením dat s důvěryhodnou osobou. V případě smazání účtu dojde také k trvalému odstranění všech navázaných služeb a dat, která obsahují. Pro sdílení dat lze vybrat až deset osob, které budou po uplynutí zvolené doby vyrozuměny prostřednictvím e-mailu o možnosti přístupu k příslušným datům. Tímto způsobem však na rozdíl od první možnosti nelze sdílet všechna data, ale pouze data obsažená ve službách Blogger, Disk, Fotky Google, Hangouts, Kalendář, Knihy Google Play, Kontakty, Gmail, YouTube a záložky.

V obou případech je nutné zadat telefonní číslo uživatele a v případě sdílení dat také čísla vybraných osob. U uživatele slouží k zaslání upozornění o chystaném smazání účtu měsíc před uplynutí lhůty, u vybraných osob je pak využíváno pro zasílání ověřovacího kódu.

Nastavení reklam

Nastavení reklam umožňuje uživatelům zjistit, jaké informace využívá společnost Google k cílení reklam v rámci svých služeb (vyhledávání, Gmail, Mapy, YouTube) a v síti Google Display Network. Obsahuje informace o pohlaví, věkové skupině, ovládaných jazycích, zájmech a blokovaných reklamních kampaních (např. na základě náboženského přesvědčení). Údaje mohou pocházet buď z informací obsažených v profilu na sociální síti Google+, nebo mohou být vybrány na základě předchozích aktivit ve službách Google a na webu (navštívené stránky). Hledá-li uživatel často články například o golfu a následně přechází na webové stránky v anglickém jazyce, zařadí Google uživatele do skupiny uživatelů, kterým budou zobrazovány reklamy na golfové produkty, které mohou být kromě češtiny také anglicky.

Uživatelé mohou jednotlivé položky upravovat, aby docházelo k zobrazování relevantnějších reklamních sdělení či se z cílení reklam na základě těchto údajů odhlásit. Při odhlášení dojde k uložení souboru cookie, který informuje navštívené servery obsahující reklamu společnosti Google, že si uživatel nepřeje zobrazovat cílenou reklamu. Servery pak neukládají do počítače uživatele žádné soubory cookies sloužící pro reklamní účely. Je-li však tento soubor smazán, servery budou moci reklamní cookies opět ukládat. Tento problém lze v prohlížečích Chrome, Firefox a Internet Explorer vyřešit instalováním pluginu, který umožňuje trvalé odhlášení z ukládání reklamních cookies.[8]

I přes odhlášení z cílení reklam na základě informací získaných při využívání služeb Google dochází k jejich částečné personifikaci na základě polohy (IP adresy), použitého prohlížeče a dotazů zadaných v rámci dané relace.[9]

Odhlášení ze sběru dat Google Analytics

Jak již bylo zmíněno, mnoho webových stránek využívá k získávání statistik návštěvnosti službu Google Analytics, shromažďující anonymní údaje návštěvníků. Společnost Google zároveň vytvořila nástroj pro uživatele, kteří nechtějí, aby docházelo ke shromažďování jejich údajů v rámci této služby. Nástroj je řešen formou doplňku instalovaného do prohlížeče uživatele. Tento doplněk po instalaci zakáže skriptu Google Analytics běžícímu na webových stránkách odesílat informace do služby Google Analytics. Doplněk je dostupný pro všechny běžně využívané prohlížeče – Internet Explorer 8-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.[10]

Služba Já na webu

Služba Já na webu na rozdíl od výše zmíněných neslouží pro správu obsahu a informací v rámci společnosti Google, nicméně představuje zajímavý doplněk pro správu digitální identity. Jedná se o alertovou službu, která umožňuje informovat uživatele, kdykoliv se jeho jméno či e-mailová adresa nově objeví na veřejně dostupných stránkách indexovaných roboty Google. Kromě jména a příjmení lze přidat také libovolné množství vlastních klíčových slov či zvolit některou z nabízených kategorií. Pomocí této služby tak uživatelé mohou snáze kontrolovat svoji reputaci v prostředí internetu.

 


 

[1] Dostupné na https://myaccount.google.com/privacycheckup

[2] Dostupné na https://myaccount.google.com/privacy#accounthistory

[3] WHITTEN, Alma, Yariv ADAN a Marissa MAYER. Transparency, choice and control — now complete with a Dashboard!.Official Google Blog [online]. 2009 [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://googleblog.blogspot.cz/2009/11/transparency-choice-and-control-now.html

[4] Číslo je výsledkem součtu rozdílných služeb obsažených v účtu autora a dvou dalších osob.

[5] FITZPATRICK, Brian. The Data Liberation Front Delivers Google Takeout. Data Liberation [online]. 2013 [cit. 2015- 07-04]. Dostupné z: http://dataliberation.blogspot.cz/2011/06/data-liberation-frontdelivers-google.html

[6] Neexistuje žádný ucelený přehled podporovaných služeb. Číslo je výsledkem součtu rozdílných služeb obsažených v účtu autora a dvou dalších osob.

[7] V rámci služby Historie účtů lze navíc stáhnout kompletní historii vyhledávání. Lze tedy předpokládat, že v brzké době dojde k začlenění této možnosti i do služby Takeout.

[8] Dostupný na https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?sig=ACi0TCgi95V57cWwIyEezWwte0sxx5qC0yTnyk7mdOR8iK3OVgb0ZYIbZjSOgLTAJ9bSNLSRgL93ygLT7MOwxohAvvQqV3ZLw&hl=cs

[9] Prodává Google mé osobní údaje? GOOGLE. Google – odpovědi na otázky ohledně soukromí a bezpečnosti [online]. 2015 [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: https://privacy.google.com/about-ads.html

[10] GOOGLE. Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page [online]. c2015 [cit. 2015-07-05]. Dostupné z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 

 

 

Skoček, Jakub. Nástroje pro správu digitální identity. Informace [online]. , č. [cit. 2020-10-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/nastroje-pro-spravu-digitalni-identity/

Tisknout stránku