Konference v Bonnu

 

Ve dnech 5. a 6. prosince 2012 proběhla v Bonnu, v prostorách DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) konference organizovaná ESF (European Science Foundation) – Member Organization Fora se stručnými podnázvy „Evaluation of publicly Funded Research“ and „Evaluation:Indicators of Internationalisation“.

Konference sama sebe nazývala skromněji, Dialog on Evaluation a byla postavena na trochu nostalgickém shrnutí výsledku několikaleté práce, níže vyhledatelné a volně přístupné ke stažení:

Evaluation in Research and Research Funding Organisations: European Practices
A report by the ESF Member Organisation Forum on Evaluation of Publicly Funded Research

Dialog byl rozdělen do dvou sekcí, které však byly realizovány obě za plného obsazení účastníky, celkem bylo 60 přihlášených včetně přednášejících. Hovořili sami autoři souhrnné publikace o přípravě a tvorbě nejen dokumentu samotného, ale také o pracném sběru dat a jejich zpracování a vyhodnocování, o nekonečném dialogu a průběžných modelových studiích a ověřování.

Z České republiky se na mezinárodní týmové práci podílela dr. Veronika Palečková, tehdy za GAČR. Jednalo se o přípravu a hodnocení způsobu financování výzkumu z různých zdrojů u různých zemí, dále o vyhodnocování výsledků a způsobu využití výsledků hodnocení k financování. Kromě snahy o internacionalizaci a standardizaci poznatků byla sledována cesta implementace existujících návodů až k praktickému použití.

Měla jsem příležitost před pár lety zúčastnit se jednoho z pracovních setkání ve Švédsku a plánovaný rozsah prací se mi tehdy zdál téměř nenaplnitelný. Detailně je vše popsáno ve zmíněném reportu; kromě toho byly předneseny velmi zajímavé a výborně připravené případové studie o financování a evaluaci výzkumu z některých zemí (Norsko, SRN, Brazílie, UK, Itálie). Částky investované do výzkumu v některých zemích účastných na projektu jsou v hodnotách pro nás nepředstavitelných.

Za sebe mohu konstatovat, že evaluace proběhnuvší v posledních letech v AV ČR měla velice blízko k norskému modelu.

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. Konference v Bonnu. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-v-bonnu/

Tisknout stránku