Konference Digitální knihovna: ukládání a zpřístupnění vědeckého a vzdělávacího obsahu (Jasná pod Chopkom)

 

Pátý ročník této konference byl organizován Slovenskou chemickou knihovnou a Slovenskou národní knihovnou a zúčastnilo se jí přes 70 účastníků ze střední a východní Evropy.

Konference se jako již tradičně konala v Jasné pod Chopkom, kde své příspěvky prezentovalo 14 odborníků. Prezentace byly rozděleny do tří bloků a to: Aktuální trendy v budování digitálních knihoven, Technologie pro budování digitálních knihoven a Digitální knihovna v akademickém prostředí.

Mezi prvními vystoupil ředitel Slovenské národní knihovny Dušan Katuščák se situační zprávou o slovenské Digitální knihovně a digitálním archivu. Nejprve zmínil potřebu vyřešení situace kolem copyrightu (autorského práva) a kvality lidí podílejících se na vytváření Digitální knihovny a archivu. v projektu bude digitalizováno 500 000 knih z konzervačního fondu, 150 000 rukopisů, dále pak dokumenty ze sčítání lidu, archiv Ústřední strany komunistické a další historicky cenné písemnosti. Projekt počítá s 31 skenery a to včetně skeneru na mikrofilmy a 48 různými OCR softwary. Předpokladem je přibližně 80% podíl na skenování robotnickými skenery.

Mezi dalšími vystupujícími byli např. Pavel Kocourek, který v příspěvku „Když knihovně záleží na vyhledávání“ představil systém FAST a jeho implementace, nebo Petra Pejšová (Národní technická knihovna Praha), která informovala o českém Národním úložišti šedé literatury (NUŠL). Radka Machková z firmy Emerald Publishing se věnovala budoucnosti akademických vydavatelství a zvyšující se potřebě mobility a interaktivity vycházejících děl.

Prezentace jsou dostupné na adrese www.schk.sk/digilib.

 

 

Burešová, Iva. Konference Digitální knihovna: ukládání a zpřístupnění vědeckého a vzdělávacího obsahu (Jasná pod Chopkom). Informace [online]. , č. [cit. 2020-10-27]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-digitalni-knihovna-ukladani-a-zpristupneni-vedeckeho-a-vzdelavaciho-obsahu-jasna-pod-chopkom/

Tisknout stránku