Knihovědná škola v Lyonu 2012

 

Francouzský Institut historie knihy (L’Institut d’histoire du livre, Lyon) pořádá téměř pravidelně od svého založení v roce 2001 ve spolupráci s Rare Book School (University of Virginia) knihovědné pracovní semináře. Tyto workshopy, známé jako škola Institutu historie knihy (École de l’Institut d’histoire du livre), nabídly svým zájemcům, během letošního devátého ročníku, tři odborné semináře. Jejich vedení se ujali mezinárodně uznávaní odborníci ve zvolené tematice: Dominique Varry profesor na l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib, Lyon), Michael Twyman z Univerzity v Readingu a dvojice Isabelle de Conihout z Bibliothèque Mazarine v Paříži a Pascal Ract-Madoux, antikvář a velký odborník na francouzskou knižní vazbu.

Tento rok byly zopakovány dva úspěšné semináře z minulého ročníku (2010). V prvním s názvem Les imprimés éphémères à la loupe (Efemera pod lupou) se M. Twyman soustředil na problematiku reprografických technik použitých při jejich tisku. Určování těchto technik je velkým problémem pro všechny sběratele či správce sbírek. Mezi tato ephemera čili akcidenční nebo též příležitostné tisky můžeme zahrnout různé letáky a oznámení, plakáty, programy, pozvánky, nakladatelské a knihkupecké nabídky, výroční zprávy, obchodní či osobní vizitky, vyhlášky, etikety, reklamní letáky, obálky, balicí papíry atd. V dnešní době nabývají tyto tisky, zvláště jsou-li v ucelených sbírkách, velké kulturněhistorické hodnoty.

Druhým tématem byla tzv. Bibliographie matérielle, kterou můžeme zjednodušeně přiblížit jako anglosaskou obdobu našeho analytického zpracování starých tisků, který je používán při popisu starých tisků pro Knihopis českých a slovenských tiskůBibliografii cizojazyčných bohemik, ale je rozšířen o celkově širší a podrobnější pohled na zpracovávaný exemplář.

Tématem třetího semináře (jehož jsem se zúčastnila) byla francouzská zlacená knižní vazba 16. až 20. století (Reliures françaises à décor doré, 1507–1967: grands ateliers et grands amateurs) s hlavním důrazem na období 16. a 17. století. Přednášející, jimiž byli od prvního ročníku v roce 2004 (dále pak v letech 2005 a 2006) Isabelle de Conihout a Pascal Ract-Madoux, nás provázejí téměř pěti stoletími francouzské knižní vazby se „zlaceným dekorem“. Knižní vazbu nazírají jako předmět od samotné knihy sice neoddělitelný, ale přesto jako „object“ naprosto nezávislý a samostatný, jako umělecké dílo a historický artefakt. Představili nám velké knihvazačské ateliéry jako např. Picard, Gommar Estienne, Le Maître Doreure, či královské ateliéry Ludvíka XII., Jindřicha II. nebo Františka I. Zmínili i známé sběratele (Jean Grolier, Thomas Mahieu …) a významné majitele (Marie Medicejská, kardinál Mazarin …). Dále nás seznámili také s nejkrásnějšími a s nejznámějšími vzory, jako je například vazba se vzorem „dentelle“ (krajka), „fanfare“ (fanfárová) nebo „éventail“ (vějířová). Kurz byl rozdělen na dvě části. Dopolední teoretickou, během níž se posluchač seznámil pomocí projekce s jednotlivými knihvazačskými dílnami a vzory, a odpolední – praktickou část, kdy bylo konzultováno na 120 vazeb ze sbírek Městské knihovny v Lyonu.

 

 

 

Bártová, Lenka. Knihovědná škola v Lyonu 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/knihovedna-skola-v-lyonu-2012/

Tisknout stránku