Když se chce, tak to většinou jde – ohlédnutí za vědecko-popularizačními aktivitami Knihovny AV ČR

 

Organizátoři (nejen) vědecko-popularizačních akcí napříč obory, podobně jako profesionálové v mnoha dalších odvětvích, se na jaře 2020 ocitli před řadou výzev.

Na některé plánované aktivity bylo nejrozumnější rovnou rezignovat, u jiných zvážit reálnost konání, další se pokusit přesunout do online prostředí. U tradičních akcí, které se odehrávají v druhé polovině roku, se dlouho jevilo nejlepší strategií vyčkat. Dlužno dodat, že někdy až příliš dlouho. Nakonec jsme v Knihovně AV ČR okusili od každého řešení trochu.

Nic není černobílé a na všem lze (při troše snahy) najít i něco pozitivního. Covidový rok mnoho činností zkomplikoval, popularizace vědy zdaleka nebyla tím jediným. Na druhou stranu se nám dostalo efektivního impulzu k tomu, abychom zkusili některé věci dělat úplně jinak než dříve a vykročili z vyzkoušeného a známého do nejistoty inovací.

Naší první zrušenou akcí byl Týden mozku. Ve studovně se měly celý víkend 21. a 22. 3. hrát deskové hry, procvičovat paměť formou mentální aritmetiky a řešit hlavolamy. Jelikož celý program organizačně zajišťovali kolegové ze Střediska společných činností a naším hlavním úkolem víceméně bylo se s našimi návštěvníky pobavit, nebylo zrušení nijak komplikované, ale přece jen – nebyl by to vůbec špatný pracovní víkend. Navíc se u nás měl Týden mozku (resp. malá část jeho programu) odehrávat úplně poprvé.

Celkem brzy bylo jasné, že osud Týdne mozku budou následovat i akce podstatně rozsáhlejší.

Veletrh vědy a Pražská muzejní noc

Po loňské premiérové účasti na Veletrhu vědy jsme byli naplněni odhodláním vyhnout se všemu, s čím jsme nebyli tak úplně spokojení. I když je vždy co vylepšovat, až na drobné nesoulady hodnotíme svůj vstup do výstavního areálu v Letňanech jako velmi povedený. Pokusili jsme se v našem stánku vytvořit příjemné prostředí evokující obývák a tiskařskou a knihařskou dílnu zároveň. Návštěvníci si mohli vyzkoušet tisk s pomocí štočku, vyrobit si a ozdobit jednoduchou knížečku, obohatit svou knihovnu novým přírůstkem z naší knihobudky, v infokiosku „prolistovat“ digitalizovaný Mattioliho herbář, anebo si jen odpočinout od veletržního ruchu na pohodlném kanapi. Renesanční tiskařská dílna kromě toho nabídla i workshopy Základy knižní vazby a Tajemství knihy. Za zmínku určitě stojí také rekordní počet kolegů ze všech odborů KNAV, kteří na několik dní vyměnili svoji běžnou pracovní náplň za angažmá tiskařů, knihařů a neúnavných průvodců tisíců návštěvníků.

Veletrh vědy 2019…

(Prohlédněte si fotogalerii z Veletrhu vědy 2019.)

Vyzbrojeni novými zkušenostmi jsme začali vymýšlet program pro další ročník veletrhu. Jaké my jsme měli pro rok 2021 plány!

Hlavním hrdinou našich celoročních aktivit měl být antický básník Ovidius a jeho Proměny, jejichž skvostně ilustrovaná vydání uchováváme v našem historickém knižním fondu. Ostatně už několik let u nás vzniká databáze analyticky zpracovaných knižních ilustrací, o které jsme v Informacích psali dříve. A právě během roku 2020 jsme ji chtěli veřejnosti představit jako možný zdroj informací nejen pro studenty i badatele, ale i pro všechny další milovníky krásných kreseb a bájných příběhů.

Příběhy antické mytologie zůstávají dodnes živé ve výtvarném umění, filmu nebo třeba komiksu, takže se jejich představení širšímu publiku vyloženě nabízí. Naším hlavním záměrem bylo ukázat, že v každém z nás je ukryt vypravěč. S pomocí vybraných ilustrací a příběhů a ve spolupráci s profesionálními výtvarníky a storytellery jsme chtěli návštěvníky pozvat do světa fantazie, kreativity a tvůrčí práce, kde mají všichni naprostou svobodu i božskou moc rozhodovat o osudech svých postav.

Nicméně

Veletrh vědy 2020…

(Zdroj obrázku)

Organizátoři masově navštěvované Pražské muzejní noci se nejprve rozhodli přesunout termín na podzim, aby následně i ten padnul. Aktuálním termínem pro rok 2021 je 11. září a nám nezbývá než doufat.

Pražská muzejní noc 2019…

Šestnáctý ročník Pražské muzejní noci přilákal v červnu 2019 do KNAV téměř 2 000 návštěvníků, kteří si přišli prohlédnout atraktivní prostor studovny, poslechnout si vyprávění o historii budovy a knihovny, nebo si vychutnat koncert Komorního orchestru Akademie Praha „Úsměvy W. A. Mozarta“. Jistou organizační výzvou byl souběh termínů, protože v sobotu 8. 6. jsme s úderem 18. hodiny začali balit a stěhovat náš veletržní stánek v Letňanech, zatímco zahájení Muzejní noci nastalo v 19.00. (Prohlédněte si fotogalerii z Pražské muzejní noci 2019.)

Pražská muzejní noc 2020…

Noc vědců a Týden vědy

K posunu původně plánovaného termínu došlo i v případě Noci vědců, důvodem ale v tomto případě nebyla koronavirová opatření. Národním koordinátorům akce z Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě se totiž povedlo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostala i na evropskou mapu. Snadno splnitelnou podmínkou bylo sladění termínů konání akce v rámci celé Evropy na pátek 27. listopadu 2020.

Noc vědců 2019…

(Prohlédněte si fotogalerii z Noci vědců 2019.)

Když se vrátíme o rok nazpět, do září 2019 s tématem ročníku „Šetrně k planetě“, který do budovy AV ČR přilákal na 750 návštěvníků, musíme v první řadě zmínit projekci filmů v čele s českým snímkem Šetrně k planetě, po němž následovala diskuze s režisérem Mariánem Polákem a spoluautorem scénáře Janem Hoškem. Studovna na celý večer potemněla a stala se pro tuto příležitost kinosálem. Určitou formou upozornění na problematiku světelného smogu se stala poznávací hra Knižní blackout, kdy jsme zavírali návštěvníky po jednom do našeho důkladně zatemněného trezoru, donutili je najít odvahu ohmatat ve tmě neznámé předměty, aby se následně mohli pokusit vydedukovat, jaká literární díla měly symbolizovat. Dlužno dodat, že nadšení odvážlivců, zejména dětí, neznalo mezí.

A tak jsme na dětské zájemce o svět vědy mysleli i při vymýšlení programu pro následující ročník. Nahrávalo nám také téma ročníku „Člověk a robot“, které mělo připomenout 130. výročí narození Karla Čapka a 100. výročí uvedení jeho hry R.U.R. se zbrusu novým českým slovem robot. Karlu Čapkovi byla věnována velká část programu, který v budově připravovalo Středisko společných činností. Literární zaměření, ačkoliv by se do knihovny dobře hodilo, jsme si tedy nevybrali, zato jsme se rozhodli zaplnit naši studovnu roboty. Pokud jsme tedy v roce 2019 byli na jeden večer kinem, pak pro rok 2020 jsme se měli stát školou. Přesněji řečeno Roboakademií s vyúkovými roboty, robotickými hračkami a stavebnicemi.

Naději na uskutečnění plánu jsme si uchovávali až do poslední chvíle…

Noc vědců 2020…

Už v září ale bylo jasné, že bez plánu B se neobejdeme. A tak jsme se vrhli do pro nás zcela neprozkoumaného světa online programu, a to doslova na poslední chvíli.

Díky spolupráci s Doc Alliance Films a serverem dafilms.cz jsme mohli po dobu konání Noci vědců online zpřístupnit dokumentární filmy Mechanical Love a Robot World.

Úplně poprvé jsme si vyzkoušeli natáčení přednášek a diskuzního setkání pro online publikování. Přes připravenost a profesionalitu našich přednášejících a diskutérů jsme trochu zápasili s technickými a produkčními potížemi, ale věříme, že výsledky snad obstojí i ve srovnání se zkušenějšími kolegy.

Nevěřili bychom, jak moc se plánovaný program promění a jak bude nakonec pestrý.

Online Noc vědců v Knihovně AV ČR byla zachráněna!

Podívejte se na některou ze zajímavých přednášek o robotech:

Sledovanost videí byla ovlivněna obrovskou konkurencí institucí zapojených do programu Noci vědců. Otázkou tedy je, zda v budoucích letech nezvolit pro popularizaci vědy jinou cestu, kterou bychom dokázali oslovit co největší počet diváků.

Při Noci vědců už jsme měli zdárně za sebou Týden vědy a techniky AV ČR, který jsme původně chtěli oželet. Měl totiž navázat a doplnit původní plány pro Veletrh vědy, tedy umožnit našim návštěvníkům stát se aktivními vypravěči a tvůrci.

V roce 2019 jsme si vyzkoušeli, s jakým nadšením se děti i dospělí pouštějí do nejrůznějších aktivit tvůrčího i technického druhu.

Týden vědy a techniky 2019…

(Prohlédněte si fotogalerii z Týdne vědy a techniky AV ČR – Knihovny snů 2019.)

Kromě tradičních exkurzí jsme zorganizovali workshop Od husího brku k tiskařskému lisu s Mgr. Markétou Poskočilovou z Univerzity Palackého v Olomouci a celovíkendovou Knihovnu snů s podtitulem Štočky a destičky, nuly a jedničky. Studovna se zaplnila stroji a nástroji, tisklo a zdobilo se nejrůznějšími technikami na rozmanité podklady, vázali jsme knihy a vyráběli plakáty, celodenní dílny byly doplněny uzavřenými workshopy nebo divadelními představeními. Za dva dny se u nás vystřídalo téměř 3 000 návštěvníků.

Ovidiovy Proměny a storytelling byly příslibem podobně úspěšné akce. Vymysleli jsme vlastně hru, kdy si každý příchozí vybere jednu z knižních ilustrací Proměn – a stane se tvůrcem jejího příběhu bez ohledu na literární podklad, ke kterému byl obraz vytvořen. S naší pomocí, s vysvětlením principů výstavby děje a s využitím různých výtvarných metod, jak myšlenku přenést do jednoduché knížečky. Víc prozrazovat nebudu, protože…

Týden vědy a techniky 2020…

… pro tenhle plán ještě musí přijít čas realizace. Ostatně i v budoucnu bychom se chtěli zaměřovat na popularizaci knihovědného výzkumu a práce se starými tisky spolu s propagací historického knižního fondu KNAV.

Program založený na tvůrčích dílnách a workshopech je opět jen velmi těžce převoditelný do online podoby. Natočili jsme tak alespoň přednášky k Ovidiově osobnosti a dílu.

V rámci Týdne vědy a techniky AV ČR jsme tedy hrdě zveřejnili program postavený zejména na cyklu Ovidiovy Proměny, doplněný online diskuzí prostřednictvím Zoomu:

Našim přednášejícím se podařilo zaujmout několik set internetových diváků.

Při přípravách programu to dlouho vypadalo, že náš ovidiovský plán s vyprávěním příběhů vezme za své. Rezignovat se nám ale přeci jen nechtělo.

Zdánlivý úkrok stranou – ocitáme se mimo akci 

Podařilo se nám nakonec vymyslet i to, jak propojit Ovidia, Proměny, příběhy, fantazii a tvorbu, i když se s našimi „spoluhráči“ nemůžeme osobně setkat. Naší závěrečnou aktivitou v roce 2020 se stala literární soutěž. Vyhlásili jsme ji v rámci programu Týdne vědy a techniky AV ČR, ale aby měli účastníci na tvorbu svých soutěžních povídek dostatečné množství času, byla její uzávěrka stanovena až na 12. 12. a vyhlášení vítězů dokonce až na 2. 2. 2021. Tím jsme tedy z časového formátu festivalu Týden vědy a techniky ukročili zcela mimo „herní plán“. Na druhou stranu nám (a snad i našim autorům) přinesla soutěž radost a uspokojení. Mělo to smysl!

Zásadní a hlavní podmínkou soutěže bylo: Napsat povídku do 10 000 znaků včetně mezer a jako motiv povídky použít jednu konkrétní historickou ilustraci z Ovidiových Proměn. Nezveřejnili jsme, ke kterému příběhu se ilustrace pojí. Naším záměrem bylo zjistit, jaké různé varianty soutěžící vymyslí. Bylo to vlastně docela napínavé.

Právě motiv povídek – ilustrace – dal soutěži i jméno: IluStory.

Do uzávěrky soutěže se přihlásilo 148 autorů, kteří splnili pravidla.

Z toho:

  • 45 v kategorii do 16 let (děti),
  • 103 v kategorii od 16 let (dospělí).

Nejmladším spisovatelům bylo 10, nejstarší autorce 78 let. Celé dvě třetiny soutěžících byly ženy.

Povídky dostala k vyhodnocení porota složená ze

  • zástupců KNAV (M. Vecková, M. Krahulcová),
  • AV ČR (P. Janoušek – Ústav pro českou literaturu AV ČR, J. Padevět – Academia),
  • spisovatelů a lektorů tvůrčího psaní (R. Nekuda, M. Lukášková, L. Zibura)
  • a dalších tvůrců (storyteller J. Svoboda a multimediální umělkyně M. Krajplová).

Asi většina autorů a autorek ve svých povídkách do ilustrace doslova vstoupila a v příbězích ožily stovky jelenů, jeleno-lidí, vládců lesa a božských bytostí, které byly obklopovány smečkami psů hodných i zlých, zuřivých i laskavých. Nejčastěji jsme se pohybovali zhruba v době středověku, kde nás doprovázeli moudří, ale i podlí králové, nespočetné družiny lovců na koních, lapkové i hrdinové z lidu. Dost se hodovalo a až nebezpečně popíjely různé druhy alkoholických nápojů. Však to také často vedlo k nepěkným zádrhelům. Ocitli jsme se také v příbězích ze žánru sci-fi a některé vize popisovaných společností až naháněly hrůzu. Objevil se příběh ve verších a povídka neskrývaně erotická.

Další autoři využili ilustraci ve svých povídkách čistě jako motiv či doprovodný atribut, který dokázali použít až nečekaně originálními způsoby, byť často ne zrovna veselými. Zavedli nás tak například do koncentračního tábora nebo do osobní existenciální krize.

Zajímavé momenty jsme nacházeli zejména u dětských autorů. Potěšilo nás, že jejich příběhy měly až na drobné výjimky svůj happy-end, dobro zkrátka po právu vítězilo. Rozporuplné pocity jsme měli u povídek ze současnosti, kde se postavy pohybovaly v rouškách. Ale taková je zkrátka realita současnosti a možná nejen děti si už jen těžko vybavují doby, kdy jsme si roušky na ulicích nedokázali ani představit.

Dvanáct vítězných povídek si můžete přečíst na soutěžním webu. Vítězové získali účast v kurzech tvůrčího psaní a poukázky na knihy z knihkupectví Academia. Ty, kteří nezvítězili, ale dostali se do užšího výběru, jsme ocenili knižními dárky. Úplně všem bychom pak přáli, aby je psaní i nadále bavilo, nejlépe napořád. My ještě uvidíme, zda jim poskytneme motivaci k další tvorbě novým ročníkem soutěže (ale nejspíš ano).

Po uzávěrce soutěže KNAV zveřejnila Příběh motivu literární soutěže IluStory 2020, který všechny zájemce podrobně seznámil se skutečným obsahem soutěžní ilustrace i s Ovidiovými Proměnami. Věnoval se také přesahům Proměn do ostatních druhů umění a atraktivně představil ukázky možností a metod knihovědné „detektivní práce“.

Tím se uzavřely vědecko-popularizační aktivity KNAV v roce 2020. Zároveň se otevřely zcela nové možnosti, jak tyto aktivity realizovat, a to díky Marii Krajplové a studiu Binary Code. Právě oni dokázali soutěžní ilustraci doslova rozhýbat ve spotu, kterým jsme soutěž propagovali na webu a sociálních sítích:

Ještě úchvatnější je animované video, které vytvořili propojením a animací několika ilustrací tragického osudu Aktaióna – právě on byl totiž na soutěžní ilustraci vyobrazen.

IluStory byla v mnohých ohledech velmi inspirující i pro nás.

Soutěž nám ukázala, že dává smysl nechat „staré“ znovu ožít v nové podobě. Oslovit i nejmladší generaci srozumitelně a formou, která pro ni může být atraktivní. Ukázat, že historická vydání knih nejsou jen mrtvými hromadami zažloutlého papíru. Pochlubit se, že v Knihovně AV ČR se zdaleka jenom nepůjčují knihy, ale že i u nás se „dělá věda“.

Ale o tom vám snad více napíšu zhruba za rok touhle dobou.

 

 


 

Autorem všech fotografií ve fotogalerii je Zdeněk Tichý.

 

Krahulcová, Marina. Když se chce, tak to většinou jde – ohlédnutí za vědecko-popularizačními aktivitami Knihovny AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/kdyz-se-chce/

Tisknout stránku