Infoparty 2015

 

Dne 5. června 2015 se konala na Novotného lávce tradiční Infoparty. Tato akce je každoročně příležitostí k prezentaci produktů z nabídky firmy Suweco.

Prvním řečníkem byla zástupkyně obchodního oddělení Suweco Beáta Békési, která hovořila o vyhledávacím systému Naviga. Systém slouží knihovnám pro zpřístupnění všech jejich elektronických zdrojů v jednotném rozhraní. Vyhledávání se uskutečňuje buď přes jednoduchý nebo přes pokročilý vyhledávací formulář a jeho výsledky je možné ukládat v Naviga Cloudu. Navigu lze implementovat na internetové stránky knihovny.

Jako další v pořadí vystoupila vedoucí nákupního oddělení Suweco Jana Schlöglová s informací o výsledcích analýzy využívanosti kolekcí e-knih z databáze ScienceDirect firmy Elsevier. Analýza je prováděna na bázi porovnávání počtu stažených plných textů a počtu zamítnutých přístupů k nim, což umožňuje zjistit procento neuspokojených požadavků čtenářů. Výsledky této analýzy mohou být využity pro efektivnější nákup kolekcí e-knih, které lépe odpovídají nárokům čtenářů.

Na závěr proběhla prezentace sady propojených databází v oblasti medicínského výzkumu „Life Science Solutions“, které jsou pro vědce k dispozici na jednom centrálním místě na internetových stránkách firmy Elsevier.

V průběhu celé akce bylo také možné prohlédnout si tištěné časopisy, které firma Suweco nabízí českým knihovnám.

 

 

 

Šlapáková, Ivana. Infoparty 2015. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/infoparty-2015/

Tisknout stránku