Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

 

Jedná se o druh meziknihovní výpůjční služby, která se organizačně realizuje podle mezinárodně platných pravidel IFLA mezi knihovnami jednotlivých zemí. Pro uživatele má význam tím, že – pokud se požadovaný dokument nenachází v žádné domácí knihovně – si uživatel může prostřednictvím MMVS, za přesně stanovených podmínek, vypůjčit dokument, nebo získat kopii části dokumentu ze zahraničí.

KNAV poskytuje tuto službu všem knihovnám České republiky, registrovaným uživatelům KNAV s platným čtenářským průkazem a uživatelům VPK (Virtuální polytechnické knihovny). Prostřednictvím MMS je možné zajistit výpůjčky a kopie článku ze zahraničních knihoven ze všech vědních oborů. Před zasláním samotného požadavku je nutné ověřit prostřednictvím elektronických katalogů NK ČR, JIB, STM, EZB, souborných katalogů vysokých škol a elektronické databáze, zda se dokument skutečně nenachází ve fondu knihoven na území České republiky. Při vyplňování objednávky požadujeme uvedení základních bibliografických údajů. U monografii se jedná o jméno autora, název (popř. podnázev), rok a místo vydání, nakladatelské údaje a ISBN. U kopie z článku se jedná o název periodika, dále rok, ročník, číslo, strany, autor a název požadované statě a ISSN.

O obstarání výpůjčky nebo kopie lze požádat vyplněním a odesláním elektronické objednávky z www stránek KNAV, kde jsou k dispozici formuláře jak pro knihovny, tak pro registrované uživatele. Podmínkou pro knihovny je uzavření písemné dohody. Přihlášený uživatel do systému VPK využije modul MMS KNAV – mezinárodní meziknihovní služby.

Mezinárodní meziknihovní služby jsou poskytovány za úhradu a řídí se dle platného ceníku. Úhrada se provádí buď fakturou, přes uživatelské konto VPK nebo v hotovosti při osobním převzetí v odděleni OMS .

Pro lepší komunikaci s uživateli KNAV byl v roce 2012 vypracován nový postup pro vyřizování objednávek MMVS . Nejprve objednavatel na uvedený e-mail v objednávce obdrží automaticky kopii odeslané objednávky. Doba pro vyřízení objednávky je u výpůjčky stanovena na 2-3 týdny, u kopie se počítá s vyřízením do 5 pracovních dnů. Po uplynutí 1 měsíce od potvrzení objednávky, která stále není vyřízena, obdrží objednavatel informace o stavu dané objednávky na uvedený e-mail. Doba dodání požadovaného dokumentu může trvat i déle z důvodů dohledávání nezadaných bibliografických údajů v objednávce objednavatele k jejímu upřesnění či způsobu objednání u zahraniční knihovny či instituce a jejich podmínek pro poskytování MMS (knihovnické systémy, e-mail, klasická IFLA žádanka zasílaná poštou). Při objednávání v zahraničních knihovnách se nejlépe osvědčil německý systém SUBITO a norský systém BIBSYS, kde je možné sledovat, v jakém stavu vyřízení se objednávka nachází, a především rychlost dodávání požadovaných dokumentů. Naopak nejhorší zpětná vazba funguje v případě knihoven z Francie. Pokud objednávka není kladně vyřízena do 3 měsíců, je vrácena objednavateli jako nevyřízená.

 

 

Froňková, Denisa. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/mezinarodni-meziknihovni-vypujcni-sluzby-mmvs/

Tisknout stránku