Konference PASIG 2011 (Londýn)

 

Konference se konala 4.–5. dubna v Londýně. Zúčastnil jsem se jí společně s Ing. Martinem Lhotákem. Byla tradičně zaměřena na problematiku archivace a využitelnosti digitálních dat. Oproti minulým ročníkům došlo k jedné podstatné změně. Po převzetí firmy SUN firmou Oracle se konference samozřejmě koná pod novou hlavičkou.

Přednášející ve svých příspěvcích řešili jak, jakými prostředky a kam ukládat explozivně narůstající velké objemy dat. Organizátor akce Art Pasquinelli ve své úvodní přednášce zmínil odhad ročně celosvětově produkovaných digitálních dat r – v roce 2009 to bylo zhruba 0.8 Zettabytu (číslo s 21 nulami), o rok později 1.2, ale reálný odhad pro rok 2020 je už 35 Zettabytů. Samozřejmě spousta z toho je a bude balast, který není potřeba uchovávat, jako např. emailové spamy, digitální televizní signály apod. Na druhou stranu například stoupají tlaky vlád na uchovávání stále většího množství informací, záznamů z všudypřítomných kamer atd.

Hong-Eng Koh z firmy Oracle se v přednášce „Preservation for a Safer World” zabýval uchováváním a vyhodnocováním právě těchto dat, například záznamů z 2 600 kamer z pražského letiště, simulace a vyhodnocování rizik spojených s přírodními katastrofami a další. Při uchovávání tak obrovských objemů digitálních dat narážíme na nedostatek kapacity nejen prostorové ale i časové, i například na problémy se zabezpečením těchto dat.

Velký důraz byl kladen na potřebu mít doladěnou správu životního cyklu dokumentů od pořízení, přes ukládání, verzování, indexování, pročišťování balastu, publikování, zajištění bezpečnosti, archivaci, až po likvidaci již nepotřebných dat. Je nezbytné najít rovnováhu mezi důležitostí dat, výkonností datových úložišť, jejich spolehlivostí a způsobem ukládání.

Databázovými technologiemi pro archivaci se zabýval Kevin Jernigan z Oracle. Pouze asi 20 % digitálních dat je strukturovaných, ostatní nejsou strukturovaná vůbec nebo jen částečně. Rychlé ukládání a načítání nestrukturovaných a částečně strukturovaných dat, například dokumentů, souborů XML, obrázků nebo videoklipů do databáze umožňuje technologie Oracle SecureFiles, která je obsažena v nejnovější verzi databázového systému Oracle. Pro zvýšení efektivnosti v ukládání dat a přístupu k nim   se využívá tzv. tierování, kdy jsou data podle četnosti využívání přesouvána mezi různě rychlými (tj. různě drahými) částmi úložiště. Pozitivem je, že Oracle od firmy SUN nejen převzal osvědčenou technologii SAM/QFS, ale i to, že počítá s jejím dalším rozvojem a využíváním v rámci svých řešení i v budoucnosti. v technicky zaměřených přednáškách byla vyzdvižena integrace technologií charakterizovaných komplexním řešením a otevřenými standarty, pro zákazníka zaručujícími větší spolehlivost, bezpečnost, výkonnost, jednodušší správu a menší provozní náklady. Příkladem takové technologie, jíž se zabýval ve svém příspěvku Torsten Lange z Oracle, je Exalogic Elastic Cloud, kde jsou do jednoho celku integrovány aplikace, virtuální počítače, middleware, databáze, operační systém, servery a úložiště tak, aby co nejefektivněji a spolehlivě spolupracovaly. Nejpomalejším prvkem v tomto řešení je diskové úložiště („Rychlejší server pouze rychleji čeká na úložiště”). Řešením je proto využití paměti flash jako mezistupně mezi pomalými disky a velmi rychlou operační pamětí, a to jak ve formě flash modulů nebo v podobě samostatných disků (SSD).

Exadata Database Machine je velmi výkonný databázový stroj, kde k vyhledávání a zpracování dochází dat přímo v inteligentním úložišti a na databázový server už odcházejí jen výsledky, což vede k podstatnému snížení toku dat a tím zvýšení výkonnosti. k výkonnosti dále přispívá vyžívání flash pamětí. Výraznou úsporu místa – až desetinásobné – umožňuje ukládání dat v komprimovaném stavu.

Změna pořadatele konference byla poznat i v zaměření a obsahu celé akce, kdy bylo patrné, že prezentace byly oproti minulosti výrazně zaměřeny na produkty a řešení firmy Oracle a že ubylo všeobecných úvah zaměřených na problematiku dlouhodobého uchovávání a využitelnosti dat. Zdá se, že mezi některými účastníky konference nebyl tento trend přijat příliš pozitivně. Doufejme, že k jejich názorům budou do budoucna organizátoři více přihlížet, tak jak to bývalo zvykem v předchozích letech.

 

 

Tichý, Zdeněk. Konference PASIG 2011 (Londýn). Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-pasig-2011-londyn/

Tisknout stránku