Knihovna snů a Týden vědy a techniky 2013 v Knihovně AV ČR

 

Jaký byl letošní, už třináctý, ročník Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, který s mottem „fascinace světem“ proběhl od 1. do 15. listopadu 2013 v rámci Akademie věd ČR a spolupracujících institucí po celé republice?

Svým návštěvníkům Týden vědy nabídl více než 320 přednášek, 80 exkurzí, 50 výstav a další akce (vědecké kavárny, projekce filmů apod.).

Nabídku Knihovny Akademie věd ČR lze rozdělit do tří částí, z nichž každá si našla své zájemce:

 • Služby, exkurze
 • Knihovna snů
 • Výstava a cyklus doprovodných přednášek

Služby a exkurze

Skutečně tradiční nabídkou Knihovny AV ČR (KNAV) v Týdnu vědy byla možnost bezplatného vstupu do studovny s možností využití prezenčního fondu a do počítačové studovny (kde byl pobyt omezen vždy na max. dvě hodiny denně). Celkem tuto možnost využilo 153 návštěvníků. Dalších 39 osob se zúčastnilo kvízu, který nechal účastníky pátrat v novém katalogu KNAV, jenž unikátně nabízí možnost souběžného vyhledávání v tištěných i elektronických knihách, tištěných časopisech a také v souborném katalogu Akademie věd (http://vufind.lib.cas.cz). Soutěžit bylo možné prostřednictvím online kvízu nebo vyplněním jeho tištěné verze přímo ve studovně. Tři výherci získali celoroční členství v knihovně včetně vzdáleného přístupu.

Exkurze KNAV probíhaly jako každý rok jednak v historické studovně na Národní v Praze, jednak v Digitalizačním centru v Jenštejně u Prahy. Komentovaných prohlídek na Národní se ujali pracovníci Oddělení výpůjčních služeb, kteří podrobně nastudovali historii bývalé České spořitelny i KNAV včetně jejích předchůdkyň a byli schopni exkurze zajistit i v anglickém jazyce. Exkurze byly doplněny naučnou stezkou knihovnou, která se na svých osmi zastaveních také podrobně zabývala jak historií, tak současností Knihovny Akademie věd. Nabídku exkurzí využilo celkem 189 návštěvníků (171 na Národní, 18 v Jenštejně).

Knihovna snů

Už podruhé knihovna 1. listopadu v obvyklých 19 hod. neukončila provoz a otevřela svým návštěvníkům Knihovnu snů. Zcela poprvé byla letošní rok otevřena i v sobotu, což umožnilo návštěvu také těm, kterým by se to z časových důvodů během týdne nepodařilo.

DSC_7220

(foto: Zdeněk Tichý)

Vymyslet téma letošní Knihovny snů nebylo nic složitého. Doslova samo se nabídlo už 29. 4. 2013, kdy výbuch plynu v Divadelní ulici zdemoloval studovnu knihovny. Fakt, že o necelý půlrok dříve se nekonal očekávaný konec světa, a povodně, které následovaly krátce po výbuchu, nápad jen potvrdily. Pohromy, katastrofy, konec světa a civilizace – takové téma nabídla svým návštěvníkům „Knihovna snů 2013 aneb Noční můry lidstva v Knihovně AV ČR“.

Od 1. do 2. listopadu 2013 tak bylo v Knihovně AV ČR k vidění a slyšení:

 • diskusní setkání „Věda s Českým rozhlasem Plus“;
 • přednáška prof. Jaroslava Petra „Biotechnologie – hrozba nebo naděje“;
 • přednáška doc. Petra Vojtíška „Současná očekávání konce či transformace světa“;
 • přednáška Ing. Ferdinanda Šmikmátora „Praktické aspekty přežití v krizových situacích“;
 • přednáška dr. Václava Cílka „Civilizace a její katastrofy“;
 • koncert jazzové skupiny Confluence;
 • promítání filmů: Konec světa byl a bude; Hlad; z popelnice do lednice, Vynález zkázy;
 • výstava „Knihovna (jak) po výbuchu“;
 • postapokalyptická fastfood perfomance HotKarot;
 • a v neposlední řadě Praprapra… pohádka a pravěká loutková dílna, jejichž návštěvnost a celkový úspěch patřily mezi nejpříjemnější překvapení celé Knihovny snů.

DSC_7823

(Ing. F. Šmikmátor – „Praktické aspekty přežití v krizových situacích“, foto: Zdeněk Tichý)

Po celou dobu trvání byly knihovní služby v běžném provozu, návštěvníci mohli také projít 45 metrů dlouhou naučnou stezku nebo v pauzách během programu absolvovat komentovanou prohlídku.

DSC_7617

(Postapokalyptická fastfood perfomance HotKarot, foto: Zdeněk Tichý)

Každá část programu měla své návštěvníky. Celkem se jich během obou dnů v Knihovně snů vystřídalo více než 600! Provoz Knihovny snů zajišťovali pracovníci Oddělení výpůjčních služeb, kteří po úspěchu loňských kostýmů ani letos neváhali a přestrojili se za noční můry (či mimozemšťany a čerty, jak tipovali někteří z návštěvníků). Kromě odlehčení a zpříjemnění atmosféry se tak zároveň jako pracovníci knihovny jednoznačně identifikovali a zviditelnili, což mnohým návštěvníkům usnadnilo komunikaci i orientaci v prostoru studovny.

DSC_7891

(Dr. Václav Cílek – „Civilizace a její katastrofy“, foto: Zdeněk Tichý)

Díky podpoře vedení knihovny a nasazení jejích pracovníků, které dalece překročilo hranice pracovních povinností, můžeme, myslím, letošní Knihovnu snů označit jako mimořádně úspěšnou. Už teď – ať už chceme nebo ne – je čas zvolna začít přemýšlet o tom, jaké téma, termín a provedení zvolíme pro příští rok a jak do příprav zapojíme více kolegů.

Výstava a cyklus doprovodných přednášek

I téma výstavy a přednášek bylo víceméně inspirováno aktuálním děním, v tomto případě úspěchy českých egyptologů, jejichž práce v Egyptě se během minulého i letošního roku často objevovala ve všech (nejen) tuzemských médiích.

4. listopadu proto byla zahájena výstava „Egypt v literatuře před polovinou 19. století“ a tentýž den začal i cyklus doprovodných knihovědných přednášek.

Na jednotlivých panelech nabídla výstava tato témata, zprostředkovaná velkým množstvím ukázek ze starých tisků i odbornými texty:

 • antické období – první písemná pojednání a zprávy;
 • Egypt v knihách z českých a moravských tiskáren;
 • Egypt a Blízký východ v kramářských písních;
 • novověké počátky egyptologie;
 • poznání Egypta na přelomu 18. a 19. století;
 • Egypt ve sbírkách zámeckých knihoven;
 • Egypt v komiksové knize z 19. století;
 • výzkumy Českého egyptologického ústavu (téma zpracoval prof. Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK).

Návštěvníci přednášek měli příležitost vyslechnout:

 • Mgr. Marka Dospěla a jeho přednášku „Rukopisy františkánských misionářů v osmanském Egyptě“;
 • prof. Petra Charváta a jeho přednášku „České země a Egypt ve starším středověku“;
 • dr. Daniela Bouška a jeho přednášku „Obraz Egypta v hebrejské středověké a renesanční cestopisné literatuře“;
 • Mgr. Ivu Bydžovskou a Michala Klacka a jejich přednášku „Blízký východ v kramářských písních“;
 • dr. Luboše Antonína a jeho přednášku „Egyptiaca ve sbírkách zámeckých knihoven“.

Přednášek se zúčastnilo 137 návštěvníků.

Výstava je zdarma přístupná ve vstupní části studovny až do konce roku 2013, nevylučujeme ani její prodloužení do konce prvního čtvrtletí roku 2014. Po jejím skončení bude k dispozici k bezplatnému vypůjčení pro všechny zájemce, stejně jako ostatní předešlé výstavy (https://www.lib.cas.cz/kvo/vystavy).

Podrobněji o výstavě a doprovodných přednáškách čtěte v článku PhDr. Anežky Baďurové – https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/egypt-v-literature-pred-polovinou-19-stoleti

Více

 

 

 

 

Krahulcová, Marina. Knihovna snů a Týden vědy a techniky 2013 v Knihovně AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-06-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knihovna-snu-a-tyden-vedy-a-techniky-2013-v-knihovne-av-cr/

Tisknout stránku