Infopárty 2012

 

Každoroční setkání na Novotného lávce pod záštitou firmy Suweco bylo tento rok zaměřeno na budoucnost elektronických informačních zdrojů a možnosti jejich financování po roce 2012. Dále pak byly představeny e-knihy a možnosti jejich nákupu.

V úvodní části bylo uvedeno složení jednotlivých konsorcií elektronických informačních zdrojů (EIZ) spravovaných Národní technickou knihovnou a to konkrétně vydavatelů Wileyho, Springera a Elsevier (Science Direct a Scopus). Smlouvy s těmito vydavateli byly uzavřeny na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013; v případě, že nebude zajištěno další financování EIZ, budou smlouvy vypovězeny. V roce 2011 průměrná cena staženého článku (případně session v případě bibliografických databází) činila 47 Kč, což je mnohem méně, než kolik by získání textu stálo přes MVS.

MŠMT chystá program „Informace – základ výzkumu“, který byl schválen a ze kterého bude možné EIZ financovat (alokováno je přibližně 1,7 mld. korun). Zároveň by tento program měl být použit na financování období udržitelnosti projektů podávaných do operačního programu OP VaVpI, prioritní osa 3.

Dále byly představeny elektronické knihy vydavatelů Wiley, Elsevier a Springer. Všechna vydavatelství nabízejí jak možnost trvalého nákupu, tak možnost předplatného a také určité množstevní slevy při koupi většího objemu knih v jednom kalendářním roce. Pouze vydavatelství Springer neumožňuje nákup jednotlivých titulů knih, ale vždy pouze celé kolekce.

 

 

Burešová, Iva. Infopárty 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/infoparty-2012/

Tisknout stránku