Mezinárodní veletrh CeBIT 2012

 

Při letošní návštěvě CeBITu v Hannoveru jsme se soustředili téměř výhradně na návštěvy stánků se skenery.

Hlavní částí bylo jednání u firmy Treventus. Prohédli jsme si novou verzi skeneru ScanRobot s některými funkcemi vylepšenými oproti našemu stávajícímu skeneru, umístěnému na digitalizačním pracovišti v Jenštejně. Poněkud byl pozměněn i design, větší důraz je nyní kladen na ergonomii práce se skenerem. Byla nám nabídnuta možnost výměny našeho skeneru za tuto novější verzi za zvýhodněnou cenu. Ta se nám ale nezdá natolik výhodná, abychom nabídky využili. Součástí prezentace skeneru byla i ukázka dynamického prohlížeče digitálních kolekcí Nainuwa.

Dále nám byl představen ScanFlow, softwarové řešení pro digitalizační workflow ve třech verzích – LOCAL, LITE, ADVANCED – každá z nich určená pro různě velké skenovací projekty. ScanFlow rozšiřuje funkčnost software pro zpracování naskenovaného materiálu ScanGate. U ScanGate byly zmíněny některé novinky a vylepšení, z nichž nejzajímavějšími je asi možnost vkládání metadat online a rozšíření funkce kontroly kvality naskenovaných obrázků. V reálném čase probíhá vyhodnocování a automatická úprava kvality skenů. Přitom jsou – opět automaticky – vybírány krajní hodnoty, které se výrazně statisticky vymykají průměru a tyto skeny jsou pak nabídnuty k ručním korekcím.

Zajímavé funkce poskytuje skener i2s SupraScan QUARTZ A1. Skenovací hlava nese dvě LED lampy, z nichž lze použít pouze jednu při skenování objektů, u kterých chceme zvýraznit reliéf. Při skenování materiálu s lesklým povrchem lze využít funkci pro potlačení lesků. Výrobce neuvádí podrobnosti tohoto řešení, z ukázek však bylo zřejmé, že výsledky jsou zajímavé. Šikovné je také umístění lamp nízko nad skenovací plochou, takže neoslňují.

Microsoft představil Windows 8 s uživatelským rozhraním Metro a při této příležitosti instaloval dotykové panely, na kterých byla možnost nový systém osahat. Práce s dotykovou obrazovkou je dnes každodenní záležitostí, např. na mobilních telefonech, tabletech apod., v budoucnosti to bude běžná praxe i u desktopů. Samozřejmě práce s myší bude i nadále podporována.

Na závěr jsme prošli i halu věnovanou designu v oblasti informačních technologií. Exponáty sice většinou nebylo možno osahat, ale zdálo se, že funkčnost a ergonomie jsou občas podřízeny vzhledu. Nicméně je zajímavé sledovat, kam směřuje vývoj v této oblasti.

CeBIT se stále vzpamatovává z krize, zatím nedošlo ke zvýšení počtu vystavujících, ani návštěvníků ve srovnání s předkrizovými léty, ale zdá se, že veletrh už má nejhorší za sebou.

 

 

Tichý, Zdeněk. Mezinárodní veletrh CeBIT 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/mezinarodni-veletrh-cebit-2012/

Tisknout stránku