Konference LIBER 2018 v Lille

 

Letošní, 47. ročník LIBER konference se konal v Lille ve Francii a navštívilo jej téměř 450 účastníků z více než 40 zemí. Konference se odehrávala v LILLIDAD, univerzitním konferenčním centru, které se nachází přibližně 7 km od centra města. Výroční konference LIBER, největší evropské sítě vědeckých knihoven sdružující stovky zástupců, trvá tři dny a je vždy zahájena několika workshopy. Hlavním tématem tohoto ročníku byla Otevřená věda (od strategie k akci), která je jednou ze základních strategií LIBERu.

V letošním roce došlo také k volbě nové předsedkyně, viceprezidenta a členů představenstva LIBERu na další funkční období. Novou předsedkyní se stala Jeannette Frey, ředitelka knihovny Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) Lausanne, která byla jmenována jako 12. předseda v pořadí. Její jmenování bylo však pouze jednou ze tří změn ve výkonné radě. Zástupci knihoven také jmenovali Juliena Rocheho, ředitele knihoven na univerzitě v Lille, jako místopředsedu a Larsa Burmana z Uppsalské univerzitní knihovny jako člena výkonné rady. Bývalá předsedkyně LIBERu, Kristiina Hormia-Poutanenová, je nyní zvláštním poradcem na platformě pro otevřenou vědeckou politiku (OSPP).

Samotné konferenci předcházely workshopy, kterých bylo celkem šest. Na workshopu k Open Access problematice došlo k rozdělení účastníků do skupin po cca třech účastnících, které potom přibližně polovinu workshopu pracovaly samostatně. Nejvíce se řešily otázky, jak více zapojit vedení institucí do otevřené vědy a jak získat podporu na národní úrovni.

Po zahájení konference pokračovala jednotlivými sekcemi, kterých bylo dvanáct, většinou se konaly dvě až čtyři paralelně. Hned na začátku konference zveřejnil LIBER svůj Plán otevřené vědy (ROADMAP): praktickou příručku, podle níž se lze zaměřit na konkrétní akce, které knihovny mohou přijmout či vykonat k tomu, aby plně podporovaly otevřenou vědu (Open Science) – během konference bylo distribuováno 650 kopií tohoto manuálu, který lze nalézt i na Zenodu.

Francouzská ministryně pro vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace Frédérique Vidal představila francouzský národní plán otevřené vědy. Plný text jejího projevu a anglický překlad francouzského plánu otevřené vědy je dostupný online.

Během letošního ročníku konference byla také mnohem blíže představena práce 9 pracovních skupin LIBERu:

A nových dvou pracovních skupin: Digital Skills for Library Staff & ResearchersLinked Open Data.

Zároveň také bylo představeno 12 posterů, ocenění za nejlepší poster získala Charlotte Wien za plakát The Gaybrarian, Gargoyle a jejich sexy protějšky – knihovnické stereotypy.

Zakončení 47. konference LIBER nabídlo účastníkům krátkou rekapitulaci, byla rozdána ocenění (Library Innovation Awards) a byl dán prostor sponzorům konference. Prezentace jsou dostupné na webu konference. Příští, 48. ročník, se bude konat v Trinity Hall v irském Dublinu.

 

 

 

Burešová, Iva. Konference LIBER 2018 v Lille. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-liber-2018-v-lille/

Tisknout stránku