Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

 

Knihovnu Sociologického ústavu najdete na Starém Městě, nedaleko Národní třídy, v areálu budov, kde sídlí společně několik ústavů. Vejdete k nám z malého prostranství vedle kostela sv. Jiljí. Knihovna vznikla už v sedmdesátých letech minulého století, ale dlouhou dobu působila společně jako Filozofická a sociologická knihovna s odděleným fondem.

Knihovní fond bohužel velmi poškodila povodeň v roce 2002, spodní voda se dostala do depozitáře a zničila značnou část knih a časopisů. Velké množství publikací se nám sice podařilo zmrazit a následně dezinfikovat, ale v první chvíli po povodni jsme byli nuceni začít budovat knihovnu zcela znovu.

V roce 2003 došlo k osamostatnění naší knihovny a vzhledem ke ztrátám ve fondu jsme se rozhodli začít katalogizovat znovu od přírůstkového čísla 1 v katalogizačním programu Bibis a později jsme přešli k Alephu. Díky darům, které jsme po povodni získali, se náš fond za patnáct let rozrostl až na současných 30 800 knihovních jednotek. Největším knižním darem byla osobní knihovna významného sociologa, profesora Zygmunta Baumana, v počtu 3 500 svazků. Ale i další dárci velmi obohatili fond knihovny, například profesor Jaroslav Krejčí, docent Pavel Machonin, profesor Joseph L. Porket a profesor Jiří Musil.

V roce 2003 začala také rekonstrukce nových prostor pro knihovnu v přízemí budovy, na místě bývalé tiskárny. Místnost pod klenutým stropem byla vybavena masivními dřevěnými regály, parketovou podlahou a unikátními studijními stoly pro čtenáře, kde jsou kabely počítačů vedeny nohou stolu do podlahy. Rozhodli jsme se jednomyslně pro volný výběr, aby čtenáři našli nejdůležitější část knihovního fondu rovnou na místě a mohli si tak prohlížet a případně vypůjčit nejenom předem vybrané knihy, ale i ty, které je zaujmou přímo v knihovně. Knihy jsou řazené tematicky a v rámci jednoho tématu potom abecedně. Protože máme k dispozici poměrně malý prostor, neustále kontrolujeme využívanost jednotlivých publikací, doplňujeme půjčené duplikáty ze zálohy v kanceláři, případně méně půjčované publikace odvážíme do depozitáře. Převážná část knih a časopisů je umístěna v depozitáři v Jenštejně s možností každodenního dovozu objednaných knih prostřednictvím Knihovny Akademie věd.

V knihovně je dvanáct studijních míst, z toho šest s počítačem a šest s připojením na internet buď přes WIFI Eduroam nebo přes kabel. Možnost k sezení se zároveň nabízí v blízkosti regálů. K dispozici je také skener a kopírka.
Před dveřmi do studovny je příjemné posezení v hale, kde si čtenáři mohou v klidu pohovořit, vypít kávu nebo jen odpočinout. Tam také často nabízíme publikace ústavu, určené k volné distribuci, nebo duplikáty, které nenajdou uplatnění v jiných knihovnách.

Fond knihovny nabízí českou i zahraniční literaturu nejen z oblasti sociologie, ale i filozofie, genderových studií, psychologie, ekonomie, demografie apod. Pravidelně odebíráme téměř sto titulů odborných časopisů. K dispozici je přístup k bibliografickým a plnotextovým databázím. Snažíme se, pokud to provoz knihovny dovolí, vzdělávat uživatele knihovny v práci s databázemi a soubornými katalogy a seznamovat je s možnostmi využití fondu dalších knihoven. Otevřeno máme pět dní v týdnu, z toho v pondělí až čtvrtek do 18 hodin. Většinu knih půjčujeme absenčně, pokud se nejedná o vzácné nebo výjimečně drahé svazky.

Po rychlém počátečním rozrůstání fondu máme v současné době roční přírůstek kolem 1 000 knihovních jednotek, z něj více než polovinu tvoří dary a převážná část knihovního fondu je v angličtině. Katalogizační záznamy posíláme do Souborného katalogu, kde si nás často podle nich najdou noví čtenáři.

Po celou dobu samostatné existence knihovny máme stabilní personální obsazení, které nám umožňuje znát historii budování fondu a radit tak čtenářům v někdy složitých dotazech.

Pracovníci naší knihovny v rámci spolupráce na grantu Dějiny a současnost české sociologie sestavili Bibliografii české knižní sociologické literatury (do roku 2009):

HESOVÁ, Nela, Lumír GATNAR, Eva MIKOLÁŠOVÁ a Radka TAUCOVÁ. Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009). Praha: Scriptorium, 2010. ISBN 978-80-87271-27-8

 

Pokud do Knihovny Sociologického ústavu zavítáte, nebo sem nasměrujete své čtenáře, věřím, že zde naleznete bohatý knihovní fond, erudované poradenství a vlídné přijetí.

 

 

 

 

 

Hesová, Nela . Knihovna Sociologického ústavu AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

Tisknout stránku