Konference „Challenges in Book Digitalisation“

 

Dne 17. května 2013 jsem se zúčastnila konference „Challenges in Book Digitalisation“, která se konala ve Vídni. Tuto akci pořádala společnost Qidenus Technologies, která se již deset let specializuje na vývoj a výrobu robotických skenerů a také zajišťuje digitalizaci dalším institucím ve vlastním digitalizačním centru ve Vídni.

Konference se zúčastnilo asi padesát účastníků z mnoha evropských zemí. Mezi nimi převažovali zástupci paměťových institucí provádějících digitalizaci (zejména z Rakouska a Německa), ale byly zde zastoupeny také firmy vyvíjející hardware a software určený pro digitalizující pracoviště.

Zajímavý příspěvek v dopoledním bloku přednesl Dr. Thomas Wolf z Univerzitní knihovny v Heidelbergu, který informoval o jednom z jejich projektů, kterým je digitalizace aukčních katalogů publikovaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku v letech 1930 až 1945. Tento projekt byl realizován jako součást mezinárodního výzkumného záměru zabývajícího se kulturním dědictvím nacistické éry. Tento projekt, jehož výsledkem bylo 3 000 digitalizovaných aukčních katalogů, byl dokončen v únoru tohoto roku a v současné době probíhá pokračování pro období let 1901 až 1929.

Hamid Reza Mehrabi z Dánské královské knihovny informoval o systému digitalizace a výpůjčky knih z 18. a 19. století nazvaný Danish books on demand. Publikace z tohoto časového období nejsou digitalizovány dle předem daného plánu, ale dle aktuálních požadavků čtenářů na jednotlivé tituly. Období tří dnů mezi objednáním konkrétní knihy čtenářem a jejím připravením do studovny je dostatečně dlouhé na to, aby digitalizační pracoviště knihovny naskenovalo daný titul a čtenáři následně poslalo jen odkaz k prohlédnutí na internetu.. v digitalizačním pracovišti se nachází tři robotické skenery Qidenus, které dovedou zdigitalizovat průměrných 50 žádostí na knihy denně. Tento nový systém výpůjčky starých titulů se osvědčil a je mezi čtenáři oblíbený.

Na závěr konference představila firma Qidenus účastníkům tři robotické skenery, které v současné době nabízí. Původní zcela automatický skener (dnes ROBOTIC Book Scan 3.0) nesplňoval všechny požadavky digitalizačních center. Proto byl následně vyvinut poloautomatický skener MASTERED Book Scan 3.0 a zcela manuální SMART Book Scan 3.0, které při nižší rychlosti skenování umožňují úpravy procesu operátorem. Součástí tohoto příspěvku byly i zkušenosti institucí, které tyto skenery používají. Jejich zástupci s nimi byli převážně spokojeni, jediný nedostatek spatřovali ve výrazně nižším počtu naskenovaných stran, než který výrobce uvádí v propagačních materiálech. v praxi skenery dosahují průměrné rychlosti 600 až 700 stran za hodinu.

Celkově bych zhodnotila tuto konferenci pozitivně, přinesla mnoho zajímavých informací formou příspěvků, ale také možnost sdílet zkušenosti mezi jednotlivými institucemi navzájem a dodavatelskými firmami.

 

 

Daněčková, Michala. Konference „Challenges in Book Digitalisation“. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-18]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-challenges-in-book-digitalisation/

Tisknout stránku