Liber 2017 Annual Conference (Patras, Řecko)

 

Letošní, 46. ročník LIBER konference se konal ve městě Patras (Řecko) a účastnilo se ho téměř 350 odborníků z více než 40 zemí. Konference byla uspořádána v patraském univerzitním konferenčním a kulturním centru, které se nachází přibližně 7 km od centra města. Výroční konference LIBER, největší evropské sítě vědeckých knihoven sdružující stovky zástupců, trvá tři dny a je vždy zahájena několika workshopy. Hlavním tématem tohoto ročníku byla Udržitelnost informací v digitálním věku, která je jednou ze základních strategií LIBERu.

Samotné konferenci předcházely workshopy, kterých bylo šest. Na workshopu Sparc Europe a LIBER Open Access Working Group Workshop došlo k rozdělení účastníků do dvou skupin (na Sparc a Liber skupinu), které potom přibližně po dobu poloviny workshopu pracovaly samostatně. Ve skupině Liber Open Access Working Group se jednotliví účastníci představili a seznámili skupinu se situací ohledně otevřeného přístupu na jejich instituci. Někteří přidali informace o národní úrovni vývoje strategie otevřeného přístupu a otevřené vědy. Po opětovném spojení skupin jednotliví účastníci řešili odpovědi na čtyři otázky, a to:

Jak více zapojit vědce do sdílení publikačních výstupu a dat OD; jak zjednodušit proces OA publikování a ukládání otevřených dat pro vědce i OA administrátory; jak odměňovat vědce za OA publikování a ukládání dat; jak jednotlivé instituce mohou více přispět k šíření a otevřenému publikování vlastních vědeckých výstupů. Dále byly probírány zkušenosti s tím, co v rámci propagace open access funguje, a co je třeba dělat jinak.

Během zahajovacího ceremoniálu účastníky konference přivítali profesor Nikolaos Karamanos, prorektor Univerzity Patras, a Kristiina Hormia-Poutanen, prezidentka LIBER. Následovalo poděkování a organizační instrukce od konferenčního výboru.

V následné Opening Keynote promluvil generální ředitel Národní knihovny Řecka a mimo jiné shrnul neradostnou situaci Národní knihovny Řecka v posledních letech s optimističtějším výhledem do let budoucích – knihovna totiž získala darem prostředky na novou budovu, nákup fondu i výměnu výpočetní techniky. Další vývoj je však stále nejistý, je třeba, aby se změnil pohled vlády Řecka na financování Národní knihovny v budoucnu.

Po zahájení konference pokračovala jednotlivými sekcemi, kterých bylo 12 a většinou se konaly dvě až čtyři paralelně.

Sekci 1 – Best Practices zahájil a řídil Matthis van Otegem z Erasmus University v Rotterdamu. V této sekci byly představeny zkušenosti s Research Data Management v Holandsku a Estonsku. Z obou přednášek vyplývalo, že nelze použít žádný obecný postup a nakládání s daty je třeba přizpůsobit každé instituci přímo na míru; tomuto postupu by ideálně mělo předcházet dotazníkové šetření mezi budoucími uživateli úložiště.

Mezi další zajímavé sekce patřila např. Sekce 7, která se zabývala autorským právem a data miningem a vydáváním volně dostupných knih. Téměř před koncem konference vystoupila také Julia Reda z Evropského parlamentu, která prezentovala chystané změny v autorském právu Evropské unie. Její přednáška obsahovala souhrn činností, které by se staly, pokud by navrhovaný text prošel v současné podobě, ilegálními. Seznam je dostupný na jejích webových stránkách – https://juliareda.eu/2016/12/10-illegal-things/

Zakončení 46. LIBER konference nabídlo účastníkům krátkou rekapitulaci, byla rozdána ocenění (Library Innovation Awards), z nichž jedno získal i poster knihovny ČVUT, a byl dán prostor sponzorům konference.

 

 

 

Burešová, Iva. Liber 2017 Annual Conference (Patras, Řecko). Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/liber-2017/

Tisknout stránku