Konference Knihovny současnosti 2018

 

V pořadí 26. ročník konference Knihovny současnosti pořádaný Sdružením knihoven ČR a Ústřední knihovnickou radou ČR se letos konal ve dnech 11. až 13. září 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Po úvodních slovech byly v zahajovací části předány medaile Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví a poté už pokračovala konference samotná, která se letos nesla v duchu hesla „Tvoříme zlatá léta“. Téma vyjadřuje snahu knihovníků zajistit nejlepší podmínky pro práci a volný čas v knihovnách a zároveň udržet krok se současnými moderními technologiemi, měnícími se požadavky ze stran čtenářů a s trendy světového knihovnictví.

Během úterního odpoledne jsme se podívali, „Jak to vidí jinde“. Tento blok byl určen výhradně zahraničním přednášejícím.

Jako první přednášel Krist Biebauw, ředitel Ghent Public Library (Belgie), který představil svou přednášku na téma „A library of today: serving citizens and inhabitants“. Za jeho vedení byla vybudována nová budova centrální veřejné knihovny De Krook. Ve své přednášce popsal, jak vytvoření nové knihovny probíhalo a jakým způsobem byly služby přizpůsobeny uživatelům. Nová budova skutečně stojí za pozornost, z materiálů na výstavbu byl použit převážně beton a sklo a instituce se přeměnila na kulturní centrum, kde uživatelé mohou využít nejen služeb knihovny, ale pořádají se zde také koncerty, přednášky, výstavy aj. Ve své přednášce shrnul i rozhodovací procesy a samozřejmě zmínil i nedostatky, které se objevují až při plném provozu. Tato přednáška přinesla mnoho dotazů z řad posluchačů.

Druhou zahraniční přednášející byla Valerie J. Gross, uznávaná pedagožka, spisovatelka a právnička z USA, která po dlouhou dobu působila na pozici ředitelky Education Enterprises for Libraries. Následující den také vedla workshop zaměřený na marketing knihoven a ředitele. Ve své přednášce nabídla pohled na knihovny jako na vzdělávací centra a zdůraznila, že pokud chceme dosáhnout „zlaté éry“, je třeba tomu knihovny přizpůsobit, včetně např. změny jazyka, názvů pozic a způsobu, jak svou práci nazýváme tak, aby se změnilo povědomí veřejnosti.

Následující den probíhaly přednášky v Infoboxu, z nichž k nejzajímavějším rozhodně patřila „Droni, roboti a virtuální realita. Je to budoucnost knihoven?“ od PhDr. Martina Krčála z Masarykovy univerzity v Brně. Přiblížil koncept tzv. Open Libraries, který pochází z Dánska, kde se mu již přizpůsobilo 180 knihoven ze 450. Jedná se o otevřenou knihovnu „bez knihovníků“ kam mají uživatelé přístup i po standardních otevíracích hodinách, mohou využívat self-checky apod. Přístup do knihovny je jim umožněn pomocí ID nebo zdravotní karty, kterou vlastní každý občan a do níž je zabudován RFID kód, díky němuž je ověřena totožnost čtenáře. Dále ve své prezentaci zmínil automatické řazení knih robotem, které již funguje v Library of Congress, a zajímavou možnost jak řešit značení polic při přesouvání fondu. Aby v takovém případě nemuselo docházet k přeštítkování, je zde možnost využít nového trendu tzv. „digitálních cenovek“ (podobné zavádí na trh např. firma Tchibo). Štítky fungují na principu elektronického papíru nebo LCD displeje a mění popisek okamžitě. Tato alternativa je teprve v začátcích a její pořizovací cena není nízká. Přesto se do budoucna může jevit jako zajímavá.

Během posledního dne konference zaznělo mnoho dalších přednášek, z nichž k nejzajímavějším patří příspěvek Ing. Petra Žabičky z Moravské zemské knihovny v Brně s názvem „KNIHOVNY.cz – kdo jsme a jak to bude dál?“, který shrnuje aktuální situaci a novinky v Centrálním portálu knihoven (CPK). V současné době ho v ostrém provozu používá 26 knihoven, pro nově příchozí byl zjednodušen proces zapojení (např. zaslání všech dokumentů najednou, komunikace pouze s jedním zprostředkovatelem). K dispozici je e-learningový kurz pro uživatele nebo je možné si domluvit školení přímo v knihovně. Nadále je snaha portál propagovat a integrovat do něj nové služby, k čemuž se pojí hned dvě problematiky. První je již delší dobu avizované vypnutí Jednotné informační brány (JIB), která bude od ledna nahrazena službou na portálu Knihovny.cz. Druhou je brzká integrace služby Získej (národní platforma pro sdílení fondů) do CPK. Tento projekt má za cíl vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro snadné poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Nabídne přímým uživatelům na internetu možnost objednat si knihu či dokument z jiné knihovny a sledovat stav objednávky (tzv. ticketový systém). Zároveň bude služba od ledna 2019 integrovaná do služeb České pošty.

V samotném závěru konference proběhla přednáška RNDr. Tomáše Řeháka z Městské knihovny v Praze, která spustila hojnou diskusi a protichůdné názory. Jedná se o projekt OVĚŘENO.CZ, který MKP rozjíždí od tohoto roku a zatím je v prvotní testovací fázi. Jádrem projektu je využít důvěru společnosti vůči knihovnám, která je poměrně velká, a zároveň využít informační zdroje a rešeršní možnosti/schopnosti knihovníků k ověřování informací. Výsledkem by měla být webová služba veřejnosti (nejlépe napojená na portál KNIHOVNY.CZ), kde by cca 1x týdně byla zveřejněna aktuální, příp. nějakým způsobem kontroverzní témata a zároveň nestranný rozbor knihovny uvádějící fakta z relevantních zdrojů. Podmínkou úspěchu je zapojení co nejvíce různorodých typů knihoven (národní, krajské, speciální, akademické, městské aj.), které by se na projektu společně podílely. Pokud má knihovna o zapojení zájem, může kontaktovat správce projektu na overeno@mlp.cz. Projekt je zatím ve fázi příprav, proběhl první workshop, který přinesl více otázek než odpovědí. Přestože se jedná bezesporu o velmi zajímavý a přínosný projekt, je třeba důkladná příprava a promyšlení, neboť je nutné brát v potaz otázky typu apolitičnost knihoven, cenzura, jak se pojistit proti politickým tlakům, jak tuto službu nabídnout veřejnosti, bude mít o službu veřejnost zájem apod.

Více informací z konference včetně programu a fotogalerie jsou dostupné na webu SDRUKu.

 

 

 

Podloucká, Karolina. Konference Knihovny současnosti 2018. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-01]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-knihovny-soucasnosti-2018/

Tisknout stránku