Konference „Knihovny současnosti 2014“

 

2. ročník konference Knihovny současnosti pořádaný Sdružením knihoven České republiky a Ústřední knihovnickou radou ČR se letos konal ve dnech 9. až 11. září 2014 opět na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Tradičně byly po zahájení a úvodních slovech první přednáškový den předávány medaile Zdeňka Václava Tobolky. Letos byli za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví oceněni: ředitel Knihovny Akademie věd ČR Ing. Martin Lhoták, ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová, Mgr. Marie Balíková a PhDr. Hana Nová z Národní knihovny ČR.

První blok přednášek byl věnován trendům rozvoje knihoven a byl zcela v režii zahraničních hostů, jimiž byly emeritní ředitelka Městské knihovny v Oslo Liv Saeteren s přednáškou Potřeba transformace knihoven a Monica Dahlgren, Lena Gustafson Randau a Zuzana Helinsky, které představily trendy švédského knihovnictví aplikované v Sigtuně.

Středeční program probíhal ve dvou přednáškových sálech. V menším sále byly přednášky na téma řízení lidských zdrojů, získávání nových pracovníků nejen ve specializovaných knihovnách, zaměstnávání cizinců a senioři za pultem, tedy přednáška o tom, co přinese zvyšující se věk odchodu do důchodu. Následoval blok o PR marketingu knihovnických služeb, kde byla prezentována tvorba marketingové koncepce ve veřejných knihovnách obecně a konkrétně tvorba této koncepce v Moravské zemské knihovně. Městská knihovna v Praze řeší svou propagaci pomocí malého bibliobusu Oskar a také se ptala teenagerů, jakou chtějí knihovnu. Knihovna Jiřího Mahena v Brně prezentovala kampaň „Knihovna v tramvaji – Tramvají do knihovny“ a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové popsala možnosti propagace regionálních fondů z hlediska krajské knihovny.

Paralelně s těmito tematickými bloky probíhal ve větším sále program zaměřený na katalogizační pravidla RDA, jejich vývoj a prosazování ve světě. Zavádění pravidel RDA bylo popsáno z pohledu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Další blok se věnoval službám knihoven pro produktivní generaci. Charakterizována byla současná produktivní populace a nová cílová skupina tzv. mladí dospělí. Své zkušenosti přednesla Regionální knihovna Karviná a Městská knihovna v Třebíči. Celé odpoledne bylo věnováno aktuálnímu a stále diskutovanému Centrálnímu portálu českých knihoven a službám. Byl popsán jeho stav v polovině letošního roku, průběh zapojování knihoven a v souvislosti s CPK byly prezentovány meziknihovní výpůjční služby a rešeršní služby. Součástí hlavního přednáškového dne byly také tři workshopy s názvy: Současná společnost – výzva pro knihovny, Metody fundraisingu aneb Agresivní marketing může pomoci knihovně přežít a Mezi žraloky (o bezpečí internetu).

Poslední den konference byl obligátně věnovaný aktuálnímu stavu Koncepce rozvoje knihoven, koncepci trvalého uchovávání a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů, aktuálnímu stavu a plánovanému harmonogramu Centrálního portálu českých knihoven, službám knihoven uživatelům se specifickými potřebami, koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Následné přednášky byly zaměřeny na odevzdávání a příjem elektronických publikací v rámci projektu NAKI a půjčování e-knih v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Prezentace jednotlivých přednášek a workshopů, fotogalerie i sborník jsou dostupné na webu Sdružení knihoven ČR: http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/.

 

 

 

Melichová, Tereza. Konference „Knihovny současnosti 2014“. Informace [online]. , č. [cit. 2019-03-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-knihovny-soucasnosti-2014/

Tisknout stránku