Více místa ke studiu – nové individuální studovny

 

K významným změnám, které rozšířily nabídku služeb v loňském roce, patří vybudování individuálních studoven. Důvodů pro jejich umístění do prostor Knihovny AV ČR bylo několik. Různorodá studijní místa jsou dnes ve většině odborných knihoven standardem, každý uživatel má jiné potřeby. Škála uživatelů naší knihovny je poměrně široká, proto jsme si i my přáli nabídnout variabilní studijní prostředí. Také se na nás nejeden uživatel obrátil s námětem na jejich zbudování, většinou i s příkladem jiné knihovny s touto službou již zavedenou (Národní technická knihovna, Akademická knihovna Jihočeské univerzity).

Jakmile jsme byli rozhodnuti studovny zřídit, vznikla otázka, kam je umístit. S ohledem na historický charakter dvorany a snahu nenarušit původní vzhled jsme byli poměrně limitováni. Po konzultacích s odborníky ze studia ABM architekti (tato kancelář je mj. autorem rozsáhlé rekonstrukce dvorany z roku 1999) byla vybrána vestavěná galerie nad počítačovou studovnou. Zásadní byla myšlenka zachování stávajících regálů jako zdí mezi jednotlivými studovnami.

V průběhu června a července kolegové z Oddělení výpůjčních služeb a Oddělení pro správu studovny vyexpedovali z regálů na galerii více než čtyři tisíce dokumentů, které byly následně umístěny v externím depozitáři v Jenštejně. Fond obsahující zejména samizdatovou literaturu, „libri prohibiti“ a oficiální publikace mezinárodní organizace NATO tak přestal být dostupný přímo ve dvoraně. Ovšem pro uživatele tím vznikla možnost objednat si dokumenty k prezenčnímu a u jednotek vydaných po roce 1951 a splňujících daná kritéria i k absenčnímu vypůjčení. Na svém místě zůstaly publikace ústavů AV ČR a francouzská edice klasické světové literatury Les Belles Lettres.

Pomocí skleněných přepážek a posuvných skleněných dveří vsazených do uvolněných regálů vzniklo celkem osm uzamykatelných „buněk“, každá o rozloze 3,31 m2, čtyři z nich jsou orientovány k oknům, čtyři do dvorany. Uvnitř každé studovny je k dispozici pohodlná dřevěná židle a široká pracovní deska s elektrickými zásuvkami a LED osvětlením. A samozřejmě mnoho úložného prostoru. Zvolený materiál i barvy (tmavé oplechování, matné sklo, tmavé dřevo) respektují design ostatního vnitřního vybavení dvorany. Výsledkem jsou malé, ale útulné studovny s otevřeným stropem, které poskytují dostatek soukromí a zároveň nepůsobí klaustrofobickým dojmem.

Většina stavebních prací proběhla v srpnu a na začátku září, kdy byla knihovna veřejnosti uzavřena. Před přesuny fondu a stavebními úpravami začala příprava na samotný provoz studoven, rozhodovali jsme, se za jakých podmínek, na jak dlouho a za kolik budeme službu nabízet. S tím souvisela aktualizace knihovního řádu a příprava rezervačního systému v OPACu VuFind. Usilovná spolupráce napříč odděleními (služby, IT, správa knihovního systému) vyústila v zahájení ostrého provozu v říjnu 2017.

Jak tedy provoz funguje v praxi? Pro registrované uživatele je k dispozici celkem osm individuálních studoven určených k nájmu na jeden, pět, či dvacet pracovních dní za poplatek 50 Kč, 200 Kč, či 500 Kč. Rezervaci lze snadno vyřídit ve svém kontě po přihlášení do OPACu VuFind. Uživatel si v rezervačním systému vybere číslo studovny a konkrétní dny nájmu; poté, co se seznámí s podmínkami rezervace a nájmu a toto stvrdí svým souhlasem, může daný poplatek zaplatit okamžitě po rezervaci online platební kartou, případně v hotovosti či kartou u výpůjčního pultu první den nájmu. Při osobním převzetí klíčku od studovny je uživatel u výpůjčního pultu seznámen s pravidly užívání a následně podepíše předávací protokol. Studovnu lze využívat během otevíracích dní a hodin KNAV, během celé doby nájmu ve studovně mohou zůstat osobní věci a vlastní materiály ke studiu.

Až na praktické informace na webu jsme nespustili větší propagaci, hned první dny provozu se totiž ukázalo, že to není potřeba. Dnes, téměř po půl roce od zavedení této služby, můžeme s jistotou říci, že o studovny je opravdu zájem. Od zahájení provozu v říjnu 2017 do února 2018 bylo uskutečněno celkem 42 nájmů, přičemž mnozí uživatelé si najímají studovny opakovaně.

Do projektu, financovaného dotací od zřizovatele a vlastními prostředky, bylo z důvodu nárůstu návštěvnosti studovny zahrnuto také navýšení počtu standardních studijních míst. Do prostoru za karyatidami byly zopakovány další dva dřevěné stoly po osmi místech, opatřené zásuvkami a zelenými lampičkami. Spolu s uvolněním zadní řady v počítačové studovně byl celkový počet studijních míst v knihovně z původních 120 navýšen na 140 + 8 míst v individuálních studovnách.

 

 

 

Grillová, Jana. Více místa ke studiu – nové individuální studovny. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-10]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/individualni-studovny/

Tisknout stránku