Konference INFORUM 2013

 

19. ročník Konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM se tradičně konal v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, avšak letos nově pouze ve dvou dnech (21.–22. května 2013).

INFORUM 2013 bylo zaměřeno na vyhledávání a discovery systémy, trendy a vývoj vědeckého publikování, digitalizaci a přístup k historickým pramenům, pozornost byla věnována novým produktům a trendům v oblasti zahraničních i českých odborných e-knih a v neposlední řadě i projektům a záměrům pro budoucnost a budoucím výzvám. Součástí byla také posterová sekce a nechyběl ani tradiční Infomejdan.

Na konferenci se podílela řada přednášejících z České republiky i ze zahraničí. Z Knihovny AV ČR, v. v. i., se jí aktivně účastnil ředitel Ing. Martin Lhoták jako moderátor bloku Vyhledávání a discovery a PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová jako moderátorka bloku Cesty a podpory hodnocení.

Svým příspěvkem přispěla rovněž Mgr. Iva Burešová (spoluautorka Mgr. Hana Tomanová): Časopisy vydávané ústavy Akademie věd České republiky ve světových citačních databázích.

Cena konference Inforum 2013

Kramerius-Inforum

Autor Jiří Topol; http://www.inforum.cz

Knihovna AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Národní technickou knihovnou a Národní lékařskou knihovnou získala Cenu konference INFORUM 2013 za systém Kramerius 4.

„Kramerius 4 je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Systém je primárně určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů, např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Aktuální verze 4 je vyvíjena a průběžně publikována od roku 2009. Navazuje funkčností na předchozí verzi systému Kramerius končící označením 3.3.1. Nově je jako jádro systému použit open source repozitář Fedora (http://www.fedora-commons.org). Při vývoji jsou využívány další volně dostupné technologie třetích stran – Apache, Apache Tomcat, Apache Solr, Postgres SQL. Systém je založen na technologii Java a lze jej provozovat jako samostatnou webovou aplikaci v libovolném J2EE kontejneru (např. Apache Tomcat) nebo v rámci portálového řešení vyhovujícímu specifikaci JSR 168 a JSR 286 (např. Liferay).“[1]

Kramerius-tym-Inforum

Autor Jiří Topol; http://www.inforum.cz

 


[1] Autor citace Mgr. Filip Kříž, Národní lékařská knihovna; zdroj: http://code.google.com/p/kramerius

 

 

 

 

Melichová, Tereza. Konference INFORUM 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-10]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-inforum-2013/

Tisknout stránku