Národní workshop OpenAIRE

 

V Technologickém centru AV ČR se dne 26. dubna 2018 uskutečnil Národní workshop OpenAIRE, který poskytl přehled o současném stavu projektu, jeho nástrojích a službách na podporu otevřeného sdílení vědeckých informací a seznámil s pravidly pro poskytovatele obsahu. O workshop byl značný zájem a to jak ze strany knihovníků – správců repozitářů, koordinátorů projektů, poskytovatelů grantů, tak i samotných vědců.

Na seminář byli pozváni i zahraniční hosté, tím nevýznamnějším byl Pedro Principe (University of Minho), který zastává funkci portugalského národního OpenAIRE bodu – odborníka. Ve svém příspěvku představil projekt OpenAIRE a úložiště Zenodo. Ve zkratce zmínil základní fakta, že data jsou uložena v datovém centru CERN, u záznamů jsou použity persistentní identifikátory DOI. Identifikátory jsou také používány pro poskytovatele a samotné autory. Společně jsou propojeny publikace s datasety a zároveň s projekty v CORDIS. OpenAIRE také nabízí základní statistiky. Dále zmínil, že téměř každá země má svůj tzv. národní bod, neboli NOAD (National Open Access Desk), který má na starosti koordinaci projektu OpenAIRE a měl by být nápomocný na národní úrovni všem zájemcům z řad veřejnosti, knihovníků, příjemců podpory aj. V současné době zastupuje OpenAIRE přibližně 50 národních bodů v téměř každé zemi EU. Závěrem Pedro Principe uvedl, že budoucnost vidí v propojování repozitářů a vybudování propojené kompatibilní sítě.

Následoval příspěvek Mgr. Daniely Tkačíkové (VŠB-TUO) s názvem „Plnění politiky OA ze strany příjemců grantů Evropské komise“. Úvodem představila základní fakta jak, kdy, kde, co, jakým způsobem ukládat v režimu open access. A dále ukázala vlastní rešerši, ve které uvedla počty projektů trvajících mezi roky 2014 a 2018 a vyhledání dostupnosti jejich výsledků v databázích OpenAIRE, WOS, Scopus a Google Scholar. Výsledkem uvedla, že jen výjimečně se shodují údaje o počtu publikací z projektu na OpenAIRE s údaji vyhledanými ve Web of Science a Google Scholar. Nakonec Mgr. Tkačíková upozornila, že publikace z roku 2018 nejsou vždy na OpenAIRE dostupné a že ikona open access v této databázi pokaždé neodpovídá skutečnosti.

Závěrečná prezentace patřila Michalu Růžičkovi z Masarykovy univerzity, ve které podrobněji popsal projekt OpenAIRE Advance. Tento projekt začal v lednu tohoto roku a má za úkol pokračovat v projektu H2020, tedy v podpoře open access a nově také v podpoře otevřených dat a European Open Science Cloud. Také jsme se dozvěděli důležitou informaci ohledně národního bodu pro OpenAIRE v České republice. Od začátku trvání projektů tuto funkci zastává Technická univerzita v Ostravě a to až do konce června 2018, kdy v této roli skončí. Od března 2018 se Masarykova univerzita připojila k projektu OpenAIRE Advance a převzala agendu tzv. NOAD pro Českou republiku. Tudíž všichni zájemci, kteří se o projektu OpenAIRE chtějí dozvědět bližší informace nebo potřebují pomoc, se mohou již nyní obracet na Masarykovu univerzitu.

 

Zdroje:

Webové stránky projektu: https://www.openaire.eu/

Informace na webu Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/40467

 

 

 

Podloucká, Karolina. Národní workshop OpenAIRE. Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/narodni-workshop-openaire/

Tisknout stránku