Konference INFORUM 2012

 

18. ročník Konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM se tradičně konal v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze ve dnech 22.–24. května 2012.

Letošní INFORUM bylo zaměřeno na pokročilé vyhledávání, Open Acces, e-knihy, sociální sítě a prezentovány byly i nejnovější trendy a produkty v oblasti profesionálních informačních zdrojů. Součástí byly také dva workshopy, posterová sekce a nechyběl ani tradiční Infomejdan.

Na konferenci se podílela řada přednášejících z České republiky i ze zahraničí. Z Knihovny AV ČR, v. v. i., se jí aktivně účastnil ředitel Martin Lhoták jako koordinátor sekce Pokročilé vyhledávání a doktorka Ivana Laiblová Kadlecová jako koordinátorka sekce Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení.

Svými příspěvky přispěli:

 

Melichová, Tereza. Konference INFORUM 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-inforum-2012/

Tisknout stránku