Infoparty 2016

 

Dne 10. června 2016 se konala na Novotného lávce, na tradiční akci Infoparty, prezentace produktů a služeb firmy Suweco.

Prvním přednášejícím byla Beáta Békési, která ve své prezentaci představila možné modely nákupu e-knih od Elsevieru a Elsevier Gap Analysis. Především věnovala pozornost EBS (Evidence-Based Selection) modelu, kdy má knihovna zpřístupněna na 12 měsíců všechny tituly e-knih na platformě ScienceDirect za roční paušální poplatek. Po 12 měsících se vyhodnotí uživatelské statistiky využití jednotlivých e-knih a na jejich základě eventuálně dojde k trvalému nákupu konkrétních titulů e-knih pro knihovnu. Elsevier Gap Analysis umožňuje knihovně odhalit neúspěšné požadavky uživatelů knihovny na stažení fulltextů dokumentů v rozhraní ScienceDirect z důvodu nedostupnosti dokumentů pro knihovnu. Výsledky analýzy mohou pomoci knihovně při cílenější akvizici e-časopisů a e-knih, která zohledňuje požadavky uživatelů.

Dalším přednášejícím byla Lenka Horová, která hovořila o portálu Suweco Online Service. Ve své prezentaci se zaměřila na sekci portálu „Knihovník“, která umožňuje knihovnám zadávání reklamací na úrovni jednotlivých titulů. Záložka „Reklamace“ umožňuje po autorizaci správce z příslušné knihovny zadání nové reklamace, zobrazení stavu reklamace a zobrazení archivu reklamací.

Jako poslední vystoupil Cem Üzüm, zástupce firmy Springer Nature. Ve svém příspěvku představil portfolio produktů a služeb pro knihovny nové korporace na trhu – Springer Nature. Korporace vznikla v roce 2015 sloučením dvou důležitých vydavatelů Springer a Nature Publishing Group. Přednášející zdůraznil především silnou pozici Springer Nature v STM a jako vydavatele e-knih.

 

 

 

Meixner, Jaroslav. Infoparty 2016. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-13]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/infoparty-2016/

Tisknout stránku