KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven

Před dvěma lety dostala Ústřední knihovnická rada – poradní orgán ministra/ministryně kultury – zadání připravit koncepci rozvoje knihoven na roky 2011–2014. Příprava byla zahájena poněkud netradičně dvoudenním výjezdním zasedáním s přizvanými experty. Výsledkem byla formulace vize knihovních služeb v roce 2020:

Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám požadovanou službu.“

Hlavním výstupem byla první verze jednotlivých bodů, na které se má koncepce zaměřit. Po sérii dalších jednání bylo schváleno 21 bodů, které se staly součástí koncepce (jejíž účinnost byla prodloužena do roku 2015) http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/. Členové ÚKR si vzali odpovědnost za řešení jednotlivých cílů.

Mým úkolem je koordinovat řešení bodu č. 6. „Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny“. Tým složený ze zástupců několika knihoven připravil projektový záměr, který detailně popisuje Centrální portál českých knihoven, jenž by měl umožnit uživatelům získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli. Pro prezentaci záměru byla zvolena webová adresa http://www.knihovny.cz/, která původně sloužila jako informační portál o knihovnách. Na této adrese jsou všem zájemcům k dispozici podrobné informace o záměru, o současném stavu řešení a časový harmonogram.

V současné době jsou vyhodnocovány materiály, které zaslali potenciální dodavatelé na základě výzvy RFI – Request for information. Získané informace poslouží k upřesnění záměru tak, aby bylo reálné celý projekt uskutečnit. V roce 2013 by měla následovat další výzva RFP – Request for price, kde by již měli dodavatelé poskytnout informace o ceně. Na základě výsledků této druhé výzvy a na základě průzkumů požadavků mezi knihovnami a uživateli budou definovány konečné požadavky pro výběrové řízení na dodavatele, které by mělo proběhnout v roce 2014. Pilotní nasazení nad vybranou skupinou knihoven je plánováno na roky 2014 a 2015. Současně s přípravou technického řešení bude připravováno i organizační zajištění celého projektu. Zatím není rozhodnuto, kdo celý projekt zaštítí, domluven není ani přesný model financování – tyto otázky by měly být řešeny v průběhu příštího roku. Participace jednotlivých knihoven na projektu bude záležet na jejich zájmu. V rámci řešení by měly být nalezeny cesty pro snadné sdílení uživatelských identit a online platby, tak aby se uživatelům co nejvíce zjednodušila cesta k požadovaným informacím a informačním zdrojům. Vlastnictví infomačních zdrojů, licence a příslušnost uživatelů k jednotlivým knihovnám budou samozřejmě nadále zachovány. Centrální portál lze chápat jako nadstavbu nad současnými službami jednotlivých knihoven, pomocí které bude jejich obsah lépe vyhledatelný a dosažitelný z jednoho místa. Úspěšnost tohoto projektu bude záviset především na tom, zda budou mít knihovny o účast v centrálním portálu zájem. Vzhledem k tomu, že tato myšlenka vznikla na jednání členů Ústřední knihovnické rady, která je tvořena zástupci významných knihoven a knihovnických sdružení, lze doufat, že se chystaný centrální portál českých knihoven stane místem, kam budou uživatelé s důvěrou přicházet se svými požadavky.

 

 

Lhoták, Martin. KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Informace [online]. , č. [cit. 2021-05-14]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knihovny-cz-centralni-portal-ceskych-knihoven/

Tisknout stránku