Liber 2015 Annual Conference

 

23.–26.6. 2015, Londýn, Velká Británie

Letošní, 44. ročník LIBER konference se uskutečnil v Londýně (Velká Británie) a účastnilo se ho téměř 500 účastníků z různých zemí. Konference se konala v Senate House Library, což je Ústřední knihovna Londýnské univerzity (Central library of the University of London).

Samotné konferenci předcházely workshopy, kterých bylo sedm. Na workshopu SPARC Europe Workshop : Open Access Policy and Training in Europe jednotliví přednášející prezentovali současný stav a potřebné budoucí kroky v otevřeném přístupu. Alma Swan se ve své prezentaci zabývala potřebnými změnami v evropských autorských zákonech tak, aby přístup k textům zahrnoval i data mining a další možné nakládání s texty. Také deklarovala, že Evropa nemá v Autorských právech výjimku pro vývoj a výzkum, zatímco v UK tako výjimka funguje. Všem zúčastněným rozdala Briefing Paper : Text and Data Mining for research and innovation purposes, and its importance, který lze připomínkovat předtím, než bude publikován na webu SPARC.

Jako další byl představen projekt FOSTER a PASTEUR4OA, v jehož rámci došlo k revizi ROARMAP a byla prezentována analýza OA politiky jednotlivých institucí a vztah mezi mandatorní politikou a OA výsledky dané instituce.

Joe McArthur také uvedl OAButton – prezentace je dostupná na bit.ly/OABatSPARCEU.

Ve druhé části se potom konalo zasedání členů SPARC.

Během zahajovacího ceremoniálu účastníky přivítal Mark Walport, který promluvil o roli knihoven ve 21. století. Následovala Plenary Session, v níž hovořil Jean-Claude Burgelman z Evropské komise o Otevřené vědě – od vize k akci. Po zahájení konference pokračovala jednotlivými sekcemi, kterých bylo 12 a většinou byly uspořádány 2 až 4 paralelně.

Sekce 1 – Monitorování otevřeného přístupu zahájila Tuula Pääkkönen z Finské národní knihovny, která prezentovala digitální sbírku knihovny, dostupnou na digi.kansalliskirjasto.fi, která byla v minulém roce obohacena o další funkce pro koncové uživatele, jako je clipping, osobní poznámky a další. Statistiky využití těchto nástrojů velice rychle stoupají a s nimi zároveň statistiky využívání celé digitální sbírky.

Mezi další zajímavé sekce patřila např. Sekce 5 – Nové modely pro knihovny, která se zabývala otevřeným přístupem ke knihám a pro humanitní a společenské vědní obory. Eelco Ferwerda z iniciativy OAPEN představil pilotní projekt otevřených knih, cenový model a statistické využití a praktickou implementaci otevřeného přístupu v publikačním procesu knih. Pilotní projekt vzniká ve spolupráci s JICS Collections a ve spolupráci s několika univerzitami.

Zakončení 44. LIBER konference nabídlo účastníkům krátkou rekapitulaci, byla rozdána ocenění (Library Innovation Awards) a byl dán prostor sponzorům konference.

http://www.liber2015.org.uk

 

 

 

Burešová, Iva. Liber 2015 Annual Conference. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/liber-2015-annual-conference/

Tisknout stránku