Jarní SUAleph 2019

 

Knihovna AV ČR hostila ve dnech 10. a 11. dubna 2019 setkání Sdružení uživatelů knihovního systému Aleph z České republiky (SUAleph). Toto neformální sdružení vzniklo v 90. letech, aby se knihovny mohly podělit o zkušenosti s provozem systému. Scházíme se dvakrát ročně, podzimní setkání pravidelně organizuje Knihovna VUT v Brně; v pořádání jarního setkání se střídají ostatní knihovny. Obvykle se setkání účastní i zástupci firmy ExLibris, distributora systému.

Program většinou probíhá tak, že se představí zástupci jednotlivých knihoven, podělí se o novinky související s knihovním systémem, a informují, jakou verzi systému používají, jaké nové služby v knihovně zavádějí a s čím se případně potýkají.

Na letošním jarním setkání se probíral například Centrální portál knihoven (CPK), nejprve z hlediska stahování záznamů, kdy profily CPK nahradily do konce roku 2018 oficiálně fungující Jednotnou informační bránu (JIB). Většina knihoven již stahování přes profily CPK praktikuje, v několika případech se objevily stížnosti katalogizátorů na kvalitu záznamů. Zástupce CPK Martin Krčál, který pak měl o portálu vlastní příspěvek, doporučuje tyto problémy knihoven řešit konkrétně a obrátit se na technickou podporu portálu.

Několik příspěvků přednesl také zástupce Národní knihovny, systémový správce Radovan Zahořík, který se věnoval například přispívání do SKC přes OAI; konkrétně, jak provádět odpisy, doplňovat odkazy na digitální kopie a problematice duplicit a neúplných záznamů. Podělil se např. o novinku, která by se v budoucnu měla objevit v OPACu Národní knihovny: tlačítko „Digitalizace na požádání”, kterým může uživatel požádat o digitalizaci a knihovna pak rozhodne, zda titul zdigitalizuje či nikoli. Knihovna AV ČR je zapojena do mezinárodního projektu EOD, což je v podstatě obdobný princip a již u nás několik let funguje.

Zástupci distributora ExLibris mluvili o podpoře pro knihovny a také o nové funkci v systému Alma, který by mohl být nástupcem systému Aleph. V České republikace s ním zatím nikdo nemá praktické zkušenosti.

Po skončení programu druhého dne měli zájemci exkurzi po naší knihovně, kde je ochotně provedla vedoucí výpůjčních služeb Jana Grillová. Od historie budovy i knihovny po současnou situaci; účastníci se čile zajímali o způsob stavění fondu, provoz samoobslužného výpůjčního systému, implementaci RFID nebo individuální studovny.

Účastníkům se kromě krásného historického prostoru naší knihovny líbil i zasedací sál č. 206, kde se setkání konalo. Akci považujeme za úspěšnou, přinesla řadu podnětů pro další práci.

 

 

 

Kuchtová, Marta. Jarní SUAleph 2019. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/jarni-sualeph-2019/

Tisknout stránku