Implementace nové verze a další novinky v systému Aleph

Nová verze Alephu

Oddělení správy knihovních systémů (OSKS) zajišťuje vývoj a správu knihovního informačního systému Aleph 500 pro 48 knihoven ústavů AV ČR. Všechny knihovny mají svůj online katalog, 27 knihoven má i online výpůjčku. V Souborném katalogu AV ČR je přes 970 000 záznamů. Některé knihovny mají v katalogu specializované databáze – článkové bibliografie, báze hudebnin, báze časopisů. Záznamů článkové bibliografie je více než 120 000.

V srpnu 2012 jsme v KNAV přešli na vyšší verzi knihovního systému Aleph. Přechod na verzi 20 proběhl úspěšně. Nová verze nepřináší mnoho změn ve vzhledu klienta, ale obsahuje některé zajímavé funkce. Přináší možnost validace polí pevné délky, především pole 008. V katalogizačních formulářích u těchto polí je možné vybírat ze seznamu platných hodnot pro určité údaje, např. kódy jazyka (viz obr. 1).

obr. 1 (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Online katalog umožňuje po přihlášení do čtenářského konta zobrazit zprávy o nevrácených výpůjčkách, neuhrazených poplatcích, nebo o blokacích, které byly na čtenářský účet uplatněny.

Mezi poměrně podstatnou změnu patří přesun Správce úloh – tedy správce souborů, který umožňuje soubory tisknout, kopírovat a dále s nimi pracovat – na samostatnou kartu ve všech modulech. Nově je možné se přepnout z menu Aleph (na horní liště) přímo na stránky podpory Aleph.

Elektronické knihy

Knihovna AV ČR zpřístupňuje v současné době více než 80 000 elektronických knih. Všechny tituly jsou přístupné online z počítačů v prostorách KNAV i mimo prostor knihovny (mají povolen vzdálený přístup). Registrace pro vzdálený přístup je možná i bez fyzické návštěvy knihovny.

Kolekci elektronických knih tvoří okolo 80 000 elektronických knih ebrary Academic Complete, kolem 3 700 elektronických knih EBSCO eBooks a 71 elektronických knih z databáze Wiley Online Library. Podmínky pro půjčování – zpřístupňování elektronických knih se liší podle konkrétního distributora – agregátora.

Tyto velké kolekce elektronických knih by bylo obtížné zařadit do našeho knihovního katalogu, zejména vzhledem k tomu, že bonusové části těchto kolekcí se průběžně obměňují. Hledali jsme způsob sjednocení vyhledávání, kdy uživatel v rámci jednoho vyhledávacího dotazu získává informace z více zdrojů, vyhledává zároveň v katalogu i v kolekcích elektronických knih. Taková řešení nabízejí discovery systémy. Vybrali jsme systém VuFind, který používají i v Národní technické knihovně nebo Moravské zemské knihovně.

Vyhledávací rozhraní VuFind

Systém VuFind byl spuštěn v druhé polovině letošního roku jako alternativa i nadále funkčního OPACu Aleph. Jedná se o vyhledávací rozhraní plně lokalizované do českého jazyka a distribuované v licenci GNU General Public Licence. Pořízení systému je tedy bezplatné a je možné jej dále upravovat na míru podle potřeb knihovny.

Výhodou tohoto vyhledávacího rozhraní je prohledávání více zdrojů současně – v první fázi to jsou kromě Souborného katalogu AV ČR a katalogů jednotlivých knihoven ústavů AV ČR i kolekce elektronických knih, které má knihovna ve fondu, v další fázi předpokládáme zapojení kolekcí elektronických časopisů, případně dalších zdrojů – například Evidence výsledků vědecké práce pracovníků AV ČR – ASEP.

Uživatelské prostředí systému VuFind je na první pohled jednoduché a přehledné. Čtenáře přivítá jediné vyhledávací pole s možností upřesnit rejstřík pro vyhledání. Součástí pole je i tzv. „našeptávač“, při psaní textu se tak uživateli nabízí několik možných dotazů na záznamy, které v katalogu existují. Pro přesnější zadání dotazu lze využít několik dalších funkcí.

Funkce „Pokročilé vyhledávání“ umožňuje zadat několik kritérií současně, včetně formátu dokumentu či data jeho vydání. Kritéria se zde dělí do skupin, uživatel tedy může zvolit, zda výsledek dotazu má odpovídat všem skupinám kritérií nebo kterékoli ze skupin.

Funkce „Prohlížení katalogu“ a „Prohlížet abecedně“ pak nabízí přístup k rejstříkům, které lze procházet podle řady kritérií (obr. 2).

obr. 2 – Rejstříky (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny ve formě stručných záznamů včetně okamžitého stavu dostupnosti (obr. 3). Následné zpřesňování celé množiny výsledků lze provést pomocí filtrů v pravé části obrazovky. Uživatel tak může výsledný seznam dokumentů omezit například podle autora, formátu dokumentu nebo zvolit požadovaný jazyk apod. K dispozici je i filtrování podle doporučených témat vyskytujících se v nalezených záznamech. Kombinací více filtrů si tak uživatel vytvoří množinu záznamů podle svých potřeb, kterou může dále seřadit dle autora, názvu, data či relevance. Na základě dotazu je možné si nechat vygenerovat ve formě RSS kanálu odkaz pro sledování odpovídajících přírůstků.

obr. 3 – Výsledky vyhledávání (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

V detailním zobrazení záznamu je možné přepnout do režimu zobrazení ve formátu MARC21, jsou zde údaje o jednotkách a jejich dostupnosti. Mezi další funkce patří export záznamu do několika podporovaných formátů, nabídka podobných dokumentů a možnost zanechat k danému dokumentu svůj komentář. V systému je implementována i služba Obálky knih, u řady dokumentů se tak objevuje naskenovaná obálka. U elektronických dokumentů se u záznamu nachází odkaz na plný text, k přístupu je ovšem třeba mít patřičná oprávnění.

Záznamy dokumentů na fyzických nosičích jsou do systémů VuFind přidávány jednou denně prostřednictvím exportního souboru ze systému Aleph. Záznamy elektronických dokumentů jsou aktualizovány dle dostupnosti u příslušného distributora.

Vyhledávání přes systém VuFind najdete na stránkách KNAV, v sekci Katalogy – Souborný katalog Akademie věd ČR v systému Vufind – vstup do katalogu. Začátkem roku 2013 se chystáme novinku oficiálně představit a přesunout na rozhraní VuFind hlavní vyhledávání ze zdrojů v Knihovně AV ČR.

 

 

Chmelařová, Zdeňka; Šimáček, Marek. Implementace nové verze a další novinky v systému Aleph. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/implementace-nove-verze-a-dalsi-novinky-v-systemu-aleph/

Tisknout stránku