Konference IGeLU 2013

 

Letošní konference IGeLU, jež proběhla ve dnech 8.–10. září 2013, se konala v Berlíně v prostorách Freie Universität. Na konferenci přijelo téměř 400 účastníků z více než 30 zemí. The International Group of Ex Libris Users (IGeLU) zastupuje 346 institucí ze 42 zemí a hájí zájmy uživatelů produktů firmy Ex Libris. Sdružení se snaží prosadit priority a potřeby uživatelů, ovlivňuje vývoj softwaru a nabízí uživatelům sdílení informací prostřednictvím fóra a konferencí.

Konferenci již tradičně zahájil svou přednáškou předseda Jiří Kende, který představil nové členy organizace, seznámil nás s novinkami, s rozpočtem organizace, s volbou členů do řídícího výboru a dalšími důležitými informacemi o fungování IGeLU. Dále pohovořil o hlavních pracovních skupinách Product Working Groups a o speciálních skupinách jako jsou Linked Open Data SIWG, ARC SIWG, Consortia SIWG. Informoval účastníky také o rozpočtu organizace.

Po úvodním slově byl již tradičně dán prostor futuristicky laděným a vizionářským příspěvkům, jakým byl i letošní Michaela Cotta-Schønberga z Royal Library v Kodani, který je zároveň prezidentem Danish Association of Research Libraries. Jeho přednáška na téma Historie světové knihovny, 2050–2150, byla s nadsázkou prezentována jako proslov prezidenta World Library u příležitosti imaginárního stoletého výročí jejího vzniku a byla zároveň pohledem na budoucnost knihoven, které se spojí v jednu velkou knihovnu, na kterou budou lidé napojeni.

Na konferenci byly očekávány zejména příspěvky nových uživatelů Almy – „early adopters“ z USA, Austrálie a Evropy a jejich zkušenosti s tímto produktem. Přednášející ze Sheffieldu, Manchestru, Leidenu, z Minnesoty a dalších knihoven seznámili účastníky s důvody výběru Almy, s jejím zaváděním, vytvářením workflow, migrací dat, školením personálu a s tím souvisejícími komplikacemi a přínosy. Také Ex Libris přednesla své příspěvky o vylepšení Almy a směru jejího dalšího vývoje. Alma má po celém světě již 33 instalací, na dalších 52 implementacích se pracuje. Průměrná doba zavedení systému Alma je 4–6 měsíců. U klasických knihovních systémů to bylo 14–18 měsíců.

Alephu se věnovalo několik přednášek, např. Networked GUI scenarios od Theo Engelmana z Utrecht University Library, který ukazoval, jak lze klienta Alephu provozovat pouze na serveru a zpřístupňovat po síti bez nutnosti instalovat klienta na konkrétní počítače. Dále INUIT: The Integration of two large Aleph library systems od Andrease Kirsteina z ETH-Bibliothek ze Švýcarska, Aleph Direct: First Experiences od Philippa Martiho z ZHB Luzern, The challenges of copy-specific information in Aleph and Primo od Nathalie Schulz z Bodleian Libraries of the University of Oxford a další. V Alephu je nejnovější verze 21, v současné době probíhá ladění verzí 22 a 23. Na konferenci byla předvedena nová podpora firmy Ex Libris CRM Salesforce, která nahradí dosavadní Pivotal.

Zajímavá byla přednáška ředitele University of Liège Library Paula Thiriona s názvem „Where are my Marc records?“ – Librarians‘ perception of discovery tools, v níž se podělil o zkušenosti s integrací Prima. Po vyškolení zaměstnanců univerzity a jejich seznámení s Primem provedli rozsáhlé dotazníkové šetření. Zkoumali zejména očekávání a postřehy zaměstnanců při zavádění nového discovery systému do knihovny a jeho vlivu na uživatele knihovny, způsoby vyhledávání a možnost zvýšení počtu výpůjček a jiných služeb. Zjištěná očekávání následně konfrontovali s výsledky statistik vyhledávání a přístupů přes Primo. Vyhodnocení průzkumu ukázalo, že mnohdy byly důsledky zavedení Prima jiné, než se všeobecně očekávalo.

Nedílnou součástí konference bylo též hlasování nových členů řídící komise IGeLU. Také proběhlo schválení rozpočtu IGeLU. V roce 2014 se bude konference IGeLU konat v Oxfordu od 14. do 17. září 2014.

Program a prezentace z letošní konference jsou k dispozici v angličtině:
http://igelu.org/conferences/2013-berlin

 

 

 

Chmelařová, Zdeňka; Durecová, Kateřina. Konference IGeLU 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-18]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-igelu-2013/

Tisknout stránku