International Conference on Science and Technology Indicators 2018

 

V nizozemském Leidenu, v budově koncertní haly Stadsgehoorzaal, se od 12. do 14. září konala v pořadí již 23. International Conference on Science and Technology Indicators (STI 2018). Pro tento rok byl zvolen podtitul Science, Technology and Innovation Indicators in Transition. Letošní rok, vůbec poprvé, byly vedoucími každého bloku přednášek vždy ženy. Místo tří bloků jako v předchozích letech probíhaly tentokrát čtyři paralelní bloky přednášek.

Zvolené seskupení přednášek na Cluster # a Special track # bylo spíše formální a pro návštěvníka nemělo prakticky žádný význam. Sloužilo spíše k možnosti tematického seskupení přednášek, ale ani to nebylo vždy dodrženo. Podstatné byly především názvy prostor a přednášek. Návštěvník před zahájením konference obdržel pouze názvy prezentací, jména přednášejících a časový rozvrh. Abstrakty, dle kterých by bylo možné si předem vybrat přednášku dle zájmu, obdrželi návštěvníci teprve při zahájení konference a plné texty sborníku až po jejím ukončení. Pro příští rok by bylo ideální poskytnout plné texty (přes OA repozitář) před zahájením konference, dotazy po přednáškách by tak mohly být kvalitnější.

Při zahájení každého dne konference byla uvedena hlavní myšlenka, motto. Pro první den to byl například příspěvek Mind the gap! But how? – on the relationship between quantitative and qualitative in the social sciences and humanities, ve kterém Paul Woters přemítal nad rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem a problematikou, která vyvstává při jejich užívání. Doporučil zaměřit se na propojení těchto dvou složek a minimalizaci tvorby dvou separátních světů.

Při výběru témat přednášek jsem se snažil soustředit na již zažité indikátory, software na zpracování dat, „žhavá“ témata, statistické rámce a problematiku hodnocení institucí. Případové studie, filozofické úvahy, altmetriky, znalostní a jiná témata byla sice taktéž velmi zajímavá, ale koncepce paralelních přednášek vyžadovala stanovení priorit.

Uvedu jen některé z navštívených přednášek. Z oblasti zažitých indikátorů např.: With or without h-index?, dále Comparing aggregates of rankings based on seven popular bibliometric indicators, kde byl zjišťován vliv na statistickou korelaci sedmi indikátorů při hodnocení institucí, a to s h-indexem zahrnutým nebo vyřazeným. Nebo taktéž A New h³-index for Academic Journals, mírně kontroverzní přednáška o využití nové formy h-indexu, která po přednesení vyvolala spíše skeptickou diskuzi nad smyslem a vlastnostmi tohoto indikátoru. Neméně zajímavé bylo představení scientometrického software CRExplorer a jeho schopnosti čištění dat či slučování referencí. Oblast „žhavých“ témat by sám o sobě vyplnil příspěvek Towards characterising negative impact: Introducing Grimpact, který na třech případových studiích poukázal na možnost udělovat jakési negativní hodnocení výzkumům, vědeckým pracovníkům či jiným výzkumným jednotkám. Do pléna byla předložena úvaha o možném vlivu na financování při udělení takového indikátoru a možnosti, jak s ním dále pracovat.

V rámci konference proběhlo vyhlášení vítěze Eugene Garfield Award a taktéž vítěze soutěže o nejlepší poster The Digital Science Poster Prize. Na závěr bylo oznámeno, že další ročník bude sloučen s ISSI a bude se konat v Římě.

 

 

 

Šlosar, David Jiří. International Conference on Science and Technology Indicators 2018. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-06]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/international-conference-on-science-and-technology-indicators-2018/

Tisknout stránku