Knižní veletrhy a knihovny

 

V květnu se v Praze již tradičně konal knižní veletrh Svět knihy. Stejně jako jiné knižní veletrhy ani Svět knihy není jen místem prezentace a prodeje knih, ale i kulturní a společenskou událostí.

Tématem 24. ročníku byl Komiks a Převratné 20. století. Komiks už není chápán jako okrajový žánr literatury, vždyť tuzemský komiks letos oslavil 170 let. Teorií komiksu se z odborného hlediska zabývá Centrum pro studia komiksu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.[1] Cílem tématu Převratné 20. století je reflektovat zásadní i méně známé události 20. století. Obě témata se vzájemně prolínala např. ve zpracování vzpomínek pamětníků komiksovou formou.

Čestným hostem se stal Stát Izrael. Letošního knižního veletrhu se zúčastnilo 404 vystavovatelů z 22 zemí a regionů.[2] Kromě autogramiád a autorských čtení byly připraveny debaty, přednášky, výstavy, soutěže a udílení cen. Za všechny lze jmenovat např. cenu Slovník roku 2018, kterou získal Nový encyklopedický slovník češtiny.[3]

Ač jsou knižní veletrhy určeny odborníkům i široké veřejnosti, jejich hlavním smyslem je obchodování s právy a licencemi ke knihám. Nemusí jít jen o klasické tištěné knihy, ale i o audioknihy, e-knihy a další multimediální a online zdroje. Na některých knižních veletrzích nelze knihy koupit nebo jen omezeně, např. v poslední den konání veletrhu. Svou roli zde sehrává logistika, nároky na skladování a náklady na dopravu. Díky internetu a e-shopům dnes není problém zjistit informace o knize a koupit ji z druhého konce světa. Mají tedy v současnosti knižní veletrhy pro knihovny smysl? I v době internetu nejsou všechny informace dostupné online. Proto je někdy rozhodování o nákupu s knihou v ruce především pro akvizitéra velkou výhodou. To se týká kvality a míry zpracování obsahu i vizuální stránky publikace jako jsou tisk, grafika, vazba, atd.

Samozřejmě záleží na typu knihovny i veletrhu. Pro menší knihovny může být knižní veletrh dobrým zdrojem akvizice, zvlášť s ohledem na veletržní slevy a možnost nákupu od různých nakladatelů na jednom místě a v jednom čase. Lokální veletrh může být také zajímavým zdrojem regionální literatury a kontaktním místem pro subjekty působící na knižním trhu v daném místě. Pro větší knihovny nebývají knižní veletrhy zásadním zdrojem nákupu, protože většinou spolupracují se svými dodavateli, kteří bývají často schopni nabídnout i nižší ceny. Jde tedy hlavně o získávání nových kontaktů a informací o jednotlivých nakladatelstvích a jejich produkci, o osobní setkávání s dodavateli, nakladateli, partnery a také kolegy z jiných knihoven. Návštěva knižního veletrhu umožňuje knihovnám s právem povinného výtisku sledovat nové nakladatele a příp. vyžadovat včasné odevzdávání těchto výtisků. Zahraniční knižní veletrhy mohou kromě většiny výše zmíněného knihovníkům přinést celkový přehled o knižním trhu, obzvlášť o nových informačních zdrojích a trendech. Často se knižních veletrhů účastní i antikvariáty, takže je možné narazit na starší knihy, které byly z fondu knihovny ztraceny, zničeny nebo jsou na seznamu deziderát.

Knižní veletrhy usnadňují a zpříjemňují práci především akvizitérům, ale jsou vítaným zpestřením pro všechny knihovníky. Návštěva knižního veletrhu přináší možnost vidět, jak velký a pestrý knižní trh je a kam směřuje. Je možné využít obchodní, kulturní i vzdělávací přesah veletrhu a potenciál kumulace nakladatelů, knih, autorů i čtenářů na jednom místě. V neposlední řadě stojí za to zažít atmosféru v obklopení milovníků knih a nakazit se troškou optimismu, že kniha není mrtvá.

A co vy, navštěvujete knižní veletrhy?

 


 

[1] http://studia-komiksu.cz/

[2] http://sk2018.svetknihy.cz/

[3] http://www.jtpunion.org/Soutez-Slovnik-roku/Cena-SLOVNIK-ROKU-2018-udelena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weissová, Kateřina. Knižní veletrhy a knihovny. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knizni-veletrhy-a-knihovny/

Tisknout stránku