Konference EOD 2013

 

Letošní setkání zástupců sítě knihoven využívajících mezinárodní službu EOD (eBook on Demand) proběhlo ve dnech 6.–7. června v Tartu v Estonsku pod záštitou místní univerzitní knihovny. Ústředním tématem konference s názvem „To Digitize or not to Digitize“ bylo autorské právo, volně šiřitelná a osiřelá díla.

Osiřelá díla, tedy díla, u nichž není možné získat od autora či jeho dědiců povolení k užití, představují jeden z autorskoprávních problémů digitálních knihoven. Legislativa zde staví do cesty mnoho překážek k překonání, ale dík direktivě Evropské unie o osiřelých dílech z roku 2012 svítá na lepší časy.

Zástupce sdružení Europeana Patrick Peiffer z Národní knihovny v Lucembursku představil novou webovou službu (Public Domain Calculator) pomáhající určit, zda je konkrétní dílo z hlediska autorského zákona volné či nikoli. Kalkulátor je dostupný na adrese http://www.outofcopyright.eu/

Doktorka Que Anh HA uvedla nástroj pro vyhledávání a správu autorských práv nazvaný ARROW. Na základě informací získaných z více databází (TEL, VIAF, BiP, RRO) zpracuje vstupní data ve formátu MARC XML a vyhodnotí stav autorských práv, případně práv k publikování. ARROW podporuje řadu jazyků a dávkové zpracování až 100 záznamů. Nástroj je dostupný na adrese http://www.arrow-net.eu/.

Na závěr prvního cyklu přednášek seznámil zástupce firmy Zeutschel účastníky konference se současným portfoliem této firmy a nabídl možnost vyzkoušení jednoho z nových typů knižních scannerů.

Koordinátorka projektu EOD Silvia Gstrein z Univerzitní knihovny v Innsbrucku představila služby EOD pro případné nové zájemce a seznámila posluchače s aktuálním přehledem účastníků projektu. Centralizovaný vyhledávací stroj EOD zahrnuje nyní 50-60 lokálních a souborných katalogů řady evropských zemí. Stávající skript obsahující kritéria pro zpřístupnění možnosti objednání kontroluje pouze roky vydání dokumentu. Připravovaná nová verze bude vyhledávat i v autoritní databázi, tzn. bude ověřovat i datum úmrtí posledního autora (70 let od úmrtí) a kontrolovat práva vydavatele (50 let od vydání). Očekávaným výsledkem by měl být značný nárůst titulů dostupných k digitalizaci v rámci projektu EOD.

U děl spadajících pod ochranu autorského zákona je při dotazu na vlastníky autorských práv pouze 20% úspěšnost, vlastníci obvykle souhlasí s digitalizací dokumentu pro osobní potřebu, ale již ne s jeho volným vystavením.

Karmen Linask z Národní knihovny v Estonsku shrnula zkušenosti s budováním estonského digitálního archivu DIGAR. V roce 2012 archiv obsahoval více než 16 tisíc titulů a denně v něm bylo provedeno více než 800 vyhledání. Archiv obsahuje tzv. „digitally born“ dokumenty i dokumenty digitalizované. Díky legislativní situaci v Estonsku zde mají veřejné archivy, knihovny i muzea širší možnosti zpřístupnění digitálních objektů svým uživatelům.

V závěrečné prezentaci byla představena Bavorská státní knihovna jako jedna z největších knihoven v Evropě s téměř 10 miliony svazky.

 

 

Jandera, Tomáš; Šimáček, Marek. Konference EOD 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-31]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-eod-2013/

Tisknout stránku