Konference LIBER

 

Letošní 45. ročník LIBER konference se konal v Helsinkách (Finsko) a účastnilo se ho více než 550 účastníků z různých zemí. Výroční konference LIBER, největší evropské sítě vědeckých knihoven sdružující stovky zástupců sektoru knihoven, se konala v Helsinki Congress Paasitorni v centru města, některé z workshopů se potom odehrávaly v Národní knihovně Finska. Hlavním tématem byla Otevřená věda, která je základním prvkem strategie LIBER.

Samotné konferenci předcházely workshopy, kterých bylo osm. Na workshopu Foster Project Workshop byl prezentován současný stav projektu a potřebné budoucí kroky. Workshop vedly Gwen Franck a Irina Reyes, které nejprve účastníky seznámily s tímto 2,5letým evropským projektem zaměřujícím se na otevřenou vědu, který se blíží ke svému konci (www.fosteropenscience.eu). Účastníci byli seznámeni s jednotlivými spolupracovníky projektu, s proběhlými workshopy, konferencemi a dalšími akcemi, materiály, e-learningovými lekcemi apod. uloženými na webu projektu. Dále byly rekapitulovány zkušenosti s tím, co v rámci propagace open access funguje a co je třeba dělat jinak. Ve druhé části se potom frekventanti workshopu pokusili sestavit vlastní propagační materiály, přičemž výběr cílové skupiny, cíle lekce a vyhodnocení si zvolili sami na základě vlastních potřeb.

Během zahajovacího ceremoniálu účastníky konference přivítali profesor Thomas Wilhelmsson, rektor Univerzity Helsinky, profesor Kai Ekholm, ředitel Národní knihovny v Helsinkách, a Kristiina Hormia-Poutanen, prezidentka LIBER. Následovalo poděkování a organizační instrukce od konferenčního výboru.

V následující Plenary Session promluvila Barbara J. Ryan o důležitosti otevřených dat a o možnosti tato data sdílet a vytvářet další analýzy. Po zahájení konference pokračovala jednotlivými sekcemi, kterých bylo 12 a většinou se konaly 2 až 4 paralelně.

Sekci 1 – Otevřená věda zahájil a řídil Johan Rademakers z Katolické univerzity Leuven v Belgii. V této sekci byly představeny projekty Roadmap to Open Access in Linguistics nebo Open Library of Humanities, OpenAire a Europe´s Open Access Champions.

Další zajímavé téma uvedla Sekce 8 – Vizionářský otevřený přístup, která se zabývala otevřeným přístupem především pro humanitní a společenské vědní obory a data ze všech oblastí a jejich dalším využitím. Největší ohlas vzbudila Digital Humanities Laboratory Univerzity v Yale, kde naskenováním všech obálek časopisu Vogue od počátku vydávání až do dnešní doby umožnilo vytvářet analýzy barevné skladby a její vyvoj a další údaje, mimo jiné používání určitých termínů v určitých obdobích apod.

Zakončení 45. LIBER konference nabídlo účastníkům krátkou rekapitulaci, byla rozdána ocenění (Library Innovation Awards) a byl dán prostor sponzorům konference.

 

 

 

Burešová, Iva. Konference LIBER. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-liber/

Tisknout stránku