Metalib, SFX a discovery systémy

 

Rok 2011 byl prvním rokem ostrého provozu obou systémů – federativního vyhledávače Metalib a link serveru SFX v KNAV (AV ČR). Statistická data o uživatelských přístupech jsou dostupná prostřednictvím administrátorských rozhraní Metalibu a SFX.

V SFX bylo v roce 2011 realizováno téměř 23 000 uživatelských requestů z SFX zdrojů a 18 000 propojení na cílové služby SFX. Na straně SFX zdrojů je nejčastěji využíván portál Web of Knowledge a Portál elektronických časopisů KNAV. Na straně SFX cílů je nejvíce využíván přístup k fulltextům prostřednictvím DOI (Crossref) a kolekce Academic Search Complete databáze EBSCO. Na úrovni časopisů jsou prostřednictvím SFX nejčastěji požadovány články z časopisu Nature a časopisu Journal of the American Chemical Society.

Na úrovni uživatelských IP adres je patrný přístup napříč ústavy AV ČR – příklady nejčastějších uživatelů SFX z ústavů AV ČR jsou uvedeny v prezentaci.

Zapojení ústavů AV ČR v SFX je možné na úrovni společných akademických EIZ (EBSCO, Scopus, WOS, Ulrichsweb apod. + kolekce free zdrojů) nebo kompletního portfolia EIZ ústavů, kde jsou ještě navíc aktivovány všechny předplácené časopisy z dostupných fulltextových databází. V současnosti je do„full portfolia EIZ“ zapojeno 6 ústavů AV ČR – ostatní ústavy AV ČR jsou zapojeny do„společných akademických EIZ“.

Na jaře 2012 proběhl upgrade SFX na verzi 4. Ve verzi 4 jsou hlavní změny v rozhraní Admin Center a změnil se postup generování SFX Menu a AZ portálu časopisů. Aby nebylo nutné měnit nastavení SFX link resolveru u jednotlivých databází (Web of Knowledge, EBSCO, Scopus, Proquest, Ulrichsweb apod.), byla SFX instance kvůli zachování původní Base-URL přejmenována podle verze 3. SFX link resolver se uživatelům zobrazuje jako „SFX tlačítko“ u záznamu dokumentu ve výsledcích vyhledávání. Po kliknutí dochází k vygenerování nabídky dostupných cílových služeb (SFX Menu) pro daný dokument a podle institucionální příslušnosti uživatele (IP adresa).

V Metalibu bylo v roce 2011 realizováno téměř 2 000 uživatelských přístupů, při kterých došlo k cca 55 000 hledání ve zdrojových EIZ. Z vyhledaných záznamů v Metalibu bylo realizováno cca 1 700 propojení na nativní záznam ve zdrojovém informačním zdroji.

V Metalibu se vyhledává nejčastěji přes přednastavené quick sety „Katalogy knihoven“ (6 katalogů, dostupný volně) a „Fulltextové databáze“ (19 databázových kolekcí, dostupný po přihlášení). Pro registrované uživatele KNAV jsou po přihlášení k Metalibu prostřednictvím vzdáleného přístupu (přístupové odkazy Shibboleth/EZproxy) k dispozici všechny přednastavené quick sety. Novinkou letošního roku je quick set „Elektronické knihy“, který umožňuje prohledávat kolekce dostupných elektronických knih v KNAV (Ebrary Academic Complete Collection, Ebsco eBooks, Wiley Online Library Books).

Technický vývoj v oblasti vyhledávacích systémů pro EIZ se v poslední době posunul od principu federativního vyhledávání (př. Metalib) k tzv. discovery systémům – př. EBSCO Discovery Service, Primo Central, Summon. Discovery systém prohledává lokální index – vytvořený z lokálních zdrojů instituce a současně velký index – vytvořený producentem discovery systému na smluvním základě s jednotlivými vydavateli a producenty dat. Na rozdíl od federativního vyhledávání není už dotaz současně přeposlán do nativních rozhraní jednotlivých databází a nedochází k vyhledání a stažení záznamů z původního zdroje, ale dotaz je zpracován v dostupném velkém indexu a přístup k předpláceným fulltextům je řešen prostřednictvím link serveru. Problémy s časovou prodlevou a omezeným množstvím stažených záznamů z nativních zdrojů u federativních vyhledávačů nahradily problémy s úplností pokrytí předplácených titulů instituce a kvalitou a aktualizací metadat ve velkém indexu. V KNAV máme zkušenost s indexem Primo Central, který je nastaven v Metalibu jako jeden z přednastavených quick setů, a registrovaní uživatelé KNAV v něm mohou vyhledávat (alternativa ke quick setu „Fulltextové databáze“). Případné pořízení některého discovery systému v budoucnosti ovlivní i vzájemná podpora s vyhledávačem VuFind, který bude v KNAV implementován.

Na semináři pro vedení knihoven pracovišť AV ČR dne 9. 5. 2012 jsem prezentoval aktuální novinky z provozu systémů Metalib a SFX v AV ČR a základní informace o tzv. discovery systémech. Prezentace je k dispozici ke stažení na webu KNAV viz https://www.lib.cas.cz/pro-knihovniky/seminare/

 

 

Meixner, Jaroslav. Metalib, SFX a discovery systémy. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/metalib-sfx-a-discovery-systemy/

Tisknout stránku