Konference IGeLU

 

Ve dnech 14.–17. 9. proběhla každoroční konference IGeLU, pro jejíž konání byly letos zvoleny prostory univerzity Bodleian Libraries University v historickém centru Oxfordu na jihovýchodě Anglie. IGeLU, tedy International Group of Ex Libris Users, je mezinárodní sdružení uživatelů produktů firmy Ex–Libris. Ex Libris nabízí široké spektrum softwarových řešení, která pomáhají řešit správu knihovních dat, zahrnují nástroje pro vyhledávání a archivaci informací. V současné době má IGeLU 342 členských institucí ze 42 zemí. Letošního setkání IGeLU se zúčastnilo 415 zástupců institucí z 32 zemí světa a neslo se v duchu vzpomínky na zesnulého Azriela Moraga, prvního výkonného ředitele Ex Libris. Na památku jeho vizionářské povahy se Ex Libris rozhodlo založit ocenění „Azriel Morag Award for Innovation“. Toto ocenění bude každý rok uděleno jednomu nebo více knihovníkům, kteří prokázali mimořádnou invenci či nasazení v oblasti knihovnictví, zejména ve vztahu k produktům Ex Libris. První cena byla udělena za vývoj vlastního rozhraní discovery systému Primo a za celoživotní práci podporující komunitu systému Voyager.

Na konferenci, kde se na jednom místě potkává vedení firmy Ex Libris, vybraní vývojáři a zástupci zákaznických institucí, je představována vize budoucí strategie firmy a vývoje produktů. Je zde také možnost získat odpovědi na dotazy položené v průběhu konference a probíhají konzultace o individuálních problémech přímo se zástupci Ex Libris. Nejrozsáhlejší částí programu jsou však nejrůznější příspěvky uživatelů z řady zemí, kde jsou prezentovány zkušenosti s provozem jednotlivých systémů v lokálních knihovnách.

Pro naše potřeby obecně byly nejvíce zajímavé zkušenosti s provozem systému Aleph, u něhož jsou mnohdy používány svépomocí vyvinutá řešení nebo programy třetích stran, které mohou být integrovány do systému Aleph a rozšířit či zkvalitnit jeho možnosti a tím i knihovnou poskytované služby. V čase pro otázky následujícím po diskuzi lze nejen zjistit více podrobností, ale i požádat o poskytnutí představovaného řešení, čehož jsme letošní rok využili k získání zdrojového kódu modulu pro bezpečnější komunikaci se systémem Aleph – filtrační mezivrstvy mezi rozhraním Aleph API a exteními systémy. Mezi další zajímavé prezentace letošního setkání patřilo v souvislosti se systémem Aleph například řešení pro rozesílání SMS přímo z knihovního OPACu (použitelné kvůli pravidlům mobilních operátorů bohužel zřejmě jen v USA) nebo pohled na potenciální nové funkce systému Aleph v jeho dalších verzích. Podpora IP adres IPv6 zatím není z důvodu malého rozšíření prosazována, neboť, jak zástupci Ex Libris uvedli, to vyžaduje její podporu u všech integrovaných systémů v instituci, což je v současnosti nereálné. K systému Alma, který je do budoucna potenciální alternativou systému Aleph, bylo upřesněno, že zůstane pouze v tzv. cloud verzi, kde se systém i data nacházejí ve vzdáleném úložišti. O vytvoření lokální verze firma Ex Libris neuvažuje. V současnosti používá Almu jako svůj hlavní knihovní systém 170 institucí.

Z témat dalších přednášek lze zmínit též projekt Scriptorium Univerzitní knihovny v Lutychu v Belgii. Knihovna se potýkala s pomalým zpracováním fondu, ze dvou milionů záznamů jich má zpracováno jen 60 %. Díky PHP/MySQL aplikaci Scriptorium je nyní katalogizace dokumentů rychlejší a odkazy jsou exportovány do systému Aleph. Hebrejská univerzitní knihovna představila svůj digitalizovaný Archiv Alberta Einsteina, který má být zapojen mezi zdroje discovery sytému VuFind.

Kromě pořádání konferencí pracuje IGeLU na zlepšování vlastností produktů také prostřednictvím tzv. pracovních skupin, které se soustředí na jednotlivé produkty. Na mezinárodních setkáních, která se konají během roku i v rámci programu konference IGeLU, probírají požadavky uživatelů pro rozvoj systému a, je-li to třeba, kolektivně se obrací na zástupce firmy Ex Libris. Každá knihovna tak může zadat požadavek související s právě řešeným problémem a případně podat návrh na zlepšení. Protože počet uživatelů je velký, k řešení se dostane pouze několik málo požadavků s nejvyšší prioritou. Prioritu získávají požadavky na základě hlasování, které probíhá každoročně online a mají právo se ho účastnit zástupci všech členských institucí IGeLU. K zapracování vítězných požadavků do systému dochází v průběhu následujících let, v akutních případech prostřednictvím opravných balíčků systému dříve.

Neopominutelnou součástí konference je společenský večer a přestávky, při nichž je možno neformálně vyměnit zkušenosti se správou knihovního systému s ostatními účastníky a případně navázat kontakty pro budoucí spolupráci.

 

 

 

Kuchtová, Marta; Šimáček, Marek. Konference IGeLU. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-igelu/

Tisknout stránku