Konference IFLA 2018 v Kuala Lumpur

 

Petronas Twin Towers v Kuala Lumpuru

Letošní 84. ročník konference IFLA WLIC (https://2018.ifla.org/) se konal v Kuala Lumpuru, hlavním městě Malajsie. Na konferenci se sešlo téměř 3 500 účastníků z více než 125 zemí světa. Heslem tohoto ročníku bylo „Transform Libraries, Transform Societies”. Konference byla tento rok zahájena již v sobotu, a to úvodní řečí Dato ‚Nafisah Ahmada, generálního ředitele Národní knihovny Malajsie, Tan Sri Haji Mhd Amin Nordin bin Abd Azizy, starostou města Kuala Lumpur a zahajovací řečí od Glorie Pérez-Salmeron, předsedkyně IFLA, a Geralda Leitnera, generálního tajemníka IFLA. Na konci úvodního ceremoniálu bylo účastníkům puštěno speciální video s pozdravem od Hon. Tun Dr. Mahathira, předsedy vlády Malajsie.

Ihned po zahájení konference následovala sekce Digital Humanities. Dvouhodinový program obsahoval přednášky na toto téma z pěti kontinentů (Afrika, Asie, Evropa, Latinská Amerika a Severní Amerika) a zachytil vznikající globální trendy vývoje v DH a nastavení informačních služeb s důrazem na jejich využitelnosti pro humanitní a společenské obory. Přednáška za Evropu byla přednesena Martinem Lhotákem z KNAV a týkala se evropského projektu DARIAH. Odpoledne byla ve výstavní síni zahájena prezentace jednotlivých firem, knihoven a posterů.

Protože program obsahoval několik desítek sekcí, níže se budu zabývat pouze těmi, které přinesly nejvíce zajímavých informací užitečných a aplikovatelných v oddělení EIZ v KNAV.

Každý konferenční den byl zahájen plenární přednáškou ze sekce Highlights, které se vždy věnují aktuálním trendům a tématům – jednou z nich byla např. i přednáška na téma sociální inovace a řešení sociálních problémů v rozvojových zemích. Jak mohou knihovny podporovat sociální inovace, jednotlivce, komunity, organizace a vlády, aby neustále zkoumaly nové a lepší způsoby řešení sociálních otázek. Jeden z těchto inovativních modelů byl představen Malajsií a má představovat první krok, kterým bude v Malajsii rozvíjen systém sociálního financování.

Mezi nejzajímavější a nejužitečnější sekce pro mě patřily ty, které se týkaly copyrightu.

Přechod od nákupu fyzických knih na licencovaný digitální obsah má hluboké dopady na způsob, jakým knihovny získávají a zpřístupňují obsah. Z e-knih, které mohou zmizet při rozmaru (nebo chybě) majitelů vzdálených serverů, až po omezení sdílení a archivace uložených některými smlouvami. Sekce byla rozdělena na dvě části; první hodina poskytla prostor třem členům programu IFLA International Leaders, kteří se věnovali způsobům jakými knihovníci prosazují autorská práva a sdíleli příklady toho, jak knihovníci mobilizují řešení nejrůznějších autorskoprávních otázek ve své zemi. V druhé hodině proběhl rozbor několika zásadních odstavců, které obsahují snad téměř všechny licenční smlouvy a autorské zákony, účastníkům taky bylo osvětleno, v čem spočívají úskalí a jak tyto kritické odstavce ve smlouvách případně řešit.

Jedno odpoledne bylo věnováno valnému shromáždění IFLA, které je nejvyšší rozhodovací úrovní IFLA. Shromáždění mají právo hlasovat, je-li dosaženo usnášeníschopnosti přítomných. Poměrně dlouhou dobu trvalo sestavení kvóra, neboť chybělo několik málo hlasů. Nakonec však toto kvórum sestaveno bylo a hlasování tak mohlo proběhnout. Všechny body dle programu byly odhlasovány. Bod týkající se snížení poplatků pro individuální členy IFLA s menšími komplikacemi (žádost o posun tohoto hlasování až na rok 2019 ze strany několika evropských knihovních asociací), ale nakonec také prošel v původním navrhovaném znění a poplatky pro individuální členy IFLA byly rovněž sníženy.

Za velmi zajímavý a přínosný také považuji celý jeden den věnovaný sekci Lightning Talks, což byl nový formát, který byl letos poprvé představen. Tato novinka poskytla prostor pro sdílení znalostí a informací mezi jednotlivými delegáty – jednalo se o pětiminutové prezentace různých inovativních projektů, neziskových projektů a dalších zajímavostí, které jednotlivé knihovny a instituce měly možnost prezentovat. Mezi velmi zajímavé projekty patří např. knihovny bez hranic, které pomáhají s budováním knihovních sítí nebo jednotlivých knihoven v rozvojových zemích, jako je např. Honduras a další. Jedna ze sekcí se také věnovala loni představené iniciativě IFLA Global Vision.

Příští konference IFLA se bude konat v Athénách v Řecku. V roce 2020 se konference přesune na Nový Zéland do Aucklandu.

 

 

 

Burešová, Iva. Konference IFLA 2018 v Kuala Lumpur. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-ifla-2018-v-kuala-lumpur/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.